Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho 34 gam hỗn hợp X tất cả hai este solo chức, mạch hngơi nghỉ những ở trong phù hợp hóa học thơm (tỉ khối hơi của X so với O2 luôn luôn bởi 4,25 với mọi tỉ lệ mol của 2 este). Cho X chức năng toàn vẹn với 175 ml dung dịch NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau làm phản ứng nhận được dung dịch Y bao gồm nhị muối khan. Thành phần Tỷ Lệ về khối lượng 2 muối bột trong Y lần lượt là

A.46,58% và 53,42%.

B.35,6% với 64,4%.

C.56,67% và 43,33%.

D. 55,43% với 55,57%.Quý khách hàng vẫn xem: Cho 34g các thành phần hỗn hợp x bao gồm 2 este solo chức


*

Giải thích:

Do tỉ kân hận tương đối của X so với O2 ko đổi với mọi tỉ trọng mol của 2 este đề xuất 2 este là đồng phân của nhau.

Bạn đang xem: Cho 34g hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức

MX = 136 => C8H8O2

Do X tác dụng cùng với NaOH sau làm phản ứng nhận được nhị muối khan đề nghị 2 este vào X là:

HCOOCH2C6H5 (x mol) với HCOOC6H4CH3 (y mol)

x+y = nX = 34/136 = 0,25

x + 2y = nNaOH = 0,35

=> x = 0,15; y = 0,1

Muối bao gồm HCOONa (0,25 mol) cùng CH3C6H4ONa (0,1 mol)

=> Phần trăm từng muối hạt là 56,67% và 43,33%

Đáp án C

Cho 34 gam tất cả hổn hợp X tất cả 2 este đơn chức mạch hở số đông nằm trong hợp chất thơm (tỉ kân hận khá của X so với O2 luôn bằng 4,25 với tất cả tỉ lệ thành phần mol của 2 este). Cho X chức năng toàn diện với 175 ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng nhận được tất cả hổn hợp Y gồm nhị muối bột khan. Thành phần phần trăm về cân nặng của 2 muối bột trong Y là:

A. 46,58% và 53,42%

B. 56,67% cùng 43,33%

C. 55,43% với 55,57%

D. 35,6% và 64,4%

Cho 34 gam tất cả hổn hợp X có 2 este đối kháng chức với hầu hết ở trong các loại phù hợp hóa học thơm (tỉ khối hận khá của X đối với O2 luôn bởi 4,25 với đa số tỉ lệ thành phần số mol giữa 2 este) tác dụng đầy đủ cùng với 175 ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng chiếm được các thành phần hỗn hợp Y có 2 muối hạt khan. Thành phần Phần Trăm về cân nặng của 2 muối hạt vào Y là

A. 55,43% cùng 44,57%.

B.56,67% với 43,33%.

C.46,58% và 53,42%.

D.35,6% cùng 64,4%.

Cho 34 gam tất cả hổn hợp X bao gồm 2 este đơn chức cùng những ở trong loại hòa hợp chất thơm (tỉ kân hận khá của X so với O2 luôn luôn bởi 4,25 với đa số tỉ lệ thành phần số mol giữa 2 este) tính năng hoàn toản với 175 ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng nhận được tất cả hổn hợp Y tất cả 2 muối hạt khan. Thành phần tỷ lệ về khối lượng của 2 muối bột vào Y là

A.46,58% và 53,42%.

B.56,67% cùng 43,33%.

C.55,43% và 44,57%

D. 35,6% với 64,4%.

Cho 34 gam hỗn hợp M bao gồm 2 este solo chức X, Y hầu như trực thuộc loại hợp chất thơm (tỉ kăn năn hơi của M đối với O2luôn bởi 4,25 với tất cả tỉ lệ thành phần số mol thân 2 este) chức năng toàn vẹn cùng với 175 ml hỗn hợp NaOH 2M. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng nhận được hỗn hợp Z tất cả 2 muối hạt khan. Thành phần Tỷ Lệ về khối lượng của 2 muối bột trong Z là

A. 46,58% với 53,42%.

B. 35,6% và 64,4%.

C. 55,43% cùng 44,57%.

D. 56,67% và 43,33%

Hỗn hòa hợp T bao gồm 2 este solo chức, số đông trực thuộc hòa hợp hóa học thơm với là đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn toàn 6,12 gam T, đề xuất trọn vẹn 9,072 lkhông nhiều O2 (đktc), thu được 4,24 gam H2O. Cho 34 gam T chức năng toàn vẹn với 175 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng, nhận được tất cả hổn hợp rắn khan Q bao gồm nhị muối bột X, Y (MXY). Thành phần Xác Suất theo cân nặng của Y trong Q, có mức giá trị gần nhất cùng với m

A. 46

B. 56.

C. 53.

Hỗn phù hợp X bao gồm 2 este đơn chức cùng hầu hết cất vòng benzen vào phân tử, tỉ khối hận hơi của X so với mechảy luôn luôn bởi 8,5 với đa số tỉ trọng số mol giữa nhị este. Cho 3,4 gam X công dụng toàn diện cùng với 175 ml hỗn hợp KOH 0,2M. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được m gam các thành phần hỗn hợp Y tất cả 2 muối khan. Giá trị của m là

A. 3,00.

Xem thêm: " Khắm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Khắm Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Khắm Trong Tiếng Việt

B. 4,06.

C. 3,02.

D. 3,56.

Cho các thành phần hỗn hợp E bao gồm 2 este 1-1 chức, là đồng phân cấu tạo của nhau và phần nhiều cất vòng benzen. Đốt cháy trọn vẹn m gam E đề nghị vừa đủ 8,064 lít khí O2(đktc) nhận được 14,08 gam CO2 với 2,88 gam H2O. Mặt không giống, đun cho nóng 34 gam tất cả hổn hợp E với 175 ml hỗn hợp NaOH 2M (vừa đủ) rồi cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thì chiếm được các thành phần hỗn hợp Y có 2 muối hạt khan. Thành phần Phần Trăm về khối lượng của 2 muối vào Y là

A. 55,43% và 44,57%.

B. 56,67% và 43,33%.

C. 46,58% và 53,42%.

D. 35,6% với 64,4%.

Cho các thành phần hỗn hợp E bao gồm 2 este đối chọi chức, là đồng phân kết cấu của nhau cùng rất nhiều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E buộc phải trọn vẹn 8,064 lít khí O2 (đktc) chiếm được 14,08 gam CO2 và 2,88 gam H2O. Mặt khác, nấu nóng 34 gam hỗn hợp E với 175 ml dung dịch NaOH 2M (vừa đủ) rồi cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thì thu được các thành phần hỗn hợp Y có 2 muối hạt khan. Thành phần Phần Trăm về cân nặng của 2 muối hạt trong Y là

A. 55,43% cùng 44,57%.

B.56,3% cùng 43,7%.

C. 46,58% cùng 53,42%.

D.35,6% cùng 64,4%

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp (H) tất cả ba este 1-1 chức X, Y, Z (trong các số đó X và Y mạch hsinh sống, MXY; Z cất vòng benzen) bắt buộc toàn vẹn 2,22 mol O2, chiếm được đôi mươi,16 gam H2O. Mặt không giống m gam (H) chức năng trọn vẹn cùng với 200 gam dung dịch NaOH 9,2%, cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng nhận được m + 5,68 gam muối hạt khan (bao gồm 3 muối trong các số đó có hai muối cùng số C) cùng hỗn hợp T cất nhị ancol có số ngulặng tử cacbon tiếp tục nhau. Tỉ khối hận của T so với He bằng 9,4. Phần trăm khối lượng của Ycó mức giá trị sớm nhất với

A. 29%.

B. 30%.

C. 31%.

D. 32%.

Lớp 12 Hóa học tập 1 0

Khoá học bên trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Chuyên ổn mục: Kiến thức thú vị
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *