*

Bài 1. Một mảnh vườn cửa hình chữ nhật có chiều nhiều năm 82m, chiều rộng bởi 4/5 chiều nhiều năm. Trên mảnh đất người ta để dành ra 30% diện tích để tLong cam, 45% diện tích nhằm tdragon táo bị cắn dở, phần sót lại nhằm trồng ổi. Tính diện tích S trồng cam, diện tích S tdragon táo khuyết, diện tích trồng ổi.

Bạn đang xem: 1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 82m

Bài 2. Một hình tròn tất cả chu vi 17,584 cm. Tính diện tích S hình tròn trụ đó.

Bài 3. Tính diện tích S phần đánh màu sắc đậm vào hình bên dưới đây:

*

Một mhình ảnh vườn cửa hình chữ nhật có chiều lâu năm bằng 82m chiều rộng lớn bởi 4/5chiều lâu năm . Trên mảnh đất người ta bỏ ra 30 % diện tích S để tLong cam ,45 % diện tích S để trồng táo ,phần sót lại để tdragon ổi .Tính diện tích trồng cam diện tích trồng táo khuyết và mặc tích tLong ổi


Lớp 5Toán
3
0
*

Chiều rộng lớn mảnh sân vườn đó là:

82 x 4/5 = 65,6(m)

Diện tích mảnh vườn kia là:

82 x 65,6 = 5379,2 (m2)

Diện tích trồng cam là: 5379,2 x 30% = 1613,76(m2)

Diện tích tLong táo Apple là: 5379,2 x 45% = 24trăng tròn,64(m2)

Diện tích trồng ổi là: 5379,2 - 1613,76 - 2420,64 = 1344,8(m2)


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài giải Chiều rộng mhình ảnh vườn cửa là 82 x 4/5 = 65,6 m Diện tích mảnh vườn là 82 x 65,5 = 5379,2 m Diện tích tdragon cam là 5379,2 ;100 x 30 = 1613,76 mét vuông Diện tích tLong táo Apple là 5379,2 ; 100 x 45 = 2420,64 mét vuông Diện tích trồng ổi là 5397,2 -1613,76 - 24đôi mươi,64 = 1344,8 mét vuông Đáp số ; cam ......... ; táo bị cắn ......... ; ổi ..........


Đúng 0
Bình luận (0)

Chiều rộng là : 82 x 4/5 = 65,5 ( m )

Diện tích mhình ảnh vườn là : 82 x 65,5 = 5379,2 ( m2)

Số Tỷ Lệ diện tích tLong ổi là : 100% - 30% -45%= 25%

Diện tích trồng cam là :5379,2 : 100 x 30 = 1613,76 ( m2)

Diện tích tLong táo bị cắn là :5379,2 : 100 x 45 = 24trăng tròn,64 ( m2)

Diện tích tLong ổi là :5379,2 : 100 x 25 =1344,8 ( m2)

Học giỏi ^ ^


Đúng 0
Bình luận (0)

một mhình họa sân vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 295,2m, chiều rộng lớn bởi chiều nhiều năm. bên trên mảnh đất kia fan ta dành ra 30% diện tích S nhằm tLong cam, 45% diện tích S nhằm tdragon táo Apple, phần còn sót lại nhằm trồng ổi. tính diện tích tLong cam, diện tích S tLong táo Apple, diện tích S trồng ổi


Lớp 5Toán
5
0
GửiHủy

chiều rộng lớn bởi chiều nhiều năm là hình vuông mà lại bn sai đềbài xích rồi


Đúng 0

Bình luận (0)

không nên đề nha bạn


Đúng 0
Bình luận (0)

trồng đề bài bác của chính bản thân mình là những điều đó mà


Đúng 0
Bình luận (0)
Bài 3 một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm diện tích 345 m vuông . Người ta sử dụng 135 m vuông để xây nhà ở còn sót lại để triển khai vườn . Diện tích đất làm cho nhà bằng từng nào xác suất diện tích S khu đất có tác dụng sân vườn ?Bài 4 một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25 m , chiều rộng lớn bởi 4/5 chiều nhiều năm. Người ta sử dụng 30 % diện tích khu đất để trồng huê hồng ; 35,5 % diện tích S để tLong quất còn lại để tdragon rau củ . tính diện tích S đất tLong rau .
Lớp 5Toán
0
0
GửiHủy

Một mảnh sân vườn hình chữ nhật có chiều lâu năm 41,5m; chiều rộng bằng chiều nhiều năm.

a) Tính diện tích S mhình họa vườn cửa đó.

b) Người ta dành 20% diện tích của mhình họa vườn để triển khai lối đi, phần sót lại để tdragon cây. Tính diện tích S phần đất nhằm tLong cây.


Lớp 5Toán
2
0
GửiHủy

Chiều rộng bằng... chiều dài là bằng bao nhiêu hả bạn?


Đúng 0

Bình luận (0)

Đề thiếu thốn rồi bạn


Đúng 0
Bình luận (0)

1. Một mảnh đất nền hình chữn nhật gồm chiều nhiều năm 36m , chiều rộng bằng 3/4 chiều dài . Người ta dành riêng 30% diện tích S để trồng rau củ . Hỏi diện tích phần khu đất sót lại là từng nào ?

2. Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi 120m , chiều rộng bằng 1/3 chiều lâu năm .

Xem thêm: Yếu Đuối, Ủy Mị Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ủy Mị Trong Tiếng Việt Ủy Mị Là Gì

a) tra cứu diện tích mhình ảnh vườn

b) Trên mảnh đất nền bạn ta tdragon rau . Cứ 1 m vuông fan ta chiếm được 3,8kg rau . tính lượng rau củ của mhình họa đất


Lớp 5Toán
4
0
GửiHủy

1 .

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là :

36 x(frac34)= 27 ( m )

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là :

36 x 27 = 972 ( m2)

Diện tích phần khu đất hình chữ nhật để trồng raulà :

972 x 30 : 100 = 291,6 ( m2)

Diện tích phần đất hình chữ nhật sót lại là :

972 - 291,6 = 680,4 ( m2)

Đáp số : 680,4 m2.

2 .

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

1đôi mươi : 2 = 60 ( m )

Quy về bài bác toán thù Tổng - tỉ .

Ta tất cả sơ thiết bị :

Chiều lâu năm |____|____|____| Tổng là 60 m

Chiều rộng |____|

Giá trị 1 phần tốt chiều rộng lớn mảnh đất hình chữ nhậtlà :

60 : ( 3 + 1 ) x 1 = 15 ( m )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

15 x 3 = 45 ( m )

a, Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là :

45 x 15 = 675 ( m2)

b, Lượng rau của mảnh đất hình chữ nhật là :

3,8 x ( 675 : 1 ) = 2565 ( kg )

Đáp số : a, 675 m2.

b, 2565 kilogam rau xanh .

:D

Học xuất sắc !


Đúng 1

Bình luận (0)

1. Chiều rộng mảnh đất nền : 36 . ba phần tư = 27m

Diện tích mảnh đất nền : 36 . 27 = 972m2

Diện tích khu đất trồng rau củ là : 972 . 30 : 100 = 291, 6m2

Diện tích khu đất còn lại : 972 - 291, 6 = 680, 4m2

2. Nửa chu vi mảnh đất : 1đôi mươi : 2 = 60m

Ta tất cả sơ đồ

CD : /----/----/----/

CR : /----/

Tổng số phần cân nhau : 1 + 3 = 4

Chiều lâu năm mảnh đất: 60 : 4 . 3 = 45m

Chiều rộng mhình họa đất: 60 - 45 = 15m

Diện tích mảnh đất nền : 45 . 15 = 675m2

Trên mảnh đất kia chiếm được : 675 : 1 . 3, 8 = 2565kg rau


Đúng 0
Bình luận (0)

mot manh dat hinch chu nhat teo chieu dẻo la đôi mươi chieu rong tía ng 2phan5 chieu dẻo . tinc dien h manh dat do


Đúng 0
Bình luận (0)

Một mhình ảnh sân vườn hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 60 m, chiều rộng bởi 2/3D nhiều năm. Trên mhình họa vườn kia bạn ta dành ra 1/6 diện tích mhình họa vườn. Diện tích khu đất sót lại fan ta dành ra 3/10 nhằm tLong cây ăn uống quả. Tính diện tích S trồng cây nạp năng lượng trái.


Lớp 5Toán
1
0
GửiHủy

Chiều rộng lớn của mhình họa vườn là:

(60 imesfrac23=40left(m ight))

Diện tích mảnh vườn cửa đó là:

(60 imes40=2400left(m^2 ight))

Diện tích tLong cây ăn uống trái chiếm phần số phần diện tích mảnh vườn cửa là:

(frac310 imesleft(1-frac16 ight)=frac14)(diện tích mảnh vườn)

Diện tích trồng cây ăn trái là:

(2400 imesfrac14=600left(m^2 ight))


Đúng 0

Bình luận (0)

Một mảnh vườn cửa hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 30 m chiều rộng lớn bằng 3/5 chiều dài tín đồ ta dành riêng 35% diện tích S mhình họa sân vườn để trồng hoa 15% diện tích S để trồng cây cảnh Tính diện tích phần khu đất tdragon hoa phần diện tích tdragon cây cảnh


Lớp 5Toán
1
0
GửiHủy

Chiều rộng lớn của mhình ảnh sân vườn đó là: 30.3/5 = 18 (m)

Diện tích của mảnh sân vườn đó là: 30.18 = 540 (m2)

Diện tích phần đất trồng hoa là: 540.35% = 189 (m2)

Diện tích phần khu đất tLong hoa là: 540.15% = 81 (m2)


Đúng 0

Bình luận (0)

Một mhình ảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 18 m chiều rộng 1/3 chiều lâu năm bên trên mhình họa vườn đó người ta rước 27 m2 để tLong hoa diện tích S sót lại nhằm tdragon táo khuyết Hỏi diện tích S trồng những chỉ chiếm từng nào tỷ lệ diện tích S mhình họa vườn


Lớp 5Toán
2
0
GửiHủy

Diện tích trồng hoa chiếm:

27:(18x6)=27:108=25%


Đúng 0

Bình luận (0)

Chiều dài mhình họa vườn cửa là:

18x 1/3 = 6

Diện tích mảnh vườn là:

18 x 6 =108 ( m2)

Diện tích tdragon hoa chỉ chiếm số % là:

27: 108= 0,25

0,25= 25%

Đ/s: 25%


Đúng 0
Bình luận (0)

Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều Sài 82m,chiều rộng 50m.Người ta dành 30% diện tích đất nhằm tLong rau củ,diện tích S sót lại để tdragon hoa

a)tính diện tích S mảnh sân vườn đó

b)tính diện tích S khu đất để tdragon hoa


Lớp 5Toán
2
0
GửiHủy

a) Diện tích mhình ảnh sân vườn chính là : 82 x 50 = 4100 ( m )

b) Diện tích để tdragon rau xanh là : 4100 : 100 x 30 = 1230 ( m2)

Diện tích để tdragon hoa là : 4100 - 1230 = 2870 ( m2)


Đúng 0

Bình luận (0)

Bài giải

a ) Diện tích mảnh đất nền sẽ là :

82 x 50 = 4100 ( m2)

b ) Diện tích đất tLong hoa chiếm số tỷ lệ là :

100% - 30% = 70%

Diện tích đất trồng hoa là :

4100 : 100 x 70 = 2870 ( m2)

Đáp số : a ) 4100 m2

b ) 2870 m2


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *