Hành hễ đúng xuất sắc rộng tri thức; nhưng để gia công được điều đúng, họ phải biết điều gì đúng.

Quamvis enyên melius sit benefacere quam nosse, prius tamen est nosse quam facere.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

tình thương là nhà vua, niềm hạnh phúc là vương vãi miện

 
 
*
  

Phản hồi


Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng biệt tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ vật trang | DMCA.com Protection Status

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *