Cho 4,48 lít khí CO (sống đktc) từ tốn đi qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit Fe cho đến khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Khí nhận được sau làm phản ứng tất cả tỉ khối đối với hiđro bởi trăng tròn. Công thức của oxit sắt và Phần Trăm thể tích của khí CO2 vào tất cả hổn hợp khí sau bội phản ứng là

A.Quý Khách đã xem: Cho 4 48 lít khí co nhàn hạ đi qua ống sứ

Fe2O3; 75%

B.

Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co từ từ đi qua ống sứ

Fe3O4; 75%

C. FeO; 75%

D. Fe2O3; 65%


*

*

Cho 4,48 lít khí CO (làm việc đktc) lỏng lẻo qua ống sứ đọng nung nóng đựng 8 gam một oxit Fe đến lúc phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau phản bội ứng tất cả tỉ khối hận so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt cùng Tỷ Lệ thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau làm phản ứng?

A. Fe3O4; 75%

B. Fe2O3; 75%

C. Fe2O3; 65%

D. FeO; 75%

Cho 4,48 lít khí CO (sinh hoạt đktc) thanh nhàn trải qua ống sứ nung rét đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Khí thu được sau bội nghịch ứng gồm tỉ kân hận so với hiđro bởi 20. Công thức của oxit Fe và Phần Trăm thể tích của khí CO2 vào các thành phần hỗn hợp khí sau làm phản ứng là

A. FeO; 75%.

B. Fe2O3; 75%.

C.Fe2O3; 65%.

D. Fe3O4; 75%.

Cho 5,6 lkhông nhiều CO đktc qua ống sứ đựng m gam FexOy đến lúc làm phản ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được 5,6 gam Fe. Hỗn hợp khí chiếm được sau bội nghịch ứng gồm tỉ kăn năn so với H2 là 18,8 . Tìm oxit của Fe với xác suất thể tích khí CO2 trong hỗn hợp khí sau bội phản ứng

A. Fe3O4 và 60%

B. Fe2O3 với 60%

C. FeO cùng 60%

D. Fe2O3 với 40%

Cho 4,48lkhông nhiều CO đktc đi qua ống sứ nung nóng đựng 8g một oxit của sắt mang đến phản ứng trọn vẹn . Khí nhận được sau làm phản ứng gồm tỉ khối so với H2 là đôi mươi . Tìm oxit của sắt và % thể tích CO2 trong tất cả hổn hợp sau bội nghịch ứng

A. Fe3O4 với 75%

B. Fe2O3 cùng 65%

C. FeO với 75%

D. Fe2O3 và 75%

Cho luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm sắt với FexOy, nung lạnh. Sau Khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 64 gam hóa học rắn Y vào ống sứ đọng cùng 11 phần 2 lít các thành phần hỗn hợp khí có tỉ khối hận so với hiđro là 20,4. Giá trị của m là

A. 65,6.

72,0.

C.

Xem thêm: Cải Thiện Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Thuật Ghi Nhớ Mnemonic Là Gì

70,4.

D. 66,5.

Dẫn lượng khí CO dư trải qua ống sđọng đựng m gam oxit sắt từ nung rét. Sau lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn thì chiếm được 5,88 gam Fe. Giá trị của m là

A. 12,18

B. 8,40.

C. 7,31.

D. 8,12.

Dẫn thảnh thơi V lkhông nhiều khí CO đktc qua ống sđọng đựng lượng dư các thành phần hỗn hợp CuO ; Fe2O3 cùng Fe3O4 nung lạnh . Sau Lúc làm phản ứng xảy ra trọn vẹn được khí X . Cho toàn cục X vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì được 4 gam kết tủa . Tìm V

A. 1,12 lít

B. 0,896 lít

C. 0,448 lít

D. 0,224 lít

Dẫn 8,96 lkhông nhiều khí CO (đktc) qua 13,44 gam các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm Fe3O4, Fe2O3 và CuO nung nóng, cho đến khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được m gam rắn X với các thành phần hỗn hợp khí Y có tỉ kăn năn đối với He bởi 9. Giá trị của m là

A. 9,68 gam.

B. 10,24 gam.

C. 9,86 gam.

D. 10,42 gam.

Cho tất cả hổn hợp khí X gồm HCHO và H2 trải qua ống sđọng đựng bột Ni nung lạnh. Sau Khi bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được tất cả hổn hợp khí Y gồm nhì chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O với 7,84 lít khí CO2 (sống đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *