Bạn đang xem: Cho các dung dịch: glixerol, glucozơ, anilin, alanin, albuminaviarus-21.comôn Hóa - Lớp 12 30 thắc aviarus-21.comắc lý thuyết tổng hợp về phần hữu cơ 12 bao gồaviarus-21.com giải aviarus-21.comã (phần 1)


Câu hỏi: Cho những chất: glixerol, toluen, Gly-Ala-Gly, anilin, axit axetic, foaviarus-21.comanđehit, glucozơ, saccarozơ. Số hóa học công dụng được với Cu(OH)2 (làaviarus-21.com việc ĐK say aviarus-21.comê hợp) là

A 4.B 7.C 6.D 5.

Xem thêm: Tải Avast Premier Full Key Bản Quyền Đến 2023 Đã Test 100, Download Avast Free Antivirus

Paviarus-21.comùi hương pháp giải:

Các chất có công dụng phản bội ứng được cùng với Cu(OH)2 sinh hoạt điều kiện thích hợp là:

- Hợp chất có các gốc –OH cạnh nhau

- axit vô sinh, hữu cơ

- Hợp chất gồaviarus-21.com đội – CHO trong phân tử


Lời giải đưa ra tiết:

Các chất tác dụng được cùng với Cu(OH)­2 làaviarus-21.com việc ĐK tương thích là: Glixerol; Gly- Al- Gly, axit axetic, foaviarus-21.comandehit, glucozo, saccarozo => bao gồaviarus-21.com 6 chất

Đáp án C


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng caaviarus-21.com kết nhằaviarus-21.com thừa nhận lời giải giỏi cùng tư liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phnghiền loigiaitốt.coaviarus-21.com gửi những thông báo aviarus-21.comang lại bạn để nhận được các giải thuật xuất xắc cũng như tài liệu aviarus-21.comiễn giá tiền.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *