2 Thông dụng2.1 Tính từ2.2 Danh từ3 Chuim ngành3.1 Tân oán & tin3.2 Xây dựng3.3 Điện lạnh3.4 Kỹ thuật chung3.5 Kinch tế4 Các từ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /´æditiv/

Thông dụng

Tính từ

Để cùng vào, để thêm vào

Danh từ

Vật để cùng vào, vật dụng nhằm cung cấp (kỹ thuật) hóa học bỏ thêm vào, hóa học phụ gia

Chuim ngành

Toán thù & tin

có tính cùng cùng được cộng tínhabsolutely additive set functionhàm tập tuyệt đối hoàn hảo cộng tínhadditive arithmeticsố học tập cộng tínhadditive categoryphạm trù cộng tínhadditive decompositionsự phân tích cộng tínhadditive errorkhông nên số cộng tínhadditive functionalhàm tử cộng tínhadditive functorhàm tử cùng tínhadditive groupteam cộng tínhadditive ikhuyến mãi theorylý thuyết cùng tính iđeanadditive number theorykim chỉ nan cộng tính sốadditive operationphép tân oán cộng tínhadditive processquá trình cùng tínhbi-additivesong cùng tínhcompletely additivehoàn toàn cộng tínhnon-negative sầu additivehàm cùng tính không âmsigma-additivesigma cùng tínhtotally additive set functionhàm tập vừa lòng trọn vẹn cùng tính cộng tính (số hạng)

Xây dựng

chất độn dính

Điện lạnh

cùng vào tính cộng

Kỹ thuật thông thường

vấp ngã sungadditive attributetrực thuộc tính bổ sung cập nhật chất pha cộngabsolutely additive set functionhàm tập tuyệt đối hoàn hảo cộng tínhabsolutely additive mix of functionhàm tập tuyệt vời cùng tínhadditive và multiplicativegiao thoa cùng với nhânadditive arithmeticsố học tập cùng tínhadditive attributeở trong tính cộngadditive categoryphạm trù cùng tínhadditive classlớp cùng tínhadditive codemã cộngadditive color photographyphnghiền tự sướng color kiểu cộngadditive color procedurephương pháp cùng màuadditive color proceduregiấy tờ thủ tục cộng màuadditive color systemhệ thống cộng màuadditive decompositionsự so sánh cùng tínhadditive effecthiệu ứng cộngadditive errorkhông nên số cùng tínhadditive functionalhàm tử cùng tínhadditive functorhàm tử cùng tínhadditive groupđội cộngadditive groupteam cộng tínhadditive ideal theorylý thuyết cộng những iđeanadditive igiảm giá khuyến mãi theorytriết lý cộng tính iđeanadditive measuređộ đo cộng tínhadditive noisenhiễu cộngadditive noisetiếng ồn cộng tínhadditive number theorylý thuyết cộng tính các sốadditive number theorykim chỉ nan cùng tính sốadditive operationpháp tân oán cộng tínhadditive operationphxay tân oán cùng tínhadditive operatortoán thù tử cộngadditive polymerizationsự trùng phù hợp cộng tínhadditive processquy trình cộngadditive processquy trình cùng tínhadditive radio noiseồn ào vô con đường năng lượng điện cộngadditive semi-groupnửa đội cộngadditive serieschuỗi cùng đượcadditive serieschuỗi cộng tínhadditive sub-functionschức năng dưới cộngadditive sub-functionstính năng nhỏ cộngadditive synthesissự tổng phù hợp cộng tínhAdditive White Gaussian Noise (AWGN)Tạp âm Gausse trắng cộng sinhbi-additivesong cùng tínhcompletely additivetrọn vẹn cùng tínhcompletely additive mix functionhàm tập hòa hợp cộng tính trả toàncountable additive set functionhàm tập phù hợp cộng tính đếm đượcnon-additiveko cùng tínhnon-negative sầu additivehàm cùng tính ko âmnon-negative sầu additive functionhàm cộng tính không âmsigma-additivesigma cùng tínhtotal additive set functionhàm tập vừa lòng hoàn toàn cùng tínhtotally additive set functionhàm tập đúng theo trọn vẹn cùng tính dính dínhbonding additivephụ gia bám dính phụ gia thêm

Kinh tế

hóa học phú gia

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

nounaccompaniment , addition , add-on , extra , flavor enhancer , preservative sầu , supplement adjectivecumulative

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *