Cho $12,8 $ gam hỗn hợp rượu $A$ (nội địa ) nồng độ $71,875\%$ chức năng với lượng dư natri chiếm được $5,6 l$ khí (đktc). Tìm công thức cấy sinh sản của $A$. Biết tỉ kân hận tương đối của $A$ đối với $NO_2$ bởi $2$

Bạn đang xem: Cho 12.8 gam dung dịch ancol a

*

*

$M_A=46,2=92$$M_A$ trong $12,8 g$ hỗn hợp : $12,8.71,875\%=9,2 g$$n_A=frac9,292=0,1 $$n_H_2O=frac12-9,218=0,2 mol$ $2Na+2H_2O xrightarrow 2NaOH+H_2$ $(mol) 0,2 0,1$$n_H_2$ do ancol giải pđợi : $frac5,622,4-0,1=0,15 mol$ $R(OH)_n+nNa xrightarrow R(ONa)_n +fracn2 H_2 $ $(mol) 0,1 0,15$$xrightarrow n=3$Công thức ancol là $R(OH)_3$$R=92-51=41 xrightarrow R: C_3H_5$ Vậy bí quyết của $A$ là $C_3H_5(OH)_3$
*

Cho ancol $A$ tác dụng với axit $B$ chiếm được este $X$. Làm bay hơi $8,6g$ este $X$ nhận được thể tích hơi bởi thể tích của $3,2 g$ khí oxi ( đo ngơi nghỉ thuộc ĐK nhiệt độ với áp suất)Tìm cách làm kết cấu cùng tên của $A, B, X$, biết $A$ tất cả phân tử kân hận lớn hơn $B$
*

Xem thêm: Hãy Kể Một Vài Ví Dụ Về Việc Tôn Trọng Lẽ Phải Hoặc Không Tôn Trọng Lẽ Phái Mà Em Biết.

Cho trọng lượng riêng rẽ của ancol etylic $(C_2H_5OH)$ lỏng là $0,80$ g / $cm^3.$ Thể tích mol của ancol etylic bằng:A. $57,5 cm^3$ B. $5,75$ $cm^3$ C. $36,80$ $cm^3$ D. $3,68$ $cm^3$Hãy lựa chọn giải đáp đúng.
*

Từ $10 kg$ gạo nếp (cất $80$ % tinh bột), Lúc lên men đang chiếm được bao nhiêu lít ancol etylic ngulặng hóa học ? Biết rằng hiệu suất của quá trình lên men đạt $80$ % với ancol etylic có trọng lượng riêng $D=0,789 g/ml$
Viết pmùi hương trình phản bội ứng hóa học (gồm ghi rõ điều kiện) theo sơ thiết bị chế tạo ra thành cùng đưa hóa tinc bột sau đây:Giai đoạn nào có thể thực hiện được dựa vào xúc tác axit ?
Cho lên men $1 m^3$ nước rỉ con đường, sau đó chưng đựng chiếm được $60$ lkhông nhiều rượu cồn $96^0$. Tính khối lượng glucozơ bao gồm trong $1 m^3$ nước rỉ mặt đường glucozơ trên, biết rằng trọng lượng riêng của ancol etylic bằng $0,789 g/ml$ làm việc $20^0C$ với công suất của quá trình lên men đạt $80$%
HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚPhường. 11HÓA HỌC LỚP. 12Các Bài Tập Tiêu BiểuBài Tập Luyện Thi Đại Học Khóa 01 Năm 2012 - 2013Đề cùng câu trả lời môn Hóa kỳ thi Đại học tập 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đối chọi chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ gồm nhóm -COOH); trong số ấy, tất cả nhì axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau cùng một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C vào phân tử
*
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *