Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mang đến 3 so co tong la 210 biet rang 6/7vày thu nhat bang 9/11 so thứ 2 và bằng 2/3 số thứ 3 vậy số lớn nhat vào 3 so là


*

mang đến 3 so co tong la 210, biet rang 6/7 so thu nhat bang 9/11 so thu nhị va bang 2/3 so thu bố, tyên ổn so lon nhat trong bố so


*

mang lại 3 số có tổng là 210. 6/7 số thứ nhất thì bằng 9/11 số thứ nhị và bằng 2/3 số thứ cha. Tìm số thứ nhất


Ta bao gồm : 6/7 số trước tiên = 9/1một số ít sản phẩm nhì = 2/3 số thứ cha hay

18/2một số đầu tiên = 18/22 số vật dụng hai = 18/27 số máy ba hay

1/2một số ít trước tiên = 1/22 số máy nhị = 1/27 số đồ vật ba

Ta tất cả sơ thứ :

ST1 : |---|---|---| 21 phần |---|

ST2 : |---|---|---| 22 phần |---|---|

ST3 : |---|---|---| 27 phần |---|---|---|---|---|---|---|

Số đầu tiên là :

210 : ( 21 + 22 + 27 ) x 21 = 63

Số thiết bị nhì là :

210 : ( 22 + 21 + 27 ) x 22 = 66

Số máy ba là :

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : .......

Bạn đang xem: Cho 3 so co tong la 210 biet rang 6/7do thu nhat bang 9/11 so thứ 2 và bằng 2/3 số thứ 3 vậy số lớn nhat trong 3 so là


Trọn tửsố bình thường , ta có :

6/7 = 18/21

9/11 = 18/22

2/3 = 18/27

Vậy 18/2một số ít trước tiên bằng18/22 số thứ nhì và bằng18/27 số đồ vật bố .

Theo bài xích ra ta tất cả sơđồ:

Số đầu tiên : 21phần bởi nhau

Số thứ 2 : 22 phần bằng nhau

Số vật dụng 3 : 27 phần bởi nhau

Theo sơthiết bị , tổng thể phần bằng nhau là :

21 + 22 + 27 = 70 ( phần )

Số thứ nhất là :

210 : 70 x 21 = 63

Số sản phẩm công nghệ nhị là :

210 : 70 x 22 = 66

Số máy tía là :

210 - ( 63 + 66 ) = 81

Đáp số : .....................

Xem thêm: Imma Là Gì ? Imma Có Nghĩa Là Gì


Tìm 3 số có tổng bằng 210,biết 6/7 số thứ nhất bằng 9/11 số thứ hai và bằng 2/3 số thứ bố.


=> 18/21 số thứ nhất = 18/22 số lắp thêm hai = 18/27 số trang bị ba

=> Số đầu tiên là 2một phần , số vật dụng nhì là 22 phần , số thứ cha là 27 phần như thế

Tổng số phần cân nhau là : 21 + 22 + 27 = 70 ( phần )

Số đầu tiên là : 210 : 70 x 21 = 63

Số thiết bị nhì là : 210 : 70 x 22 = 66

Số lắp thêm cha là : 210 : 70 x 27 = 81

Đáp số : 63 , 66 , 81


Hotline a là số đầu tiên, b là số thứ 2, c là số sản phẩm 3. Theo đề bài xích ta có:a + b + c = 210 (1)và 6/7.a = 9/11.b = 2/3.c6/7.a = 2/3.c => a = 7c/9 (2)9/11.b = 2/3.c => b = 22c/27 (3)Thế (2), (3) vào (1) ta được: 7c/9 + 22c/27 + c = 210=> 21c + 22c + 27c = 5670=> 70c = 5670=> c = 81


Tlặng 3 so co tong bang 210 , biet rang (frac67)so thu nhat bang(frac911)so thu 2 va bang(frac23)so thu 3


Đổi 6/7=18/21;9/11=18/22;2/3=18/27

Ta bao gồm sơ đồ:

Số thứ nhất:/-----------/ 21 phần

Số sản phẩm hai:/------------/ 22 phần } 210

Số thiết bị ba:/-----------------/ 27 phần

Tổng số phần bởi nhau:

21+22+27=70 phần

Số trước tiên là:

210:70x21=63

Số sản phẩm công nghệ nhì là:

210:70x22=66

Số thiết bị cha là:

Đáp/Số: Số trước tiên là 63

Số lắp thêm hai là 66

Số vật dụng bố là 81

 


doi 6/7=18/21 9/11=18/22 2/3=18/27

so thu 1 la

210:(21+22+27)x21=63

so thu 2 la

210:(21+22+27)x22=66

so thu 3 la

k nha


câu 4 Tìm 3 số có tổng là 210, biết rằng(frac67)số thứ nhất bằng(frac911)số thứ nhì và bằng(frac23)số thứ cha.


trọn tử số bình thường là 18 ta có:

6/7=18/21,, 9/11=18/22;2/3=18/27

vậy ta tất cả :18/21bawngf 18/22 số thứ 2 với bởi 18/27 số đồ vật ba

Tổng số phần đều nhau là:21+22+27=70

Số thứ nhất là:210:70 x 21=63

Số trang bị nhì là:210:70 x22= 66

Số máy bố là:210-(63+66)=81

đáp số :...................


1,Tìm tía số có tổng là 210,biết 6 phần 7số thứ nhất= 9 phần 11 số thứ hai và= 2 phần 3 số thứ 3


6/7 = 18/21 ; 9/11 = 18/22 ; 2/3 = 18/27

Tổng số phần cân nhau là:

21 + 22 + 27 = 70 phần

Số trước tiên là:

210 : 70 x 21 = 63

Số sản phẩm công nghệ hai là:

210 : 70 x 22 = 66

Số trang bị cha là:

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : 63 ; 66 ; 81


Ta có:

6/7 số đầu tiên = 9/1một số trang bị nhị = 2/3 số thiết bị ba

=> số trước tiên = 2/3 : 6/7 = 7/9 số thiết bị ba; số thiết bị nhì = 2/3 : 9/11 = 22/27

Lại có: số đầu tiên + số thiết bị nhị + số thiết bị ba = 210

=> 7/9 số trang bị cha + 22/27 số thiết bị cha + số sản phẩm công nghệ ba = 210

=> số thiết bị bố x (7/9 + 22/27 + 1) = 210

=> số đồ vật bố x 70/27 = 210

=> số đồ vật ba = 210 : 70/27 = 81

=> số thứ nhất = 81 x 7/9 = 63

=> số thiết bị nhì = 81 x 22/27 = 66


6/7 = 18/21 ; 9/11 = 18/22 ; 2/3 = 18/27

Tổng số phần bằng nhau là:

21 + 22 + 27 = 70 phần

Số thứ nhất là:

210 : 70 x 21 = 63

Số lắp thêm hai là:

210 : 70 x 22 = 66

Số lắp thêm tía là:

210 - 63 - 66 = 81

Đáp số : 63 ; 66 ; 81


Tim so co 2 chu so biet rang tong nhị chu so cua so bởi vì bang 9 va neu lay chu so thu nhat chia mang đến chu so thu nhì thi duoc thuong la 3 va so du la 1

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *