Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho góc xoy khác góc bẹt

*

Cho góc xOy không giống góc bẹt. Lấy các điểm A.B nằm trong Ox làm sao để cho OA

*

a)

Xét tam giác AOD với tam giác COB có:

AO = CO (gt)

(widehatO) chung

OD = OB (gt)

=> Tam giác AOD = Tam giác COB (c.g.c)

=> AD = CB (2 cạnh tương ứng)

b)

BCO + BCD = 1800 (2 góc kề bù)

DAO + DAB = 1800 (2 góc kề bù)

nhưng BCO = DAO (tam giác AOD = tam giác COB)

=> BCD = DAB

OB = OD (gt)

OA = OC (gt)

=> OB - OA = OD - OC

=> AB = CD

Xét tam giác EAB với tam giác ECD có:

EAB = ECD (chứng minh trên)

AB = CD (chứng tỏ trên)

ABE = CBE (tam giác AOD = tam giác COB)

=> Tam giác EAB = Tam giác ECD (g.c.g)

c)

Xét tam giác OBE và tam giác ODE có:

OB = OD (gt)

OBE = ODE (tam giác AOD = tam giác COB)

DE = DE (tam giác EAB = tam giác ECD)

=> Tam giác OBE = Tam giác ODE (c.g.c)

=> EOB = EOD (2 góc tương ứng)

=> OE là tia phân giác của BOD


Đúng 1
Bình luận (0)
*

Cho góc xOy không giống góc bẹt. Lấy các điểm A,B nằm trong tia Ox thế nào cho OAthuộc Oy sao để cho OA = OB, AC = BD. Hotline E là giao điểm của AD và BC. Chứng minhrằng:a) AD = BC;b) tam giácEAB = tam giácACDc) OE là phân giác của góc xOy.


Lớp 7 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

đến góc xOy khác góc bẹt. mang những điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA
Lớp 7 Tân oán Ôn tập toán 7
3
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

Cho góc xOy khác góc bẹt. Laays các điểm A,B ở trong tia Ox làm thế nào để cho OA
Lớp 7 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho góc xOy không giống góc bẹt. Lấy những điểm A,B thuộc tia Ox thế nào cho OA
Lớp 7 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

thắc mắc tương từj

**** **** ****


Đúng 0

Xem thêm: Tại Sao Người Già Phải Đeo Kính Lão ? Các Tiêu Chí Chọn Mua Tại Sao Người Già Thường Phải Đeo Kính Lão

Bình luận (0)

Cho góc xOy không giống goc bẹt. Lấy điểm A, B trực thuộc tia Ox sao để cho OA
Lớp 7 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

mang đến góc XOY không giống góc bẹt .mang những điểm A,B thuộc tia OX sao để cho OA
Lớp 7 Toán thù
0
0
Gửi Hủy
đến góc xoy khác góc bẹt . đem a.b nằm trong ox làm sao để cho oa to hơn ob . mang cd ở trong oy làm sao cho oc bằng oa . od bởi ob . Call e là giao điểm của ad với bc a) ad bởi bcb) tam giác deb cân nặng tại e cùng ca tuy nhiên tuy vậy dbc) oe là phân giác của góc xoyd) call i là trung điểm của db . minh chứng o.e.i thẳng sản phẩm
Lớp 7 Tân oán Bài 6: Tam giác cân nặng
2
0
Gửi Hủy

bản thân nên câu trả lời cấp sắp tới toang rồi cô kiểm tra


Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 1
Bình luận (1)

Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy những điểm A,B nằm trong tia Ox, Oy làm sao cho OA
Lớp 7 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Lấy góc xOy khác góc bẹt .Lấy những điểm A,B trực thuộc tia Ox làm sao cho OAa) AD=BC

b) Tam giác EAB= Tam giác ECDc) OE là tia phân giác của góc xOy

Vẽ hình và giải


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi Hủy

hình

*

a)∆OAD và∆OCB có: OA= OC(gt)

∠O chung

OB = OD (gt)

OAD = OCB (c.g.c) AD = BC

Nên∆OAD=∆OCB(c.g.c)

suy ra AD=BC.

b)

Ta tất cả ∠A1= 1800– ∠A2

∠C1= 1800– ∠C2

mµ ∠A2= ∠C2do ΔOAD = ΔOCB (c/m trên)

⇒ ∠A1= ∠C1

Ta cóOB = OA + AB

OD = OC + CD màOB = OD, OA = OC ⇒ AB = CD

Xét ΔEAB = ΔECD có:

∠A1= ∠C1 (c/m trên)

AB = CD (c/m trên)

∠B1= ∠D1(ΔOCB = ΔOAD)

⇒ ΔEAB = ΔECD (g.c.g)

c) Xét ΔOBE vàΔODE có:

OB = OD (GT)

OE chung

AE = CE (ΔAEB = ΔCED) ⇒ΔOBE = ΔODE (c.c.c)

⇒ ∠AOE = ∠COE ⇒ OE là phân giác của góc∠xOy.


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
aviarus-21.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *