Nghĩa rộng:

Công bằng, bằng nhau so với phần đông fan, với tất cả ngôi trường đúng theo, áp dụng với mọi trường đúng theo (equally for everyone, for everything, or in all cases, apply khổng lồ all)

Tiếng Việt tất cả bí quyết nói tương tự:

cào bằng, số đông, vận dụng mang đến đều đối tượng…

Ví dụ:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *