Quý Khách sẽ xem phiên bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem với download ngay lập tức bạn dạng không thiếu của tư liệu trên đây (73.24 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Cho các dung dịch sau: ba(hco3)2, naoh, alcl3, khso4 được đánh số ngẫu nhiên là x, y, z, t

PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊNĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚPhường. 9 CẤPhường HUYỆNNĂM HỌC 2013 – năm trước.Môn: Hóa học tập (Thời gian làm cho bài xích 150 phút)Câu 1: (3,0 điểm)Không cần sử dụng thêm thuốc thử hãy trình diễn giải pháp phân biệt các dung dịch khôngmàu: Ba(HCO3)2 , K2CO3 , K2SO4 , KHSO3 , KHSO4 chứa trong các bình đựng riêngbiệt bị mất nhãn.Câu 2: (3,5 điểm)a) Cho những hóa học sau: CaCO3, NaCl, HCl với những máy nghiên cứu hóa học không thiếu thốn.Không cần sử dụng thêm chất hóa học làm sao không giống hãy viết các pmùi hương trình phản ứng điều chế 4 đơnchất và 8 vừa lòng chất không giống nhau?b) Có hỗn hợp khí cùng hơi gồm: SO2, CO2, H2O. Làm chũm làm sao để nhận được khí CO 2tinc khiết.Câu 3 : (4,0 điểm)Đốt cháy hoàn toàn 12g một Sunfua sắt kẽm kim loại M hoá trị II thu được hóa học rắn A vàkhí B. Hoà chảy không còn chất rắn A bởi lượng đủ dung dịch H 2SO4 24,5% nhận được dungdịch muối nồng độ 33,33%, có tác dụng giá buốt dung nhờn này tới ánh sáng rẻ thấy tách bóc ra15,625g tinch thể T, phần hỗn hợp bão hoà thời điểm đó gồm mật độ 22,54%.a) Hỏi M là kim loại gì?b) Xác định công thức của tinc thể T.Câu 4: (3,5 điểm)Cho 23,4 g các thành phần hỗn hợp X có một sắt kẽm kim loại kiềm A cùng một oxit của nó rã không còn trongnước nhận được hỗn hợp B. Hòa tung hết1dung dịch B phải sử dụng 450 ml dung dịch5
H2SO4 0,2 M. Xác định thương hiệu sắt kẽm kim loại kiềm A cùng trọng lượng từng hóa học vào tất cả hổn hợp X?Câu 5: (3,5 điểm)Nung 25,28g tất cả hổn hợp FeCO3 và FexOy dư cho tới phản nghịch ứng trọn vẹn, thu được khí Acùng 22,4g Fe2O3 tuyệt nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch Ba(OH) trăng tròn,15M chiếm được 7,88g kết tủa. Tìm phương pháp phân tử của FexOy.Câu 6: (2,5 điểm)Hòa rã 1,42g hỗn hợp Mg, Al, Cu bằng hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch A,khí B với chất rắn D. Cho A tác dụng cùng với NaOH dư cùng thanh lọc kết tủa nung nghỉ ngơi ánh nắng mặt trời caomang đến trọng lượng ko đổi thu được 0,4g chất rắn E. Đốt rét chất rắn D vào khôngkhí đến khối lượng không đổi thu được 0,8g chất rắn F. Tính trọng lượng từng sắt kẽm kim loại.PHÒNG GD&ĐT DUY TIÊNHƯỚNG DẪN CHẤMTHI HỌC SINH GIỎI LỚPhường. 9 CẤP. HUYỆNNĂM HỌC 2013 – năm trước.Môn: Hóa học.CâuNội dungĐun lạnh các chủng loại demo nhận biết hỗn hợp Ba(HCO3)2 (tất cả bọt khí thoát ravới bao gồm kếto lớn tủa trắng)tBa(HCO3)2BaCO3 + CO2 + H2Odd KHSO3 (gồm bọt bong bóng khí, mùi hương sốc bay ra cùng không tồn tại kết tủa)to
2KHSO3K2SO3 + SO2 + H2OCho hỗn hợp Ba(HCO3)2 vào những mẫu mã test còn lại:+ Nhận ra hỗn hợp KHSO4 (bao gồm khí bay ra và bao gồm kết tủa trắng)Câu 1Ba(HCO3)2 + 2KHSO4BaSO4 + K2SO4 + 2CO2 +2H2O3 điểm+ Hai hỗn hợp còn sót lại là: K2CO3 và K2SO4 đều phải có kết tuả Trắng vàkhông có khí cất cánh ra.Ba(HCO3)2 + K2CO3BaCO3 + 2 KHCO3Ba(HCO3)2 + K2SO4BaSO4 + 2 KHCO3- Cho hỗn hợp KHSO4 vào hai mẫu test K2CO3 và K2SO4+ Nhận ra dung dịch K2CO3 (vày gồm khí thoát ra)2KHSO4 + K2CO32K2SO4 + CO2 + H2O+ Mẫu demo còn lại không có hiện tượng kỳ lạ gì là K2SO4a) Điều chế 4 đơn chất: Cl2, Na, Ca, H2, với 8 hợp chất: CaO, Ca(OH)2,Ca(HCO3)2, CaCl2, HClO, NaOH, CO2, H2OCác phương trình điều chế:o3  CaO + CO2tCaCOCaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2CaO + H2O  Ca(OH)2Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2đpmn
Câu 2 2NaCl + 2H2O  2NaOH + Cl2 + 2H23,5điểmCl2 + H2O  HCl + HClOđpnc2NaCl 2Na + Cl2đpncCaCl2  Ca + Cl2b) Dẫn tất cả hổn hợp khí vào dd Brom dư: Khí SO2 bị kêt nạp không còn.SO2 + 2H2O + Br2  2HBr + H2SO4- Dẫn các thành phần hỗn hợp khí thoát ra vào dd H 2SO4 đặc: khá nước bị hấp thụhết.- Thu khí thoát ra được CO2 tinh khiết.Câu 3 Phản ứng đốt cháy sunfua cùng hoà tung hóa học rắn A :2MS + 3O22MO + 2SO2(1)4,0MO + H2SO4MSO4 + H2O(2)điểmTheo làm phản ứng (2), nhằm hoà tan 1 mol tức (M+16)g MO yêu cầu 1mol H 2SO4
Điểm0,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,50,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,250,25

Xem thêm: Tổng Điện Tích Dương Và Tổng Điện Tích Âm Trong Một 1 Cm3 Khí Hiđrô Ở Điều Kiện Tiêu Chuẩn Là

tức 98g, tốt 98.100 /24,5 = 400g dung dịch H 2SO4 và tạo được (M+96) 0,25g muối hạt.Theo biểu thức độ đậm đặc % ta có:M + 960,25.100 = 33,33M +16 + 400Giải phương thơm trình tìm được M = 64 đó là Cu.Viết lại phản ứng (1) (2) :2CuS + 3O2 → 2CuO + 2SO2CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2OTheo phương trình phản ứng ta có:Số mol CuS = số mol CuSO4 = 12 : 96 = 0,125(mol)Điện thoại tư vấn x là số mol CuSO4 còn lại trong dung dịch bão hoà, ta có :x.160.100 = 22,54mD0,250,250,25Trong đó mD là cân nặng hỗn hợp bão hoà được xem như sau:Kăn năn lượng CuO = 0,125. 80 =10(g)Kăn năn lượng dung dịch H2SO4= 400.10/80 = 50(g)→ mD =10 +50 - 15,625 = 44,375(g)Từ kia tìm được x = 0,0625(mol)hotline công thức của tinch thể là CuSO4. aH2O
Vì số mol CuSO4 kết tinc là: 0,125 - 0,0625 = 0,0625(mol)cần ta có:15, 625= 0, 0625 → a = 5160 + 18aCông thức của tinch thể T là : CuSO4. 5H2OCâu 4 PTPƯ3,5điểm0, 250,250,250,250,250,250,50,250,252A + 2H2O → 2AOH + H2amola molA2O + H2O → 2AOH0,25bmol2bmol2AOH + H2SO4→A2SO4 + 2H2O
0,25call a, b thứu tự là số mol của của A và A2O gồm vào 24,3 gam hỗn hợp.Ta có a.A+ b(2A+16) = 24,3→ A( a + 2b) + 16b = 24,3 (1)0,250,25nH SO = 0, 45.0, 2 = 0, 09(mol )0,25Để dung hòa 01/05 dung dịch B buộc phải 0,09 mol H2SO4.24Vậy nhằm trung hòa hết dung dịch B bắt buộc 0,45 mol H2SO4Theo PTPƯ ta có: a + 2b = 0,9(2)0,250,25Thay (2) vào (1) ta được: 0,9 A + 16b = 24,3A=24,3 − 16b0.9Mặt khác ta có 0→19 Từ đó → a = 0,45(mol); b = 0,225(mol)→ mNa = 0, 45.23 = 10,35( g ); mNa O = 0, 225.62 = 13,95( g )
đôi mươi,250,250,250,250,254FeCO3 + O2 → 2Fe2O3 + 4CO23x − 2 y2FexOy +O2 → xFe2O32(1)0,250,25(2)0,25CO2 + Ba(OH)2 → Ba(CO3)2 + H2O(3)2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2(4)Theo đề tính được số mol Fe2O3 = 0,14(mol) Ba(OH)2= 0,06(mol) ;BaCO3= 0,04(mol)
Do số mol Ba(OH)2 > số mol BaCO3 nên bao gồm 2 khả năng xảy ra:- Nếu Ba(OH)2 dư 0,02 mol thì số mol CO2 = 0,04 mol sẽ không còn xảy raCâu 5 phản nghịch ứng (4)Lượng FexOy = 25,28 – (0,04.116) = đôi mươi,64 (g)3,5điểm Số mol Fe2O3 tạo thành từ bỏ FexOy = 0,14 – (0,04 : 2) = 0,12 (mol)Số mol sắt = 0,24 mol; số mol O = (trăng tròn,64 – 0,012.56): 16 = 0,45(mol)khi đó nO : nFe = 0,045 : 0,12 = 1,875 > 1,5 (loại)- Vậy Ba(OH)2 không dư; tất cả 0,02mol Ba(OH)2 tsay mê gia phản bội ứng (4)Số mol CO2 = 0,04 + 0,04 = 0,08 (mol)Lượng FexOy = 25,28 – (0,08.116) = 16(g)Số mol Fe2O3 tạo ra sinh hoạt (2) = 0,14 – (0,08:2) = 0,1 mol khớp ứng 16(g)do đó lượng FexOy ban sơ = lượng chế tác thành làm việc (2), giỏi O2 khôngtmê mệt gia bội phản ứng (2).Vậy oxit sắt ban sơ là Fe2O30,250,250, 5Mg + 2HCl → MgCl2 + H22Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Chất rắn không chảy là CuMgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaClAlCl3 + NaOH → Al(OH)3 + 3NaClDo NaOH dư đề xuất Al(OH)3 tanAl(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2OMg(OH)2 → MgO + H2OCâu 6 Chất rắn E là MgO = 0,4gCu + O2 → 2CuO2,5
Chất rắn F là CuO = 0,8gđiểm Tính theo phương trình0,250,25mmMg =Cu =m0, 4.24 = 0, 24( g )400,8.64 = 0, 64 g80Al = 1,42 – 0,64 – 0,24 = 0,54 (g)Ghi chú: Bài làm cho học viên rất có thể tất cả biện pháp giải khác đúng cho điểm tối nhiều.0,250,25
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *