Câu 534433: Ancol etylic được pha trộn từ tinc bột bởi phương pháp lên men tinch bột với năng suất tổng thể quá trình là 90%. Hấp thú tổng thể lượng CO2 xuất hiện Khi lên men m gam tinc bột vào nước vôi vào, chiếm được 247,5 gam kết tủa và hỗn hợp X. Biết khối lượng X sụt giảm đối với cân nặng nước vôi vào thuở đầu là 99,0 gam. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp

200,475.

B. 222,75.

C.

Xem thêm: Tìm Số Nguyên Tố P Sao Cho P+2 Và P+4 Cũng Là Số Nguyên Tố, Câu Hỏi Của Mai Chi Ma

303,75.

D. 273,375.


Giải đưa ra tiết:

mdd sút = mCaCO3 - mCO2 ⟹ mCO2 = 247,5 - 99 = 148,5 gam

⟹ nCO2 = 3,375

⟹ mtinc bột = 3,375:2:0,9.162 = 303,75 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *