Chất X bao gồm cách làm phân tử là C6H8O4. Cho 1 mol X phản bội ứng không còn cùng với dung dịch NaOH, đun cho nóng thu được 1 mol hóa học Y với 2 mol chất Z. Đun Z với dung dịch H2SO4 quánh ngơi nghỉ ánh sáng tương thích thì chiếm được đimetylete. Chất Y làm phản ứng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được hóa học T. Cho T phản ứng cùng với HCl chiếm được hai thành phầm là đồng phân cấu trúc của nhau. Phát biểu làm sao dưới đây đúng?


Bạn đang xem: Chất x có công thức c6h8o4

Phương pháp giải

tư duy, Z là ancol CH3OH; T đựng liên kết đôi C=C với không đối xứng

Từ đó suy ra X, Y tương xứng, tiếp nối xét nhấn xét đúng hay sai


Z (xrightarrowH_2SO_4,dac,t^0) CH3OCH3 → Z là CH3OH → Z không có khả năng làm mất đi color hỗn hợp nước brom → A sai

Chất T bội phản ứng cùng với HBr, chiếm được nhị thành phầm là đồng phân kết cấu của nhau → T đựng link đôi C=C với không đối xứng

X: C6H8O4 tất cả độ bất bão hòa (k = dfrac6.2 + 2 - 82 = 3 = 2pi _COO + pi _C = C)

Tbỏ phân 1 mol X trong NaOH thu được Y nối song cùng 2 mol CH3OH → X buộc phải gồm cấu tạo

*

→ X bội phản ứng tối nhiều với H2(Ni, t0) theo tỉ lệ mol 1:1 → D sai

Y là CH2=C(COONa)2 có CTPT là C4H2O2Na2 → B sai

T có công thức CH2=CH(COOH)2 không tồn tại đồng phân hình học tập → C đúng


Đáp án đề xuất chọn là: c


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tbỏ phân este tất cả dạng RCOO – R’COO – R’’ vào môi trường kiềm thu được


Thủy phân R1COO – R – OOC – R2 vào môi trường kiềm thu được:


Este nào dưới đây tbỏ phân chiếm được 2 muối bột với 1 ancol?


Tbỏ phân este X thu được một muối bột và 1 ancol, X tất yêu là:


Hợp chất cơ học mạch hsinh hoạt X bao gồm cách làm phân tử C6H10O4. Tbỏ phân X tạo thành nhị ancol đơn chức gồm số nguyên ổn tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X


Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H6O4. Thuỷ phân X bởi dung dịch NaOH dư, thu được một muối bột và một ancol. Công thức kết cấu của X rất có thể là


Hợp chất cơ học X cất C, H, O mạch thẳng bao gồm phân tử kân hận là 146. X không tính năng với Na. Lấy 14,6 gam X tác dụng với 100ml dd NaOH 2M thu được một muối với 1 rượu. CTCT X có thể là:


X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X rồi dung nạp toàn bộ thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2dư thu được 60g kết tủa. X có phương pháp cấu tạo là:


Một este X mạch hlàm việc tất cả khối lượng m gam. khi thủy phân hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH mang dư, sau khoản thời gian phản bội ứng xong xuôi chiếm được m1 gam một ancol Y (Y không có tác dụng phản bội ứng cùng với Cu(OH)2) và 18,đôi mươi gam các thành phần hỗn hợp muối hạt của nhì axit cacboxylic solo chức. Đốt cháy hoàn toàn m1gam Y bằng oxi dư, thu được 13,2 gam CO2 và 7,đôi mươi gam H2O. Giá trị của m là


Este X được tạo thành thành trường đoản cú etylen glicol cùng hai axit cacboxylic 1-1 chức. Trong phân tử este tất cả số ngulặng tử cacbon nhiều hơn thế nữa số nguim tử oxi là một trong. lúc cho m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH dư thì lượng NaOH vẫn làm phản ứng là 10 gam. Giá trị của m là:


Cho 21,8 gam chất hữu cơ X mạch hnghỉ ngơi chỉ cất một các loại team chức công dụng với cùng một lít hỗn hợp NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối hạt cùng 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hoà vừa hết vị 0,5 lkhông nhiều dung dịch HCl 0,4M. Công thức cấu trúc của X là


Đun lạnh 0,1 mol X cùng với lượng vừa đủ dd NaOH chiếm được 13,4g muối của axit hữu cơ nhiều chức B với 9,2g ancol đối chọi chức C. Biết 9,2g C rất có thể tích bằng 6,4g oxi. Xác định CTCT của X:


Xem thêm:

Khi thủy phân tổng số 0,05 mol este X tiêu tốn hết 5,6g KOH. Mặt khác, Lúc thủy phân 5,475g este đó thì tiêu tốn hết 4,2g KOH và thu được 6,225g muối. Vậy CTCT este là:


Este nhị chức X có cách làm phân tử C6H10O4 được tạo thành trường đoản cú axit với ancol đều có mạch cacbon không phân nhánh. Số cách làm cấu tạo của X thỏa mãn là?


Hợp chất cơ học X có bí quyết C5H6O4. X chức năng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2, tạo ra muối hạt của axit cacboxylic no Y với ancol Z. Dẫn Z qua CuO, nung lạnh, chiếm được andehit T khi tsay đắm gia phản nghịch ứng trứa bạc, tạo nên Ag theo tỉ lệ mol tương xứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân nào khác. Phát biểu như thế nào dưới đây đúng:


Este nhì chức, mạch hsống X gồm công thức phân tử C6H8O4. X được sản xuất thành tự axit cacboxylic Y và nhì ancol Z với T. Lúc đun ancol Z với H2SO4 sệt ở 170oC không tạo thành anken. Nhận xét nào dưới đây đúng?


Ba chất cơ học A, B, D gồm thuộc CTPT C6H10O4, mạch thẳng, ko tác dụng với Na. Biết rằng khi tính năng với dd NaOH thì A tạo thành 1 muối bột cùng 2 ancol tiếp nối nhau vào hàng đồng đẳng, B tạo thành 2 muối hạt và 1 ancol, D chế tác thành 1 muối cùng 1 ancol. Nhận định như thế nào sau đây không đúng?


Cho 13,8 gam glixerol (A) bội nghịch ứng với axit hữu cơ đối chọi chức B, chỉ nhận được chất cơ học X bao gồm khối lượng bằng 1,18 lần trọng lượng của glixerol ban đầu; hiệu suất phản bội ứng là 73,35%. Có bao nhiêu công thức kết cấu cân xứng với X?


Đốt cháy a mol X là trieste của glixerol với axit solo chức mạch hngơi nghỉ chiếm được b mol CO2 và c mol H2O, biết b - c = 4a. Hiđro hóa m gam X đề xuất 6,72 lkhông nhiều H2 (đktc) nhận được 39 gam một thành phầm Y. Nếu đun m gam X cùng với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH cho phản bội ứng trọn vẹn, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng nhận được chất rắn khan bao gồm trọng lượng là


Hợp chất hữu cơ X mạch hở có phương pháp phân tử C4H6O4. Biết rằng Khi đun X với dung dịch bazơ tạo thành 2 muối hạt cùng 1 ancol no đối kháng chức mạch hsinh sống. Cho 17,7 gam X tính năng cùng với 400ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản bội ứng nhận được cân nặng hóa học rắn khan là:


X là este mạch hở bởi axit no A với ancol no B tạo thành. khi cho 0,2 mol X phản ứng cùng với NaOH thu được 32,8 gam muối. Để đốt cháy 1 mol B yêu cầu dùng 2,5 mol O2. Công thức kết cấu của X là:


Cho 0,01 mol một este X phản nghịch ứng trọn vẹn cùng với 100 ml dd NaOH 0,2 M, thành phầm tạo thành chỉ bao gồm một ancol Y với một muối hạt Z cùng với số mol thông qua số mol của X. Mặt không giống, lúc xà chống hoá trọn vẹn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ là 60 ml dd KOH 0,25 M, sau thời điểm làm phản ứng ngừng đem cô cạn hỗn hợp được một,665 gam muối bột khan. CT của este X là:


Thủy phân trọn vẹn 4,84g este E bởi 1 lượng đủ hỗn hợp NaOH, rồi cô cạn chỉ thu được tương đối nước với hỗn hợp X có 2 muối hạt (đều phải có trọng lượng phân tử > 68). Đốt cháy trọn vẹn lượng muối hạt trên bắt buộc cần sử dụng 6,496 lít O2 (đktc) , nhận được 4,24g Na2CO3 ; 5,376 lít CO2 (đktc) cùng 1,8g H2O. Thành phần phần trăm trọng lượng của muối bột tất cả khối lượng phân tử nhỏ rộng trong X là :


Hidro hóa hoàn toàn (xúc tác Ni, nung nóng) m gam trieste X (tạo ra bởi vì glixerol cùng những axit cacboxylic đối chọi chức, mạch hở) nên hoàn toản 1,792 lít H2 (đktc). Đun nóng m gam X cùng với hỗn hợp NaOH (lấy dư 25% so với lượng phải thiết), sau thời điểm làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y, thu được 18,44 gam hóa học rắn khan. Biết vào phân tử X gồm chứa 7 link ∏. Giá trị của m là


Este X có bí quyết phân tử C8H12O4. Xà chống hóa hoàn toàn X bằng hỗn hợp NaOH, chiếm được hỗn hợp nhì muối hạt của nhì axit cơ học mạch hngơi nghỉ X1, X2 phần đông 1-1 chức cùng một ancol X3. Biết X3 tác dụng cùng với Cu(OH)2 chế tạo ra dung dịch màu xanh lá cây lam; X1 tất cả phản ứng tnỗ lực bạc và X2 không no, phân tử chỉ chứa một liên kết song (C=C), có mạch cacbon phân nhánh. Số đồng phân cấu trúc vừa lòng của X là


Hỗn thích hợp A có nhì chất hữu cơ X(đối kháng chức) cùng Y( chứa 3 nhóm chức cùng loại) đểu chức năng cùng với hỗn hợp NaOH. Để công dụng với m gam A đề xuất toàn vẹn 300 ml hỗn hợp KOH 1M. Sau lúc phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 33,6 gam muối của một axit hữu cơ và 4,6 gam một ancol. Đốt cháy trọn vẹn lượng ancol trên thu được 3,36 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Tổng số ngulặng tử vào một phân tử X gần nhất với số nào sau đây


Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa trọn vẹn X bằng hỗn hợp NaOH, chiếm được cha hóa học hữu cơ Y, Z, T. Biết Y công dụng với Cu(OH)2 chế tạo hỗn hợp greed color lam. Nung nóng Z với các thành phần hỗn hợp rắn tất cả NaOH cùng CaO, nhận được CH4. Phát biểu làm sao sau đây sai ?


Đun 39,2 gam hỗn hợp M gồm nhị este mạch hsinh sống X, Y (các chế tác bởi axit cacboxylic với ancol; X, Y rộng kém nhau một nguyên ổn tử cacbon) với dung dịch KOH toàn diện, nhận được một ancol Z độc nhất vô nhị và hỗn hợp T tất cả những muối. Đốt cháy tổng thể T yêu cầu 0,66 mol O2, nhận được 0,3 mol K2CO3; 34,12 gam hỗn hợp có CO2 và nước. Phần trăm khối lượng của muối bột gồm khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp T là


Cho sơ thứ phản ứng theo đúng tỉ trọng mol:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

(b) X1 + HCl → X4 + NaCl

(c) X2 + HCl → X5 + NaCl

(d) X3 + X4 → X6 + H2O

Biết X là đúng theo hóa học hữu mạch hở tất cả cách làm phân tử C5H8O4 với đựng nhì chức este; X2, X3 đều phải sở hữu nhì ngulặng tử cacbon trong phân tử cùng khối lượng mol của X5 bé dại hơn cân nặng mol của X3. Phát biểu như thế nào dưới đây sai?


*

Cơ quan liêu công ty quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Sở tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *