Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

quý khách đang xem: Cho 5 chữ số 2 5 0 6 1


Bạn đang xem: Cho 5 chữ số 2 5 0 6 1

*

*

Xem thêm: Cơ Quan Kiểm Soát Vấn Đề Nhập Cư Singapore ( Ica Là Gì ? Cơ Quan Kiểm Soát Vấn Đề Nhập Cư Singapore (Ica)

- Có 4 phương pháp lựa chọn hàng nghìn (tất cả những số từ bỏ số0)

- Có 4 phương pháp chọn hàng trăm (toàn bộ các số trừ số mặt hàng trăm)

- Có 3 biện pháp lựa chọn hàng đơn vị chức năng (toàn bộ các số trừ số hàng ngàn và hàng chục)

=> Có: 4.4.3 = 48 số gồm 3 chữ số khác nhau lập tự 5 chữ số trên


*

Bài 1:Cho A=0;1;2;3;4;5.Hỏi rất có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau thế nào cho tổng nhì chữ số đầu nhỏ hơn tổng nhị chữ số sau 1 đối kháng vị

Bài 2:Với những chữ số 1;2;3;4;5;6 rất có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên thỏa mãn?

a,có tất cả 6 chữ số

b,có gồm 6 chữ số không giống nhau

c,có có 6 chữ số với phân tách hết đến 2

Bài 3:Cho X=0;1;2;3;4;5;6

a,Có bao nhiêu số chẵn tất cả 4 chữ số khác nhau đôi một ?

b,Có bao nhiêu chữ số có 3 chữ số khác biệt phân tách hết mang đến 5

c, Có bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau phân chia không còn mang lại 9 .

Bài 4:Có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên bao gồm đặc điểm.

a,là số chẵn tất cả 2 chữ số không nhết thiết phải không giống nhau

b,là số lẻ cùng gồm 2 chữ số ko nhất thiết cần khác nhau

c,là số lẻ cùng tất cả hai chữ số khác nhau

d,là số chẵn cùng tất cả 2 chữ số không giống nhau

Bài 5:Cho tập phù hợp A1;2;3;4;5;6

a,có thể lập được từng nào số tất cả 4 chữ số không giống nhau hiện ra từ tập A

b,có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số khác nhau cùng phân tách không còn mang đến 2

c,có thể lập được từng nào số tất cả 5 chữ số khác biệt cùng phân chia hết đến 5

góp cùng với tớ nên lắm

Lớp 6 Toán 1 0

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau không chia không còn mang đến 5 cơ mà tổng các chữ số bởi 6

Lớp 6 Toán 1 0

Dùng 5 chữ số 2;5;0;6;1 lập được từng nào chữ số có 3 chữ số khác nhau?

Lớp 6 Toán 1 0

Dùng 5 chữ số 2,5,0,6,1 lập được từng nào số tất cả 3 chữ số không giống nhau

Lớp 6 Toán thù 1 0

Cho 5 chữ số không giống nhau cùng không giống 0 .Hỏi hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số:

a) Có 2 chữ số khac nhau

b)Có 3 chữ số khác nhau

c)Có 4 chữ số không giống nhau

d)Có 5 chữ số không giống nhau

Lớp 6 Toán 2 0

Cho tư chữ số 2; 5; 0; 6. Có thể lập được bao nhiêu số bao gồm hai chữ số không giống nhau từ những chữ số trên ? Trả lời

Lớp 6 Tân oán 0 0

dùng 5 số 2;5;0;6;1 lập được từng nào sốtất cả 3 chữ số khác biệt ?

Lớp 6 Tân oán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *