Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, to the last bulleted point on page 80.

Bạn đang xem: Bullet point là gì


When considering each bulleted point under “How to Do It,” invite comments on why the suggestions are beneficial.
Lúc để mắt tới mỗi điểm trong đái đề “Cách thực hiện”, mời cử tọa cho thấy thêm tại sao hầu như kiến nghị này có lợi.
Do đó, điểm mấu chốt là -xin lỗi , tôi xa lạ khoác comple tôi đang biết trước bản thân sẽ đề nghị cởi nó ra
You can use formatting options to lớn unvì chưng or revị changes, add bullet points, change your phông, highlight or strikethrough text, and more.
Bạn hoàn toàn có thể thực hiện những tùy lựa chọn định dạng để bỏ rồi làm lại hoặc có tác dụng lại các ngôn từ chuyển đổi, thêm vệt đầu dòng, chuyển đổi phông chữ, lưu lại hoặc gạch ngang văn uống bản và có tác dụng các điều khác
So if you have sầu any details, any arguments, bullet-point them for me now,"cause I got about an hour before I have sầu lớn get baông xã.
Nên anh tất cả cụ thể, lập luận nào, liệt kệ không còn ra mang lại tôi, vì chỉ một giờ đồng hồ nữa là tôi nên về đơn vị rồi.
Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a generic gọi to action (such as "click here") that could apply khổng lồ any ad
Ví dụ: Quảng cáo áp dụng vệt đầu cái hoặc danh sách được đánh số; quảng bá đựng Gọi hành vi phổ biến thông thường (chẳng hạn như "nhấp vào đây") có thể áp dụng mang lại bất kỳ quảng cáo nào
My secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật sẽ là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow-point (một loại đạn giáp thương lớn) chỉa thẳng vào đầu tôi vày bạn đàn ông tôi đang nghĩ rằng bạn bạn đời, từ bỏ lần này qua lần khác.
My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật chính là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow- point ( một một số loại đạn sát thương thơm bự ) chỉa thẳng vào đầu tôi vì chưng fan bầy ông tôi sẽ cho rằng người bạn đời tri kỷ, trường đoản cú lần này qua lần không giống.

Xem thêm: #7 Cách Xác Nhận Tên Thật Trên Facebook Khi Đã Xác Nhận Tên Thật


A year after Gmail was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the font kích cỡ, color & text-alignment to be customized, as well as the embedding of bullet points and numbered lists.
Một năm sau khoản thời gian Gmail Thành lập và hoạt động, Định dạng Văn bản Phong phụ được reviews, được cho phép điều chỉnh form size font chữ, Màu sắc với canh lề, cũng như cnhát những danh sách số cùng lốt chấm.
Take your science, subtract your bullet points và your jargon, divide by relevance, meaning nói qua what"s relevant lớn the audience, and multiply it by the passion that you have sầu for this incredible work that you"re doing, & that is going lớn equal incredible interactions that are full of understanding.
Lấy " công nghệ " trừ đi " gạch đầu dòng " với " thuật ngữ " rồi chia cho " sự xác xứng đáng ", Tức là share hầu như lý giải xác xứng đáng với khán giả, kế tiếp nhân cùng với " say mê " nhưng anh giành riêng cho công việc anh đang có tác dụng, thì vẫn tạo ra hiệu quả đã là Sự liên can hoàn hảo đem đến Sự phát âm vừa đủ.
(Laughter) Take your science, subtract your bullet points & your jargon, divide by relevance, meaning giới thiệu what"s relevant to the audience, & multiply it by the passion that you have for this incredible work that you"re doing, and that is going khổng lồ equal incredible interactions that are full of understanding.
(Cười) Lấy "khoa học" trừ đi "gạch men đầu dòng" với "thuật ngữ" rồi chia đến "sự xác đáng", Tức là share phần lớn lý giải xác xứng đáng cùng với khán giả, sau đó nhân với "đam mê" mà lại anh dành riêng cho công việc anh vẫn làm, thì đã đã tạo ra kết quả đang là Sự hệ trọng hoàn hảo và tuyệt vời nhất đem đến Sự phát âm vừa đủ.
On 15 September 1993—Puglisi"s 56th birthday—he was killed outside his trang chủ by a single bullet shot at point-blank range.
Ngày 15 tháng 9 năm 1993, cũng chính là ngày sinc nhật lần đồ vật 56 của Puglisi mê, vị linc mục đã trở nên bắn chết ngay lập tức sống phía bên ngoài ngôi nhà đất của ông bằng một viên đạn độc nhất vô nhị.
Và phân phối đó, nếu chúng ta cũng có thể vấn đáp một cách nhanh lẹ cùng ngắn gọn xúc tích nhưng ko sử dụng từ chất lượng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *