Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 15,6g tất cả hổn hợp X gồm hai Ancol 1-1 chức, kế tiếp nhau vào hàng đồng đẳng làm phản ứng không còn cùng với 9,2g Na được 24,5g chất rắn khan. Tìm hai Ancol đó :

A.C3H5OH và C4H7OH

B.C2H5OH cùng C3H7OH

C.C3H7OH và C4H9OH

D.CH3OH cùng C2H5OH


*

Lời giải:

Na + Ancol → muối bột + H2

Áp dụng định luật pháp bảo toàn khối lượng có:

mH2= mancol+ mNa– mmuối= 15,6 + 9,2 – 24,5 = 0,3

⇒nH2= 0,15 mol

⇒nAncol= 2nH2= 0,3 ( vì là ancol đơn chức)

⇒MX= 15,6 : 0,3 = 52

Mà 2 ancol kế tiếp

⇒2 ancol chính là C2H5OH (46) với C3H7OH (60) 8M

Đáp án B.

Bạn đang xem: Cho 15 6g hỗn hợp 2 ancol đơn chứcCho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị ancol (ancol) đối kháng chức, sau đó nhau trong hàng đồng đẳng tính năng hết cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH và C4H7OH

B. C2H5OH với C3H7OH

C. C3H7OH và C4H9OH

D. CH3OH và C2H5OH


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp nhị ancol 1-1 chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng không còn cùng với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là:

A. C3H5OH và C4H7OH

B.C3H7OH cùng C4H9OH

C.C2H5OH với C3H7OH

D.CH3OH với C2H5OH


Cho 15,6 gam hỗn hợp nhì ancol solo chức tiếp nối nhau vào hàng đồng đẳng chức năng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là

A. C 3 H 5 O H v à C 4 H 7 O H

B. C 2 H 5 O H v à C 3 H 7 O H

C. C 3 H 7 O H v à C 4 H 9 O H

D. C H 3 O H v à C 2 H 5 O H


Cho 7,8 gam hỗn hợp hai ancol 1-1 chức, kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng công dụng không còn cùng với 4,6 gam Na, thu được 12,25 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH với C3H7OH.

C. C3H7OH cùng C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH.


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol đối kháng chức, kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng tính năng hết cùng với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol kia là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C3H7OH và C4H9OH.

C. CH3OH cùng C2H5OH.

Xem thêm: Tên Thật Của Suga Bts - Thông Tin Profile Suga

D. C2H5OH cùng C3H7OH.


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị ancol đối kháng chức, kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng chức năng hết cùng với 9,2 gam Na, nhận được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol kia là

A. C3H5OH với C4H7OH.

B. C3H7OH với C4H9OH.

C. CH3OH với C2H5OH.

D. C2H5OH với C3H7OH.


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol solo chức, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng tính năng hết với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol kia là:

A. CH3OH với C2H5OH

B. C3H5OH và C4H7OH

C. C2H5OH và C3H7OH

D. C3H7OH và C4H9OH


Cho 15,6 gam tất cả hổn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tính năng hết cùng với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol chính là (đến H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A. C3H5OH cùng C4H7OH.

B. C2H5OH cùng C3H7OH.

C. C3H7OH với C4H9OH.

D. CH3OH cùng C2H5OH


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị ancol no, đối chọi chức, mạch hở tiếp nối nhau vào hàng đồng đẳng chức năng không còn cùng với 9,2 gam Na, chiếm được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol đó là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *