Nếu bạn đang lần khần cấu trúc Avoid đi cùng với V-ing xuất xắc To V thì bài viết sau đây của Step Up vẫn giải quyết và xử lý thắc mắc kia chỉ trong tầm một nốt nhạc! Dường như, nhằm hiểu sâu không dừng lại ở đó về cấu trúc Avoid, biện pháp dùng cấu trúc Avoid cũng giống như rõ ràng kết cấu này với cấu tạo Prevent thì nên ngồi xuống và hiểu đến cuối nhé! 


1. Cấu trúc Avoid cùng giải pháp dùng

Avoid là đụng trường đoản cú trong tiếng Anh, sở hữu nghĩa “rời, né” một điều gì này mà bạn không muốn có tác dụng, hoặc không giỏi cho bản thân. 

Hãy nhớ rằng Avoid đi với Danh từ, Đại từ hoặc Danh động từ (đụng từ bỏ dạng V-ing), KHÔNG đi với lớn V. 

*
*
*
*

Bài 1: Viết lại câu thực hiện cấu trúc Avoid

Fishermen should not go to lớn the sea today because of the coming storm.Study harder if you don’t want to get a low score. I chose another road to lớn go because there was a traffic jam. Why don’t you talk lớn your brother at school?We need these rules or there will be conflict between employees. 

Đáp án: 

Fishermen should avoid going khổng lồ the sea today because of the coming storm .Study harder if you want to lớn avoid a low score/ getting a low score.To avoid the traffic jam, I chose another road lớn bởi vì. Why bởi vì you avoid seeing your brother at school? These rules are made to lớn avoid conflict between employees. 

Bài 2: Chọn cấu tạo Avoid hoặc Prevent vào nơi trống

This lesson was aimed to lớn __________ misunderstanding.This organisation is trying khổng lồ ________ people from using plastic. Jane wants to __________ me from playing extreme games. Group members can’t __________ conflicts all the time.________ smoking in the public, please. 

Đáp án: 

This course is aimed lớn avoid/ prsự kiện minor errors in the next test.This organisation is trying to prevent people from using plastic.Jane wants to prevent me from playing extreme games. Group members can’t avoid conflicts all the time.Avoid smoking in the public, please. 
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *