Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Ancol A chức năng với Na dư đến số mol H2 ngay số mol A đã dùng. Đốt cháy trọn vẹn A được mCO2 = 1,833mH2O. A bao gồm kết cấu thu gọn là

A.

Bạn đang xem: Ancol a tác dụng với na dư cho số mol h2 bằng số mol a đã dùng

C2H4(OH)2

B. C3H6(OH)2

C. C3H5(OH)3

D. C4H8(OH)2


*

Đáp án : B

Ta có số mol H2 giải phóng = số mol A

=> ancol A là ancol 2 chức

call nCO2 = a ; nH2O = b.

Theo bài bác ra: mCO2 = 1,833mH2O

a.44 = b.1,833.18

a.44 = 3b

4a = 3b

nH2O > nCO2

=> A là ancol no 2 chức

Đặt phương pháp của A là CnH2n+2O

n : 2n + 2 = nCO2 : 2nH2O = 3 : 8 => n=3

CTPT của A C3H6(OH)2Hỗn phù hợp gồm C3H6(OH)2, CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3. Cho 11,36 gam X công dụng với Na dư nhận được 3,584 lkhông nhiều H2 (đktc). Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn 11,36 gam X nhận được V lít CO2 (đktc) với 10,8 gam nước. Phần trăm khối lượng C3H6(OH)2 vào X là

A. 66,90.

B. 40,14.

C. 33,45.

D. 60,21.


Hỗn vừa lòng gồm C3H6(OH)2, CH3OH; C2H4(OH)2; C3H5(OH)3. Cho 11,36 gam X chức năng với Na dư thu được 3,584 lít H2 đktc. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 11,36 gam X nhận được V lkhông nhiều CO2 (đktc) với 10,8 gam nước. Phần trăm khối lượng C3H6(OH)2 vào X là

A.66,90

B.40,14

C.33,45

D.60,21


Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm CH3OH, C2H4(OH)2, CH2=CH-CH2OH, CH3CH2OH, C3H5(OH)3 chức năng với lượng vùa dùng Na thu được 2,016 lkhông nhiều H2 (đktc). Mặt không giống, đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc 12,32 lkhông nhiều O2 (đktc), thu được CO2 cùng 8,64 gam H2O. Giá trị của m là

A. 6,39

B. 7,04

C. 7,20

D. 8,64


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3 bao gồm cân nặng m gam. Đốt cháy hoàn toàn X chiếm được 5,6 lkhông nhiều khí CO2 ở đktc. Cũng m gam các thành phần hỗn hợp bên trên đến tác dụng cùng với K dư thu được V lít khí ngơi nghỉ đktc. Giá trị của V là

A.5,6

B.11,2

C.3,36

D.2,8


Có những phát biểu sau:

(a) Fructozơ làm mất màu hỗn hợp nước brom.

(b) Trong phản ứng este hóa giữa CH3COOH cùng CH3OH, H2O khiến cho trường đoản cú -OH vào đội –COOH của axit cùng H vào đội –OH của ancol.

(c) Etyl fomat tất cả phản ứng tcố gắng bạc.

Xem thêm: Học Ngành Công Nghệ Phần Mềm Là Gì ? Ra Trường Làm Gì? Kỹ Thuật Phần Mềm Là Gì

(d) Trong y học tập, glucozo được sử dụng làm cho thuốc tăng lực.

(e) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOC2H5 nhận được số mol CO2 thông qua số mol H2O.

(f) Trong phân tử đipeptit mạch hsống bao gồm nhì link peptit.

(g) Trùng dừng buta- 1,3 đien với acrilonitrin bao gồm xúc tác Na được cao su thiên nhiên buna- N.

Số tuyên bố đúng là

A.4.

B.6.

C.5.

D. 3.


Lớp 11 Hóa học
1
0

Hỗn hợp X tất cả CH3OH, CH2=CH-CH2OH, C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. Cho m gam tất cả hổn hợp X tính năng cùng với Na dư thu được 21,504 lít H2 (đktc). Đốt cháy m gam tất cả hổn hợp X cần 75,712 lkhông nhiều O2 ( đktc) chiếm được 61,2 gam H2O. Phần trăm khối lượng CH2=CH-CH2OH vào các thành phần hỗn hợp X là:

A. 43,83%.

B. 31,37%.

C. 48,33%.

D. 30,17%.


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Hỗn hợp A tất cả C2H2, C3H6 với C4H10 (số mol C2H2 thông qua số mol C4H10). Sản phđộ ẩm nhận được vày đốt cháy trọn vẹn m gam A được kêt nạp hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng trọng lượng hỗn hợp bớt 27 gam. Giá trị của m là:

A. 2,80

B. 2,28

C. 1,92

D. 2,48


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Cho dãy các hòa hợp chất thơm:

p – HO - CH 2 - C 6 H 4 - OH , p – HO - C 6 H 4 - COOC 2 H 5 , p – HO - C 6 H 4 - COOH , p – HCOO - C 6 H 4 - OH , p - CH 3 O - C 6 H 4 - OH .

- Có bao nhiêu chất trong dãy vừa lòng mặt khác 2 ĐK sau?

(a) Chỉ chức năng cùng với NaOH theo tỉ trọng mol 1 : 1.

(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo nên số mol H 2 ngay số mol hóa học bội phản ứng.

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Hỗn hòa hợp X có C3H8, C2H4(OH)2 với một ancol no, 1-1 chức, mạch hlàm việc (C3H8và C2H4(OH)2 tất cả số mol bằng nhau). Đốt cháy trọn vẹn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng thêm 16,58 gam và xuất hiện thêm m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 45,704

B. 42,158

C. 43,931

D. 47,477


Lớp 11 Hóa học tập
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *