Hãy nhập thắc mắc của khách hàng, aviarus-21.com vẫn search phần nhiều câu hỏi bao gồm sẵn cho mình. Nếu ko thỏa mãn cùng với các câutrả lời bao gồm sẵn, các bạn hãy chế tạo câu hỏi bắt đầu.

Bạn đang xem: Tính a = 1


*


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0

Học liệu giỏi của aviarus-21.com


Toán thù lớp 7
Ngữ vnạp năng lượng 7
Tiếng Anh lớp 7
Vật lí lớp 7
Sinch học lớp 7
Giáo dục đào tạo công dân lớp 7
Địa lí lớp 7
Lịch sử lớp 7
Dưới đây là một vài ba câu hỏi rất có thể tương quan cho tới thắc mắc nhưng bạn gửi lên. cũng có thể trong những số đó tất cả câu vấn đáp mà lại bạn cần!
Pmùi hương Mĩ Linh
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

Tính nhanh

C=1.2+2.3+3.4+...+2014.2015

K=1.2+2.3+3.4+..+(n-1).n

Đọc tiếp...


2
hoàng thảo hiền
Thống kê hỏi đáp

cau hỏi tương tự như ko tất cả mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Đọc tiếp...
Đúng1 Sai0
Vũ Đăng Khôi
Thống kê hỏi đáp

3C=1.2.3+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+...+2014.2015.(2016-2013)

3C=năm trước.năm ngoái.2016

C=năm trước.2015.2016:3


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
Đỗ Đức Hà
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

Tính A = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n.(n + 1)

Đọc tiếp...


2
Trên tuyến phố thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
Thống kê hỏi đáp

Ta có:

(3A=1.2.3+2.3.3+3.4.3+....+nleft(n+1 ight).3)

(Leftrightarrow3A=1.2.3+2.3.left(4-1 ight)+3.4.left(5-2 ight)+...+nleft(n+1 ight)left)

(Leftrightarrow3A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+nleft(n+1 ight)left(n+2 ight)-left(n-1 ight)nleft(n+1 ight))

(Leftrightarrow3A=nleft(n+1 ight)left(n+2 ight))

(Rightarrow A=dfracnleft(n+1 ight)left(n+2 ight)3)


Đọc tiếp...
Đúng0 Sai0
N H
Thống kê hỏi đáp

Tmê mệt khảo:

https://aviarus-21.com/hoi-dap/detail/7327860996.html


Đọc tiếp...

Xem thêm: Tác Giả Đã Nêu Rõ Mục Đích Chân Chính Của Việc Học Là Gì? Nêu Mục Đích Chân Chính Của Việc


Đúng0 Sai0
TH
Tìm kiếm
Báo cáo
Đánh dấu

1. a) Tính tổng :

D = 1.2 + 2.3+ 3.4 +...+ 99.100

b) Chứng minh:

Dn = 1.2 + 2.3 + 3.4 +...+ n (n +1)

= n (n + 1) . (n + 2) : 3 ( cùng với n ở trong N*)

Đọc tiếp...


1
Minch Triều
Thống kê hỏi đáp

D = 1.2 + 2.3+ 3.4 +...+ 99.100

=>3D=1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+99.100.3

=1.2.(3-0)+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+....+99.100.(101-98)

=1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+3.4.5-2.3.4+...+99.100.101-98.99.100

=99.100.101-0.1.2

=99.100.101

=999900

=>D=999900:3=333300

Dn = 1.2 + 2.3 + 3.4 +...+ n (n +1)

=>3Dn=1.2.3+2.3.3+3.4.3+...+n(n+1).3

=1.2.(3-0)+2.3.(4-1)+3.4.(5-2)+...+n.(n+1).<(n+2)-(n-1)>

=1.2.3-0.1.2+2.3.4-1.2.3+2.3.4-2.3.4+....+n(n+1)(n+2)-(n-1)n(n+1)

=n.(n+1).(n+2)-0.1.2

=n.(n+1)(n+2)

=>Dn=n.(n+1)(n+2):3

=>vấn đề cần bệnh minh


Đọc tiếp...
Đúng3 Sai0TH sẽ chọn câu vấn đáp này.
Nội quy chăm mục
Trao Giải hỏi đáp
Nội dung có thể phù hợp với bạn
Kiểm tra Tân oán lớp 7 Giải SGK Tân oán lớp 7 Giải SGK Ngữ văn uống lớp 7 Giải SGK Tiếng Anh lớp 7 Hỏi đáp Toán lớp 7 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 7 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 7
Xếp hạng tuần
Yen Nhi
Điểm SP: 10. Điểm GP: 0.
Xyz
Điểm SP: 6. Điểm GP: 0.
tth_new
Điểm SP: 6. Điểm GP: 0.
Nguyễn Ngọc Nam
Điểm SP: 5. Điểm GP: 0.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *