*

Bạn đang xem: Bảo mật tiếng anh là gì

*

*

Xem thêm: Decision Maker Là Gì ?

*

Bảo mật giờ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật là áp dụng các biện pháp nghệ thuật nhằm đảm bảo an toàn toàn cục công bố, tiêu giảm khả năng sử dụng quá tài ngulặng cùng gia tài.

Bảo mật giờ đồng hồ Anh là security, phiên âm /sɪˈkjʊərəti/. Bảo mật trsinh hoạt buộc phải đặc biệt cùng phức tạp trong cai quản, vận hành phần lớn hệ thống báo cáo tất cả áp dụng những cơ chế tin học.

Bảo mật còn là một các bước bảo đảm bạn hoặc gia sản khỏi các mối nguy hại. Mối nguy khốn ở chỗ này rất có thể là ý kiến hoặc vắt ý.

Các nhiều tự giờ Anh đồng nghĩa với bảo mật.

*

Security critical /sɪˈkjʊərəti ˈkrɪtɪkl/: Bảo mật cực kỳ nghiêm trọng.

Code access security /kəʊd ˈækses sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật truy tìm nhập mật mã.

Data security /ˈdeɪtə sɪˈkjʊərəti/: Bảo mật dữ liệu.

Security Configuration Wizard /sɪˈkjʊərəti kənˌfɪɡəˈreɪʃn ˈwɪzəd/: Bảng thiết đặt cấu hình bảo mật.

Secure Sockets Layer /sɪˈkjʊə(r) ˈsɒkɪt ˈleɪə(r)/: Tầng khe bảo mật thông tin.

Một số mẫu mã câu về bảo mật.

To keep your account more secure, we recommover selecting another option and setting up phone prompts or a security key.

Để tăng cường bảo mật mang lại thông tin tài khoản, chúng ta nên chọn lựa tùy lựa chọn không giống cùng tùy chỉnh thiết lập lời kể của Google hoặc khóa bảo mật thông tin.

Data security generally involves the protection of specific data blocks, either physically or interpreting them through security sections through meaningful information.

Bảo mật dữ liệu nói bình thường tương quan tới sự việc đảm bảo an toàn các kăn năn dữ liệu ví dụ, cả về mặt đồ lý hoặc giải thích bọn chúng qua những phần bảo mật thông qua các biết tin bao gồm ý nghĩa sâu sắc.

We had khổng lồ agree lớn total security and sign a non-disclosure agreement.

Chúng tôi nên chấp nhận bảo mật thông tin toàn cục cùng ký kết thích hợp đồng bảo mật biết tin.

Bài viết bảo mật tiếng Anh là gì được tổng hợp do cô giáo trung trọng điểm giờ Anh aviarus-21.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *