Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 15,6 gam hỗn hợp nhì ancol đối chọi chức kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng chức năng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là

A. C 3 H 5 O H v à C 4 H 7 O H

B. C 2 H 5 O H v à C 3 H 7 O H

C. C 3 H 7 O H v à C 4 H 9 O H

D. C H 3 O H v à C 2 H 5 O HCho 15,6 gam hỗn hợp nhị ancol (ancol) solo chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng tác dụng không còn cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là

A.

Bạn đang xem: Cho 15.6 gam hỗn hợp hai ancol

C3H5OH cùng C4H7OH

B. C2H5OH cùng C3H7OH

C. C3H7OH và C4H9OH

D. CH3OH với C2H5OH


*

Đáp án B

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn cân nặng ta có:

mancol + mNa = mCr + mH2

15,6 + 9,2 = 24,5 + mH2

=>mH2 = 0,3

=>nH2 = 0,15

Từ đây ta được số mol của tất cả hổn hợp lúc đầu là:0,15.2 = 0,3

Vậy khối lượng mol vừa phải của hỗn hợp là: 15,6/0,3 = 52.

Phải tất cả một ancol gồm trọng lượng bé thêm hơn 52 cùng một ancol gồm cân nặng to hơn 52 .Chỉ có giải đáp B thỏa mãn!


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị ancol đối kháng chức, tiếp nối nhau vào dãy đồng đẳng công dụng không còn với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là:

A. C3H5OH cùng C4H7OH

B.C3H7OH cùng C4H9OH

C.C2H5OH với C3H7OH

D.CH3OH với C2H5OH


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp nhì ancol đối kháng chức, sau đó nhau vào hàng đồng đẳng tính năng không còn cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là:

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C3H7OH với C4H9OH.

C. C2H5OH cùng C3H7OH.

D. C3H5OH cùng C4H7OH.


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị ancol đối kháng chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng tác dụng hết cùng với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là

A. C3H5OH cùng C4H7OH.

B.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Oan Gia Là Gì ? Nghĩa Của Từ Oan Gia Trong Tiếng Việt

C3H7OH với C4H9OH

C. CH3OH và C2H5OH

D. C2H5OH với C3H7OH


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị ancol đơn chức, sau đó nhau vào dãy đồng đẳng chức năng không còn cùng với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C3H7OH với C4H9OH.

C. CH3OH với C2H5OH.

D. C2H5OH cùng C3H7OH.


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol đối chọi chức, sau đó nhau vào dãy đồng đẳng công dụng hết với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C3H7OH với C4H9OH.

C. CH3OH với C2H5OH.

D. C2H5OH và C3H7OH.


Cho 15,6 gam hỗn hợp nhị ancol đối kháng chức, tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng chức năng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH với C4H7OH

B. C3H7OH với C4H9OH

C. CH3OH cùng C2H5OH.

D. C2H5OH và C3H7OH


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp 2 ancol solo chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng tính năng không còn với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là:

A. CH3OH và C2H5OH

B. C3H5OH và C4H7OH

C. C2H5OH và C3H7OH

D. C3H7OH và C4H9OH


Đáp án : C

Bảo toàn trọng lượng, ta gồm mH2 = 0,3 gam => số mol rượu là 0,3 mol

=> M vừa đủ của rượu: 15,6 : 0,3 = 52 đvC

=> 2 rượu là C2H5OH với C3H7OH


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp nhì ancol no, đối kháng chức, mạch hsống tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng công dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *