Vẽ biểu thứ nhiệt độ cùng lượng mưa ở TP Hà Nội, Huế cùng Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu bảng 31.1 SGK). Nhận xét về việc khác nhau của những trạm khí tượng kia.

Bạn đang xem: Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của hà nội


Phương pháp điệu - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Biểu thiết bị nhiệt độ và lượng mưa của trạm khí tượng thủ đô, Thành phố Hồ Chí Minh

*

*

Nhận xét:

- Trạm Hà Nội:

+ Nhiệt độ vừa phải năm là 23,5°C. Nhiệt độ mức độ vừa phải mon cao nhất là 28,9°C (mon 7); nhiệt độ trung bình tháng phải chăng độc nhất là 16,4°C (mon 1). Biên độ nhiệt là 12,5°C.

+ Tổng lượng mưa của trạm là 1676,2milimet. Lượng mưa vừa phải mon cao nhất là 318mm (tháng 8); lượng mưa vừa phải mon tốt độc nhất là 18,6milimet (tháng 1). Các tháng mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Trạm Huế:

+ Nhiệt độ vừa đủ năm là 25,2°C. Nhiệt độ vừa phải tháng cao nhất là 29,4°C (tháng 7), nhiệt độ vừa đủ mon rẻ duy nhất là 20°C. Biên độ sức nóng là 9,4°C.

Xem thêm: Dowwnload Coreldraw X6 Full 32 64Bit, Download Coreldraw X6 Portable Vn

 

+ Tổng lượng mưa của trạm là 2867,7milimet. Lượng mưa vừa phải mon tối đa là 795,6mm (tháng 10); lượng mưa mức độ vừa phải tháng rẻ độc nhất vô nhị là 47,1milimet (tháng 3). Các tháng mùa mưa : 8, 9, 10, 11, 12.

- Trạm Tp. Hồ Chí Minh:

+ Nhiệt độ mức độ vừa phải năm là 27,1°C. Nhiệt độ trung bình mon tối đa là 28,9°C (tháng 4); nhiệt độ trung bình mon tốt độc nhất là 25,7°C (tháng 12). Biên độ sức nóng là 3,2°C.

+ Tổng lượng mưa của trạm là 1931 milimet. Lượng mưa mức độ vừa phải tháng tối đa là 327milimet (tháng 9); lượng mưa vừa phải mon phải chăng nhất là 4,1mm (tháng 2). Các mon mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

-> - Nhiệt độ tăng đột biến từ bỏ Bắc vào Nam. Nhiệt độ mon 7 tối đa sống Huế với ánh nắng mặt trời mon 1 thấp nhất làm việc thủ đô. 

- Mưa những nhất sống Huế. Mùa mưa sống Hà Thành và TP.. HCM vào mùa hạ còn Huế vào thu - đông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *