A number of factors related to lớn the voice reveal the personality of the speaker.

Bạn đang xem: Task 3

The first is the broad area of communication, which includes imparting information by use of language, communicating with a group or an individual and specialized communication through performance. A person conveys thoughts and ideas through choice of words, by a tone of voice that is pleasant or unpleasant, gentle or harsh, by the rhythm that is inherent within the language itself, và by speech rhythms that are flowing & regular or uneven and hesitant, and finally, by the pitch and melody of the utterance. When speaking before a group, a person"s tone may indicate uncertainty or fright, confidence or calm. At interpersonal levels, the tone may reflect ideas and feelings over và above sầu the words chosen, or may believe them. Here, the participant‘s tone can consciously or unconsciously reflect intuitive sầu sympathy or antipathy, laông chồng of concern or interest, fatigue, anxiety, enthusiasm or excitement, all of which are usually discernible by the adễ thương listener. Public performance is a manner of communication that is highly specialized with its own techniques for obtaining effects by voice and /or gesture. The motivation derived from the text, và in the case of singing, the music, in combination with the performer"s skills, personality, and ability to lớn create empathy will determine the success of artistic, political, or pedagogic communication. Second, the voice gives psychological clues to a person"s self-image, perception of others, and emotional health. Self-image can be indicated by a tone of voice that is confident, pretentious, shy, aggressive, outgoing, or exuberant, to name only a few personality traits. Also the sound may give a clue lớn the facade or mask of that person, for example, a shy person hiding behind an overconfident front.

Xem thêm: Dịch Vụ In 3D Công Nghệ Fdm Là Gì, Ghép Kênh Phân Chia Tần Số

How a speaker perceives the listener"s receptiveness, interest, or sympathy in any given conversation can drastically
alter the tone of presentation, by encouraging or discouraging the speaker. Emotional health is evidenced in the voice by không tính phí và melodic sounds of the happy, by constricted & harsh sound of the angry, & by dull & lethargic qualities of the depressed.quý khách hàng sẽ xem: Bài chữa chi

Dịch bàiRất nhiều nguyên tố liên quan mang đến các giọng nói biểu thị tính phương pháp của bạn nói.Đầu tiên là phạm vi rộng lớn của sự giao tiếp, bao hàm việc truyền đạt thông báo bằng cách sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp với nhóm hay một người, và giao tiếp siêng dụng qua sự trình bày. Một người sẽ truyền đạt những ý chí và ý tưởng trải qua sự lựa chọn từ ngữ, bằng giọng điệu của lời nói dễ chịu hoặc khó chịu, nhẹ nhàng hoặc gay gắt, bằng sự nhịp nhàng vốn có trong bản thân ngôn ngữ, và bằng nhịp điệu của bài phát biểu trôi chảy và bình thường hoặc gồ ghề và vì chưng dự, và sau cùng là, bằng cường độ và giai điệu của cách nói. Khi đang nói trước một nhóm, giọng của một người có thể chỉ ra sự bất ổn hoặc sợ hãi, tự tin hoặc bình tĩnh. Ở mức độ giữa các cá nhân, giọng nói có thể phản ánh ý tưởng và cảm xúc bên cạnh những từ ngữ được chọn, hoặc có thể tin chúng. Ở trên đây, giọng nói của người tmê mẩn gia có thể cố ý hoặc vô ý phản ánh sự đồng cảm trực giác hoặc ác cảm, thiếu quyên tâm hoặc quan tâm, mệt mỏi, lo lắng, hăng hái xuất xắc phấn khích, toàn bộ chúng thường có thể thấy rõ bởi người nghe. Việc trình diễn chỗ công cộng là một cách thức giao tiếp được trình độ hóa cao với các kĩ thuật riêng rẽ của nó để có được hiệu quả bằng giọng nói và/ hoặc cử chỉ. Động lực có nguồn nơi bắt đầu từ vnạp năng lượng bản, và trong trường hợp ca hát, âm nhạc, vào sự dựa trên với tài năng, tính cách và tài năng tạp đồng cảm của người trình bày sẽ xác định sự thành công của việc tiếp xúc về nghệ thuật, chính trị tuyệt dạy dỗ. Thứ nhì, giọng nói đem tới những manh mối tâm lý mang lại sự tự nhận thức về bản thân, nhận thức của người khác, và tình trạng cảm xúc. Sự tự nhận thức về bản thân có thể được chỉ ra bởi giọng nói tự tin, kiêu ngạo, nhút nhát, hung hăng, thân mật hoặc hồ hởi, ví dụ một vài nét tính cách đặc trưng. Ngoài ra âm tkhô cứng cũng có thể đến thấy manh mối về vẻ bề ngoài và mặt nạ của một người, ví dụ, một người nhút nhát thường ẩn cất đằng sau vẻ ngoài quá tự tin.Lam thế nào người nói nắm vững sự cảm thụ, sự quyên tâm, hoặc sự đồng cảm của người nghe ở bất kỳ mọi cuộc trò chuyện có thể làm cụ đổi mạnh mẽ giọng điệu của bài trình bày, bằng cách khuyến khích hoặc ko khuyến khích người nói. Tình trạng cảm xúc được chỉ ra trong giọng nói bằng âm tkhô nóng mềm mại và du dương của sự hòa bình, bằng âm tkhô giòn thô và cọc cằn cảu sự tức giận, bằng sự buồn tẻ và lờ phờ của sự chán nản.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *