Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình thoi cạnh a, BAD = 120°, SA vuông góc cùng với (ABCD). hotline M, I thứu tự là trung điểm của BC cùng SB, góc thân SM với (ABCD) bởi 60°. Lúc đó thể tích của kân hận chóp I.ABCD bằng

*

Đáp án B

*


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a, B A D ^ = 1đôi mươi ° , SA vuông góc cùng với (ABCD). Hotline M, I lần lượt là trung điểm của BC và SB, góc giữa SM và (ABCD) bằng 60°. lúc kia thể tích của kân hận chóp I.ABCD bằng


Cho hình chóp S.ABCD tất cả lòng ABCD là hình vuông cạnh a, sát bên SA vuông góc cùng với lòng (ABCD)cùng SA =a 3 . Lúc kia, thể tích của kăn năn chóp bằng:

A. a 3 3 3

B. a 3 3 4

C. a 3 3

D.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi cạnh a góc bad = 120

a 3 3 6


Cho hình chóp S.ABCDbao gồm lòng ABCDlà hình thoi cạnh a, cùng với SA = a 2 , SB = a 3 2 cùng B A D ⏜ = 60 ∘ với khía cạnh phẳng (SAB)vuông góc với mặt phẳng đáy. Điện thoại tư vấn H, K lần lượt là trung điểm của AB, BC. Tính thể tích V của tứ đọng diện K.SDC

A. a 3 4

A.

Xem thêm: Người Mị Lực Là Gì ? Bạn Có Mị Lực Hay Không? Bạn Có Mị Lực Hay Không

a 3 16

C. a 3 8

D. a 3 12


Cho hình chóp S.ABCDbao gồm lòng ABCDlà hình thoi cạnh a, B A D ^ = 60 ° và SAvuông góc với phương diện phẳng (ABCD).Góc thân hai mặt phẳng (SBD) cùng (ABCD) bằng 45 ° .Điện thoại tư vấn M là điểm đối xứng của C qua B và N là trungđiểm của SC.Mặt phẳng (MND)phân chia khối hận chóp S.ABCDthành nhì khối nhiều diện, trong các số đó khối hận nhiều diện cất đỉnh Shoàn toàn có thể tích V 1 ,kăn năn đa diện sót lại hoàn toàn có thể tích V 2 (tham khảo hình mẫu vẽ bên).

*

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a cùng với SA = a 2 , SB = a 3 2 , B A D ^ = 60 ∘ và khía cạnh phẳng (SAB)vuông góc cùng với mặt phẳng lòng. Điện thoại tư vấn H, K theo lần lượt là trung điểm của AB, BC. Thể tích tứ diện K.SDC có giá trị là:

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a, B A D ^ = 60 ° và SA vuông góc với phương diện phẳng (ABCD). Góc thân 2 khía cạnh phẳng (SBD) với (ABCD) bởi 450. hotline M là điểm đối xứng của C qua B cùng N là trung điểm của SC. Mặt phẳng (MND) chia kăn năn chóp S.ABCD thành nhị khối đa diện, trong các số đó kăn năn nhiều diện chứa đỉnh S hoàn toàn có thể tích V1, kân hận nhiều diện còn sót lại có thể tích V2 (tham khảo hình vẽ bên). Tính tỉ số V 1 V 2

A. V 1 V 2 = 12 7

B. V 1 V 2 = 5 3

C. V 1 V 2 = 1 5

D. V 1 V 2 = 7 5


Bài 1: đến hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang , BAD=ABC= 90 độ. Cạnh AB=BC=a, AD=2a, SA vuông góc ( ABCD ), Sa=2a. Call M,N theo lần lượt là trung điểm của SA và SD. Tính theo a thể tích khối hận chóp S.BCNM

Bài 2: đến hình chóp tứ giác số đông S.ABCD có AB = a; SA = a(sqrt2). gọi M,N theo lần lượt là trung điểm của SA,SB,SD. Tính theo a thể tích của khối tứ diện A.MNP


Cho hình chóp S.ABCD tất cả SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), tứ giác ABCD là hình thang vuông với cạnh lòng AD, BC. AD=3CB=3a, AB=a, SA=a 3 . Điểm I thỏa mãn nhu cầu A D → = 3 A I → , M là trung điểm SD, H là giao điểm của AM cùng SI. Hotline E, F theo lần lượt là hình chiếu của A lên SB, SC. Tính thể tích V của khối hận nón tất cả đáy là đường tròn nước ngoài tiếp tam giác EFH với đỉnh ở trong phương diện phẳng (ABCD)

*

*

*

*


Cho kân hận chóp S.ABCD tất cả lòng ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SA vuông góc với dưới đáy, SB = 2a.Điện thoại tư vấn M, N theo thứ tự là trung điểm SB, BC. Tính thể tích V của kân hận chóp A.SCNM?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *