Cho 4,48 lkhông nhiều CO2 (đktc) trải qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% tất cả khối lượng riêng biệt là một trong,05g/ml. Khối lượng muối bột sản xuất thành là


+) Áp dụng công thức: mdd = D.V tính cân nặng hỗn hợp NaOH => mNaOH => nNaOH

+) Xét tỉ lệ: $fracn_NaOHn_CO_2 phản nghịch ứng chỉ tạo muối bột NaHCO3

=> số mol NaHCO3 tính theo số mol NaOH


nCO2 = 0,2 mol;

+) Áp dụng công thức: mdd = D.V = 1,05.190,48 = 200 gam

=> mNaOH = 200.2% = 4 gam => nNaOH = 0,1 mol

Xét tỉ lệ: $fracn_NaOHn_CO_2 = 0,5 phản nghịch ứng chỉ tạo nên muối hạt NaHCO3

CO2 + NaOH → NaHCO3

0,1 ← 0,1 → 0,1

=> mNaHCO3 = 0,1.84 = 8,4 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho 1,68 lít CO2(đktc) sục vào trong bình đựng 250 ml hỗn hợp KOH dư. Biết thể tích hỗn hợp trước với sau bội nghịch ứng ko thay đổi Nồng độ mol/lit của muối hạt thu được sau phản nghịch ứng là


Cho 11 phần 2 lít CO2vào 500 ml hỗn hợp NaOH 25% (D = 1,3 g/ml). Nồng độ mol/lit của hỗn hợp muối tạo thành thành là


Phải đốt từng nào gam cacbon nhằm khi mang lại khí CO2tạo ra trong làm phản ứng bên trên chức năng với 3,4 lkhông nhiều dung dịch NaOH 0,5M ta được 2 muối hạt cùng với muối hiđrocacbonat tất cả mật độ mol bằng 1,4 lần nồng độ mol của muối bột trung hoà.

Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co2


Cho 4,48 lít CO2 (đktc) trải qua 190,48ml hỗn hợp NaOH 2% gồm khối lượng riêng là 1 trong,05g/ml. Khối lượng muối hạt tạo ra thành là


Thổi 2,464 lkhông nhiều khí CO2vào một hỗn hợp NaOH thì được 9,46 gam hỗn hợp 2 muối Na2CO3và NaHCO3. Nếu hy vọng chỉ thu được muối hạt NaHCO3thì cần thêm bao nhiêu lít khí cacbonic nữa?


Dẫn 1,12 lkhông nhiều khí SO2 (đktc) đi qua 700 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,1M. Khối lượng của muối hạt nhận được sau làm phản ứng là


Cho 5,6 gam CaO vào nước tạo nên thành hỗn hợp A. Hấp thụ trọn vẹn 2,8 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch A thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Hoà rã 2,8 gam CaO vào việt nam được hỗn hợp A. Nếu mang lại khí CO2sục qua dung dịch A và sau thời điểm chấm dứt xem sét thấy có một gam kết tủa thì tất cả bao nhiêu lkhông nhiều CO2vẫn tmê man gia làm phản ứng. Các thể tích khí đo làm việc đktc.


Cho a mol CO2kêt nạp hết vào hỗn hợp cất b mol NaOH.

- Nếu b = 2a thì chiếm được dung dịch X.

Xem thêm: Download Photodex Proshow Producer 9, Download Gratis Photodex Proshow Producer 9

- Nếu b = a thì nhận được dung dịch Y.

- Nếu b = 1,4a thì chiếm được hỗn hợp Z.

Chỉ cần sử dụng 1 chất hóa học độc nhất cùng các sản phẩm, điều kiện thể nghiệm quan trọng hãy trình diễn phương pháp nhận biết những dung dịch X, Y, Z trên.


Hấp trúc trọn vẹn 1,568 lít khí CO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch NaOH 0,16M chiếm được hỗn hợp X. Thêm 250 ml hỗn hợp Y đựng 2 chất chảy là BaCl2 0,16M và Ba(OH)2 aM vào hỗn hợp X, chiếm được 3,94 gam kết tủa với dung dịch Z. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của a là:


Đốt cháy trọn vẹn m gam FeS2 bằng một lượng oxi đầy đủ thu được khí X. Hấp thụ không còn X vào 1 lkhông nhiều dung dịch cất Ba(OH)2 0,2M cùng KOH 0,2M chiếm được hỗn hợp Y cùng 32,55 gam kết tủa. Cho hỗn hợp NaOH vào hỗn hợp Y lại thấy xuất hiện thêm thêm kết tủa. Giá trị của m là:


Sục V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 1 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M. Khi V đổi thay thiên từ 2,24 lít đến 4,48 lkhông nhiều thì cân nặng kết tủa cũng biến đổi theo, trong số ấy lượng kết tủa chiếm được tối thiểu là:


Dẫn 3,136 lít CO2 (đktc) vào vào V(l) hỗn hợp kiềm đựng NaOH 0,7M và Ba(OH)2 0,5M cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn nhận được 5,91 gam kết tủa White. Giá trị của V là:


Cho m gam P2O5 vào hỗn hợp đựng 0,1 mol NaOH với 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X.Cô cạn X, nhận được 8,56 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là:


Cho m gam P2O5 tác dụng với 253,5 ml hỗn hợp NaOH 2M, sau khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn chiếm được dung dịch X.. Cô cạn hỗn hợp X thu được 3m gam chất rắn. Giá trị của m là:


Oxi hóa hoàn toàn 3,1 gam photpho vào khí oxi dư. Cho toàn thể sản phẩm vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1M đến lúc phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được dung dịch X. Khối lượng muối vào X là:


Sục V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X bao gồm Ba(OH)2 1M với NaOH 1M. Sau phản bội ứng nhận được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của V là:


Hấp thú không còn V lkhông nhiều khí CO2 vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M thu được a gam kết tủa cùng hỗn hợp X. Dẫn 0,7V lkhông nhiều khí CO2 vào hỗn hợp X thu đạt thêm 0,3a gam kết tủa nữa. Thể tích các khí các đo ngơi nghỉ đktc. Giá trị của V là:


Trộn 50 gam dung dịch KOH 11,2% với 150 gam hỗn hợp Ba(OH)2 22,8% được hỗn hợp A. Dẫn 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A, sau khi phản ứng trọn vẹn chiếm được dung dịch B. Khối lượng của hỗn hợp B so với dung dịch A?


Dẫn một lượng khí CO2 nhận được khi đốt cháy một phù hợp chất cơ học vào trong bình đựng nước vôi vào dư thu được 5 gam kết tủa. Lọc vứt kết tủa với nấu nóng nước thanh lọc thu được thì tạo ra thêm 2,5 gam kết tủa nữa. Tính thể tích khí CO2 lúc đầu (đktc)?


Cho 17,15 gam tất cả hổn hợp X gồm Ba với Na vào nước nhận được dung dịch Y và 3,92 lít khí H2 (đktc). Cho khí CO2 vào dung dịch Y. Cho V lkhông nhiều khí CO2 (đktc) vào hỗn hợp Y thấy lượng kết tủa thu được là lớn số 1. Giá trị của V là:


Hấp thụ không còn CO2 vào dung dịch NaOH được hỗn hợp A. Chia A làm 2 phần đều nhau. Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần 1 được a gam kết tủa. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 dư vào phần 2 được b gam kết tủa. Cho biết a

*

Cơ quan liêu chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *