Cho chất X tính năng với 1 số lượng vừa dùng dung dịch NaOH, tiếp đến cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn Y và chất cơ học Z. Cho Z công dụng với A g N O 3 vào dung dịch N H 3 thu được hóa học hữu cơ T. Cho hóa học T công dụng cùng với hỗn hợp NaOH lại nhận được hóa học Y. Chất X có thể là

A. H C O O C H 3 .Quý khách hàng vẫn xem: Cho chất x tính năng với cùng 1 số lượng vừa dùng dung dịch naoh

B. H C O O C H = C H 2 .

Bạn đang xem: Cho chất x tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch naoh

C. C H 3 C O O C H = C H - C H 3 .

D. C H 3 C O O C H = C H 2 .


*

*

*

A là một trong đúng theo hóa học cơ học solo chức (chỉ đựng 3 nguyên tố C, H, O). Cho 13,6 gam A tác dụng hoàn toản cùng với hỗn hợp NaOH, sau khoản thời gian phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp nhận được m gam chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn m gam X phải đầy đủ 26,112 gam oxi, thu được 7,208 gam Na2CO3 và 37,944 gam các thành phần hỗn hợp Y (bao gồm CO2 và H2O). Nung X cùng với NaOH rắn (gồm CaO) chiếm được sản phẩm cơ học Z. Trong Z tất cả toàn bô nguyên ổn tử của các ngulặng tố là

A. 12

B. 14

C. 11

D. 15

Chất cơ học X mạch hở có thành phần nguyên ổn tố C, H cùng O có tỉ kân hận tương đối so với H2 bởi 49. Cho X tác dụng với hỗn hợp NaOH chiếm được 2 hóa học hữu cơ Y với Z. Chất Y chức năng với NaOH (xúc tác CaO, to) thu được hiđrocacbon E. Cho E chức năng cùng với O2 (lớn, xt) nhận được chất Z. Tỉ khối hận khá của X so với Z có giá trị là

A. 1,633

B. 2,227

C. 1,690

D. 2,130

Hợp hóa học cơ học X có những ngulặng tố C, H, O và chỉ còn 2 nhiều loại đội chức – OH và – COOH. Tiến hành những thí điểm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho 100 ml hỗn hợp X 1M chức năng với 500 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Y. Các hóa học vào dung dịch Y phản bội ứng hoàn toản với 700 ml HCl 0,5M thu được hỗn hợp Z.

- Thí nghiệm 2: Cho 200ml hỗn hợp X 1M công dụng cùng với 600ml dung dịch KHCO3 1M nhận được 8,96 lít CO2 ( đktc) và dung dịch M. Cô cạn dung dịch M được 55,8 gam chất rắn khan.

- Thí nghiệm 3: Trộn a gam X với 9,2 gam ancol etylic, thêm vài ba ml hỗn hợp H2SO4 quánh đun nóng. Sau làm phản ứng thu được hỗn hợp 3 chất hữu cơ bao gồm tổng cân nặng là 25,7 gam. Tính quý giá a gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?

A. 20 gam

B. 19,5 gam

C. đôi mươi,5 gam

D.21 gam

Lớp 12 Hóa học tập 1 0

Cho hóa học X chức năng với một số lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn Y và hóa học cơ học Z. Cho Z công dụng cùng với AgNO3 trong hỗn hợp NH3 thu được hóa học hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với hỗn hợp NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là

A. HCOOCH3

B. HCOOCH=CH2

C. CH3COOCH=CH-CH3

D. CH3COOCH=CH2

Lớp 12 Hóa học 1 0

Cho chất X tác dụng với một số lượng vừa đủ hỗn hợp NaOH, sau đó cô cạn hỗn hợp nhận được hóa học rắn Y với chất hữu cơ Z. Cho Z chức năng cùng với AgNO3 trong dung dịch NH3 chiếm được hóa học cơ học T. Cho chất T chức năng cùng với dung dịch NaOH lại thu được hóa học Y. Chất X hoàn toàn có thể là

A. HCOOCH3.

B.HCOOCH=CH2.

C.CH3COOCH=CH-CH3.

Xem thêm: Hương dẫn chơi game bài phỏm online tại FA88 - Game bài đổi thưởng FA88

Lớp 12 Hóa học 1 0

Cho hóa học X tác dụng với 1 lượng đủ hỗn hợp NaOH, kế tiếp cô cạn hỗn hợp nhận được chất rắn Y cùng chất hữu cơ Z. Cho Z công dụng với AgNO3 vào hỗn hợp NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T chức năng với dung dịch NaOH lại nhận được chất Y. Chất X hoàn toàn có thể là

A. CH3COOCH=CHCH3.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOCHCH2.

D. HCOOCH=CH2.

Lớp 12 Hóa học 1 0

Hợp chất hữu cơ X công dụng với 1 lượng vùa dùng hỗn hợp NaOH, tiếp nối cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn Y với chất hữu cơ Z. Cho Z tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 chiếm được chất hữu cơ T. Cho T công dụng cùng với hỗn hợp NaOH lại nhận được hóa học Y. X là

A. HCOOCH3.

B. CH3COOCH=CH-CH3

C. CH3COOCH=CH2

D. HCOOCH=CH2

Lớp 12 Hóa học 1 0

Thể tích hơi của 3 gam chất X (cất C, H, O) bằng thể tích của một,6 gam O2 (cùng điều kiện). Cho 3 gam X công dụng cùng với NaOH đầy đủ cô cạn hỗn hợp thu được 3,4 gam chất rắn. CTCT của X là:

A. HCOOCH3

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Lớp 12 Hóa học 1 0

Thể tích hơi của 3 gam hóa học X (chứa C, H, O) bằng thể tích của một,6 gam O2 (cùng điều kiện). Cho 3 gam X công dụng với NaOH hoàn toản cô cạn dung dịch nhận được 3,4 gam chất rắn. CTCT của X là:

A. HCOOCH3.

B.HCOOC2H5.

D.C2H5COOCH3

Lớp 12 Hóa học tập 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *