Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ aviarus-21.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Cáp treo tiếng anh là gì

The cable car has sadly been put out of action by the eruptions of 2001 and 2002 since the writing of this book.
It was turned down &, in the refusal, the application for a cable car was described as one for a "chair lift".
The station of the outline with the exit from the cable car, is at a height of 2212m above sầu sea màn chơi.
Horizontal travel by means of narrow gauge tramway or cable car is also much safer & can move sầu more people & ore than vertical elevators.
The two separate halves of the exposition were connected by commuter ferries and a specially created cable car.
Behind the temple proper is a cable car which takes tourists and pilgrims up to lớn the top of the mountain and further temple buildings.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press giỏi của những đơn vị cấp giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tên Thật Của Xoài - Tên Thật Của Cam Xoài Đậu

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *