Câu 413293: Cho hỗn hợp Ba(HCO3)gấp đôi lượt vào những dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số ngôi trường vừa lòng có tạo ra kết tủa là

A.

Bạn đang xem: Cho dung dịch ba(hco3)2 lần lượt vào các dung dịch

6.

B. 7.

C. 5.

Xem thêm: Trên Bề Mặt Chất Lỏng Có Hai Nguồn Kết Hợp Ab Cách Nhau 40Cm

D. 4.


Dựa vào tính chất hóa học của muối hạt axit cùng điều kiện xảy ra phản nghịch ứng.

Viết các PTHH xẩy ra, lựa chọn các phản bội ứng sinh ra chất kết tủa.


Giải bỏ ra tiết:

Số ngôi trường hòa hợp tạo ra kết tủa là: NaOH; Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4 ⟹ có 6 ngôi trường hợp

PTHH minh họa:

Ba(HCO3)2 + 2NaOH → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + NaHCO3

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → BaSO4↓ + K2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaHCO3

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → BaCO3↓ + CaCO3↓ + 2H2O

Ba(HCO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + 2H2O

Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan tiền công ty quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *