Câu hỏi :

Cho 200 gam một nhiều loại chất to tất cả chỉ số axit bằng 7 chức năng hoàn toản với cùng một lượng NaOH, thu được 207,55 gam các thành phần hỗn hợp muối bột khan. Khối hận lượng NaOH đã tmê mẩn gia phản bội ứng là:


*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *