quý khách hàng sẽ coi phiên bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem và sở hữu ngay bản tương đối đầy đủ của tài liệu trên đây (740.38 KB, 10 trang )


60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁPhường ÁN

Câu 1. CNTB vẫn chuyển từ quy trình tiến độ tự do thoải mái đối đầu sang tiến độ độc quyền (nhà nghĩa đế quốc) khi nào?

A. Từ vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX b. Đầu nỗ lực kỷ X

c. Sau cuộc chiến tranh quả đât thứ nhất d. Vào trong thời hạn 20 của cố kỷ XX

Câu 2: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác ở trong địa lần thứ nhất nghỉ ngơi đất nước hình chữ S lúc nào?

a. 1858-1884 b. 1884-1896 C. 1897-1914 d. 1914-1918

Câu 3. Hoàn chình họa nước ngoài làm sao đang ảnh hưởng đến sự thành lập và hoạt động của Đảng CSVN? a. Sự chuyển biến của CNTB cùng hậu quả của chính nó

b. Hình ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

c. Tác động Cách mạng Tháng Mười Nga cùng Quốc tế Cộng sản D. Tất cả các lời giải

Câu 4. Thực dân Pháp nổ súng xâm lăng đất nước hình chữ S lần trước tiên vào thời hạn nào? Tại đâu? a. 1858 - Huế


b. 1883 - Hà Thành C. 1858 - TP.. Đà Nẵng d. 1858 - Thành Phố Sài Gòn

Câu 5. Dưới thôn hội nằm trong địa nửa phong loài kiến, thống trị nơng dân VN gồm trải nghiệm bức thiết độc nhất là:

a. Sỡ hữu ruộng đất b. Bình đẳng nam giới cô bé c. Giảm tơ giảm tức D. Giải pđợi dân tộc bản địa

Câu 6. Mâu thuẫn cơ phiên bản cùng đa phần sống toàn nước cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là: a. Mâu thuẫn thân thống trị dân cày cùng với ách thống trị địa công ty phong loài kiến

b. Mâu thuẫn thân ách thống trị người công nhân cùng với ách thống trị tư sản

c. Mâu thuẫn giữa kẻ thống trị công nhân với nông dân với thực dân với phong loài kiến D. Mâu thuẫn giữa dân tộc bản địa cả nước cùng với thực dân Pháp và tay không đúng

Câu 7. Phong trào yêu thương nước Cần Vương diễn ra năm nào? Do ai thủ xướng với lãnh đạo? a. 1885 vì chưng vua Hàm Nghi chủ xướng và lãnh đạo


(2)

C. 1885 vày vua Hàm Nghi và Tôn Thất Tmáu thủ xướng cùng lãnh đạo. d 1896 bởi vua Hàm Nghi với Tôn Thất Ttiết thủ xướng và lãnh đạo. Câu 8. Giai cấp công nhân Việt Nam thành lập và hoạt động trong tầm thời hạn nào? a. Trước lúc thực dân Pháp xâm lấn Việt Nam

b. Ngay sau thời điểm thực dân Pháp chiếm đóng toàn quốc


C. Trong đợt khai quật thuộc địa lần đầu tiên của Pháp trên đất nước hình chữ S d. Tất cả lời giải

Câu 9. Những kẻ thống trị vẫn vĩnh cửu lâu bền hơn (giai cấp cũ) trong xóm hội VN? a. Giai cấp cho công nhân, nông dân

B. Giai cung cấp địa công ty, dân cày c. Giai cấp tư sản

d. Tầng lớp đái tư sản

Câu 10. Hội VN biện pháp mạng Tkhô cứng niên được Ra đời vào thời điểm năm nào? Do ai sáng sủa lập? a. Năm 1921 - Phan Bội Châu

b. Năm 1924 - Phan Châu Trinh C. Năm 1925 - Nguyễn Ái Quốc d. Năm 1928 - Trần Phú

Câu 11. Hội cả nước biện pháp mạng Thanh niên triển khai nhà trương “vơ sản hóa” Khi nào?

a. Cuối năm 1926 đầu xuân năm mới 1927 b. Cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928 C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929 d. Cuối năm 1929 đầu năm 1930

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc đọc phiên bản Sơ thảo lần đầu tiên Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề trực thuộc địa của Lênin vào thời hạn nào?

a. 10/1917
b. 6/1919 C. 7/1920
d. 12/19trăng tròn

Câu 13: Trong dịp khai thác nằm trong địa lần đầu tiên của thực dân Pháp sinh sống nước ta thống trị, lứa tuổi bắt đầu nào được hình thành?

a. Giai cấp bốn sản

b. Giai cấp tư sản cùng người công nhân C. Giai cấp cho người công nhân

d. Tầng lớp đái bốn sản

Câu 14: Trước Chiến tnhãi trái đất đầu tiên, ở cả nước bao hàm thống trị nào? a. Địa công ty phong kiến cùng dân cày

b. Địa chủ phong con kiến, nông dân, bốn sản, tè tư sản cùng người công nhân C. Địa chủ phong loài kiến, nông dân với công nhân


(3)

Câu 15: điểm lưu ý ra đời của ách thống trị người công nhân toàn quốc như thế nào?

a. thành lập và hoạt động trước thống trị tứ sản, trong cuộc khai quật thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

b. Phần mập xuất thân từ công nhân

c. Chịu đựng sự áp bức với bóc lột của đế quốc, phong loài kiến cùng tứ sản D. Tất cả giải đáp


Câu 16: Những kẻ thống trị, lứa tuổi bị trị nghỉ ngơi VN bên dưới cơ chế ở trong địa của thực dân Pháp là:

a. Công nhân và nông dân

b. Công nhân, nông dân, tè tứ sản

c. Công nhân, nông dân, tiểu tứ sản, tứ sản dân tộc bản địa

D. Công nhân, nông dân, đái bốn sản, tư sản dân tộc bản địa, địa chủ vừa và nhỏ

Câu 17: Sự kiện nào ghi lại phong trào công nhân toàn nước gửi trường đoản cú chống chọi từ bỏ vạc lên chiến đấu tự giác?

a. Năm 19trăng tròn (tổ chức cơng hội làm việc Sài Gịn được thành lập) b. Năm 1925 (cuộc đình công Ba Son)

c. Năm 1929 (sự Thành lập ba tổ chức cùng sản) D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản VN ra đời)

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc chọn lọc tuyến đường giải pngóng dân tộc theo xu hướng bao gồm trị vơ sản vào thời gian nào?

a. 1917 b. 1918 c. 1919 D. 19đôi mươi

Câu 19: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào? a. Đảng Xã hội Pháp

b. Đảng Cộng sản Pháp

C. Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Pháp d. Hội Liên hiệp ở trong địa

Câu 20: Hội Liên hiệp nằm trong địa được ra đời vào khoảng thời gian nào? a. 19đôi mươi

B. 1921 c. 1923 d. 1924

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc sẽ đọc Sơ thảo lần đầu tiên Luận cương về sự việc dân tộc bản địa với vấn đề thuộc địa Khi nào? sinh hoạt đâu?

a. 7/ 19trăng tròn - Liên Xô B. 7/ 1920 - Pháp

c. 7/19trăng tròn - Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) d. 8/1920 - Trung Quốc


(4)

a. Cách mạng tháng Mười Nga bùng phát cùng thắng lợi b. Sự Ra đời Đảng Cộng sản Pháp

C. Vụ mưu ngay cạnh tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự thành lập và hoạt động Hội Việt Nam phương pháp mạng tkhô cứng niên

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc trường đoản cú Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào? a. 12/1924

b. 12/1925 C. 11/1924 d. 10/1924

Câu 25: Hội cả nước Cách mạng Tkhô cứng niên tiến hành chủ trương vơ sản hố lúc nào? a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927

b. Cuối năm 1927 đầu xuân năm mới 1928 C. Cuối năm 1928 đầu xuân năm mới 1929 d. Cuối năm 1929 đầu năm mới 193

Câu 26. Nguyễn Ái Quốc chính thức vươn lên là fan cộng sản trước tiên của VN vào thời hạn nào?

a. 10/1917 b. 6/1919 c. 7/19đôi mươi D. 12/1920

Câu 27. Tác phđộ ẩm Đường cách mệnh chứng minh đặc điểm cùng trọng trách của phương pháp mạng toàn nước là:

A. Cách mạng giải pđợi dân tộc msinh sống đường tiến nhanh công ty nghĩa thôn hội b. Cách mạng giải pngóng dân tộc mlàm việc mặt đường quá độ lên nhà nghĩa làng hội

c. Cách mạng giải pđợi dân tộc mở mặt đường bỏ lỡ CNTB tiến thẳng lên CNXH d. Tất cả câu trả lời

Câu 28. Quốc tế Cộng sản gửi những người cộng sản Đông Dương tư liệu về việc Ra đời
một Đảng cùng sản sinh sống Đông Dương vào thời gian nào?

a. Ngày 17-06- 1929 b. Ngày 21-05- 1929 C. Ngày 27-10- 1929 d. Ngày 21-06- 1929

Câu 29. Hội nghị thích hợp tốt nhất ba tổ chức cùng sản ra mắt sinh sống đâu? a. Hà Quảng - Cao Bằng

b. Hàm Long - TP.. hà Nội

C. Hương Cảng - Trung Hoa d. Ma cao - Trung Hoa


(5)

c. An Nam Cộng sản Đảng, Đơng Dương Cộng sản Liên đồn d. Tất cả lời giải

Câu 32: Tổ chức cùng sản làm sao Thành lập thứ nhất làm việc Việt Nam? a. Hội nước ta giải pháp mạng tkhô hanh niên

B. Đông Dương cộng sản Đảng c. An Nam cùng sản Đảng

d. Đông Dương cùng sản liên đoàn

Câu 33: Chi bộ cùng sản trước tiên ngơi nghỉ toàn nước được Thành lập và hoạt động lúc nào?
A. Cuối tháng 3/1929

b. Đầu tháng 3/1929 c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 34: cả nước Quốc dân Đảng được thành lập vào thời hạn nào? A. 12/1927

b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925

Câu 35: Ai là fan đang tđắm đuối gia tạo nên đất nước hình chữ S Quốc dân Đảng 1927 ? a. Tôn Quang Phiệt

b. Trần Huy Liệu C. Phạm Tuấn Tài d. Nguyễn Thái Học

Câu 36: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời hạn nào? A. 9-2- 1930

b. 9-3- 1930 c. 3-2- 1930 d. 9-3- 1931

Câu 37: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được Thành lập và hoạt động vào thời hạn nào?

a. 6/1927 b. 6/1928 C. 6/1929 d. 5/1929

Câu 38: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được Ra đời vào thời gian nào? a. 6/1927

b. 6/1928 C. 8/1929 d. 7/1929


(6)

B. 9/1929 c. 2/1930 d. 3/1930

Câu 40: Đông Dương Cộng sản Đảng với An Nam Cộng sản Đảng được Thành lập từ bỏ tổ chức triển khai tiền thân nào?

a. Tân Việt phương pháp mạng Đảng

b. Hội VN cách mạng Tkhô giòn niên C. nước ta biện pháp mạng bạn bè Hội d. Việt nam giới Quốc dân Đảng

a. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đồn
B. Đơng Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng

c. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn d. Tất cả đáp án

Câu 42. Tổ chức Đơng Dương Cộng sản Liên đồn chính thức ra nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào?

Câu 43. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và hoạt động là sự việc phối kết hợp của….: a. Chủ nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân

b. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác - Lênin cùng với phong trào công nhân với trào lưu yêu thương nước d. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào tranh đấu theo xu thế PK

Câu 44. Yêu cầu tha thiết của biện pháp mạng toàn quốc cuối năm 1929 đầu năm 1930 là: a. Giải pchờ dân tộc bản địa

b. Giải pchờ dân tộc và desgin CNXH

C. Khắc phục sự phân tách rẽ, phân tán của 3 tổ chức cùng sản

d. Khắc phục số đông tiêu cực vào buổi giao lưu của giai cấp vơ sản


Câu 45: Do đâu Nguyễn ái Quốc đã tập trung và chủ trì Hội nghị ra đời Đảng đầu xuân năm mới 1930?

a. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản b. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

d. Các tổ chức triển khai cùng sản trong nước đề nghị

Câu 46: Hội nghị Ra đời Đảng Cộng sản toàn quốc sẽ trải qua mấy vnạp năng lượng kiện? a. 3 vnạp năng lượng khiếu nại


(7)

d. 6 văn kiện

Câu 47. Cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng khẳng định pmùi hương phía chiến lược của phương pháp mạng toàn quốc là:

A. Tư sản dân quyền phương pháp mạng và ông công bí quyết mạng nhằm đi tới làng mạc hội cùng sản b. Tư sản dân quyền biện pháp mạng tất cả đặc thù hậu thổ với làm phản đế

c. Tư sản dân quyền bí quyết mạng với thổ thần cách mạng để đi tới làng hội công ty nghĩa d. Tư sản dân quyền biện pháp mạng cùng ông công biện pháp mạng để đi lên làng mạc hội bốn bản

Câu 48. Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã khẳng định tổ chức làm sao vào vai trị là team đi đầu của giai cấp vô sản?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam b. Đảng Cộng sản Đông Dương c. Tân Việt Cách mạng Đảng d. Việt phái mạnh Quốc dân Đảng

Câu 49. Nhiệm vụ thiết yếu trị của cách mạng Việt Nam được diễn tả vào Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên:

a. Đánh đổ đế quốc nhà nghĩa Pháp và lũ phong kiến b. Làm cho toàn quốc được trọn vẹn độc lập

c. Lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ cơng nơng binh, tổ chức quân nhóm công nông D. Tất cả đáp án

a. Chánh cương cứng vắn tắt b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt cùng Cmùi hương trình vắn tắt D. Tất cả đáp án

Câu 51: Cương lĩnh thứ nhất của Đảng sẽ xác minh mục tiêu kế hoạch của bí quyết mạng Việt Nam là gì?

A. Làm tư sản dân quyền cách mạng và ông công giải pháp mạng để đi tới thôn hội cùng sản. b. Xây dựng một nước VN dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân công ty cùng văn uống minc.

c. Cách mạng bốn sản dân quyền - phản bội đế và điền địa - lập tổ chức chính quyền của cơng nơng bằng bề ngoài Xơ viết, để dự bị điều kiện tiếp cận cách mạng xã hội nhà nghĩa.

d. Tất cả giải đáp

Câu 52: Sau Hội nghị Ra đời Đảng, Ban chấp hành Trung ương trợ thì của Đảng được ra đời vị ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập b. Trần Prúc c. Lê Hồng Phong D. Trịnh Đình Cửu


(8)

b. Luận cưng cửng thiết yếu trị tháng 10-1930 (Dự án cương cứng lĩnh để luận bàn vào Đảng) c. Thư của Trung ương gửi cho các cấp cho đảng cỗ (12-1930)

d. Nghị quyết Đại hội lần trước tiên của Đảng (3-1935)

Câu 55. Giai cấp lãnh đạo giải pháp mạng cả nước được biểu lộ trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên:

A. Giai cung cấp Công – Nông b. Giai cung cấp vô sản

c. Liên minch kẻ thống trị Công - Nông – Binch d. Tư sản dân tộc bản địa và trí thức

Câu 56. Sự Thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản đất nước hình chữ S vẫn triệu chứng tỏ:

a. Giai cấp người công nhân với nông dân sẽ gồm sự phối hận phối hợp nhịp nhàng vào cuộc đấu tranh vày kim chỉ nam chung

B. Giai cấp vơ sản Việt Nam đã cứng cáp, đủ sức chỉ đạo CM Việt Nam c. Giai cấp cơng nhân sẽ hồn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của bản thân mình

d. Giai cấp cho nơng dân nước ta đang hồn thành trách rưới nhiệm của chính mình trước mục tiêu phổ biến của giải pháp mạng

Câu 57. Đại hội nào của Đảng đã khẳng định: Đảng Cộng sản toàn quốc là thành phầm của sự việc kết hợp nhà nghĩa Mác-Lênin cùng với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân chúng Việt Nam?

a. Đại hội VI (1986) B. Đại hội VII (1991) c. Đại hội VIII (1996) d. Đại hội IX (2001)

Câu 58. Đảng Cộng sản cả nước thành lập và hoạt động sẽ chnóng dứt: A. Sự khủng hoảng về đường lối của CM đất nước hình chữ S b. Sự vận động riêng rẽ của những kẻ thống trị

c. Tư tưởng phong loài kiến lạc hậu lỗi thời d. Chấm ngừng sự thống trị của thực dân Pháp

Câu 59. Ngay từ bỏ Lúc Đảng Cộng sản Việt Nam Thành lập và hoạt động, Đảng đang nhắm tới mục tiêu: a. Giải pchờ dân tộc bản địa

B. Giải pđợi dân tộc bản địa với CNXH

c. Giải phóng dân tộc bản địa cùng fan cày bao gồm ruộng d. Giải pđợi thống trị với giải phóng dân tộc

Câu 60: Tính rất dị, sáng chế của Cương lĩnh chính trị thứ nhất vị Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là?

a. Cương lĩnh đã so với thấu đáo mọi mâu thuẫn cơ bạn dạng của thôn hội VN, nổi lên là mâu thuẫn dân tộc bản địa.

b. Tư tưởng cốt tử của Cương lĩnh là tự do thoải mái gắn sát với CNXH.

c. Xác định được trung bình đặc biệt của liên minh cơng-nơng với vai trị chỉ huy của kẻ thống trị công nhân.


(9)
(10)

Website HOC247 cung cấp một môi trường thiên nhiên học tập trực tuyến nhộn nhịp, các app thơng minh, văn bản bài bác giảng được soạn công sức cùng đào tạo do đa số thầy giáo những năm ghê nghiệm, tốt về kỹ năng chuyên môn lẫn năng lực sư phạm tới từ các trường Đại học tập cùng những trường chăm lừng danh.

I.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án

Luyện Thi Online

- Luyên ổn thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm tự các Trường ĐH với trung học phổ thông lừng danh xây

dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinch Học.

- Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 cùng luyện thi vào lớp 10 chăm Toán các

trường PTNK, Chulặng Hồ Chí Minh (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An với các ngôi trường Chuim khác thuộc TS.Trần Nam Dũng, TS. Psi Sỹ Nam, TS. Trịnh Tkhô nóng Đèo cùng Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II.

Xem thêm: Ngân Hàng Thông Báo ( Advising Bank Là Gì ? Thông Tin A

Khoá Học Nâng Cao cùng HSG

- Toán thù Nâng Cao THCS: Cung cung cấp lịch trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành riêng cho những em HS trung học cơ sở

lớp 6, 7, 8, 9 u say mê mơn Tốn cải cách và phát triển bốn duy, nâng cao thành tích tiếp thu kiến thức ở trường cùng đạt điểm xuất sắc
sống những kỳ thi HSG.

- Bồi chăm sóc HSG Tốn: Bồi chăm sóc 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học cùng Tổ Hợp giành cho

học viên các khối hận lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu gớm nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Psi mê Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt kết quả cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh tiếp thu kiến thức miễn phí

- HOC247 NET: Website hoc miễn giá tiền các bài học kinh nghiệm theo công tác SGK trường đoản cú lớp 1 tới trường 12 tất cả các

môn học với câu chữ bài xích giảng chi tiết, sửa bài xích tập SGK, rèn luyện trắc nghiệm mễn chi phí, kho bốn liệu tìm hiểu thêm phong phú cùng xã hội hỏi đáp sôi động nhất.

- HOC247 TV: Kênh Youtube hỗ trợ những Video bài giảng, siêng đề, ôn tập, sửa bài xích tập, sửa đề thi miễn

chi phí trường đoản cú lớp 1 đi học 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn uống, Tin Học với Tiếng Anh.

Vững quà nền tảng, Knhì sáng sủa sau này

Học mọi dịp, đông đảo nơi, phần nhiều thiết bi – Tiết kiệm 90%

Học Tân oán Online cùng Chuyên GiaTài liệu liên quan


*
Ngân hàng thắc mắc cùng đáp án học môn đường lối phương pháp mạng của đảng cộng sản việt 27 3 13
*
tổ chức hoạt động từ bỏ học tập môn mặt đường lối bí quyết mạng của đảng cộng sản VN trên trường đại học sư phạm tỉnh thành hồ chí minc 89 1 6
*
ngân hàng câu hỏi và lời giải môn mặt đường lối bí quyết mạng của đảng cộng sản việt nam 26 6 130
*
trắc nghiệm và lời giải môn con đường lối giải pháp mạng của đảng cộng sản việt nam đôi mươi 3 7
*
cỗ câu hỏi môn mặt đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản việt nam. 1 3 4
*
20 thắc mắc ôn tập môn đường lối biện pháp mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 59 1 1
*
THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 13 526 0
*
Hỏi - đáp môn đường lối phương pháp mạng của Đảng cùng sản đất nước hình chữ S 256 844 4
*
Tổ chức hoạt động từ học môn Đường lối bí quyết mạng của Đảng Cộng sản toàn quốc trên trường Đại học Sư phạm thành phố Sài Gòn 88 747 11
*
Sở đôi mươi thắc mắc ôn tập môn mặt đường lối phương pháp mạng của đảng cộng sản việt nam 15 759 1
*


Tài liệu các bạn kiếm tìm kiếm đã sẵn sàng cài đặt về


(740.38 KB - 10 trang) - 60 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối bí quyết mạng của ĐCSđất nước hình chữ S bao gồm đáp án - Cmùi hương 1
Tải bạn dạng vừa đủ ngay lập tức
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *