Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình vuông cạnh a mặt bên SAB là tam giác hầu hết, mặt bên SCD là tam giác vuông cân tại S, điện thoại tư vấn M là điểm nằm trong con đường trực tiếp CD làm sao cho BM vuông góc với SA. Tính thể tích V của khối hận chóp S.BDM

A. V = a 3 3 48

B. V = a 3 3 24

C. V = a 3 3 32

D. V = a 3 3 16


*

*

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, khía cạnh bên SAB là tam giác gần như, khía cạnh mặt SCD là tam giác vuông cân trên S. Hotline M là vấn đề nằm trong đường thẳng CD làm thế nào cho BM vuông góc cùng với SA. Tính thể tích V của khối chóp S.BDM.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a mặt bên sab là tam giác đều scd vuông cân tại s

A. V = a 3 3 16 .

B. V = a 3 3 24 .

C. V = a 3 3 32 .

D. V = a 3 3 48 .


Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình vuông cạnh a, mặt mặt SAB là tam giác phần nhiều, khía cạnh bên SCD là tam giác vuông cân trên S. Hotline M là điểm thuộc đường thẳng CD sao cho BM vuống góc cùng với SA. Tính thể tích V của kăn năn chóp S.BDM?

A. V = a 3 3 16

B. V = a 3 3 24

C. V = a 3 3 32

D. V = a 3 3 48


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, khía cạnh mặt SAB là tam giác phần lớn, khía cạnh mặt SCD là tam giác vuông cân tại S. Call M là điểm nằm trong đường trực tiếp CD làm sao để cho BM vuông góc cùng với SA. Thể tích kân hận chóp S.BDM bằng

A. a 3 3 48

B.

Xem thêm: Download Tổng Hợp Sql Server 2008, 2012, 2014, 2016 Enterprise

a 3 3 24

C. a 3 3 32

D. a 3 3 16


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông cạnh a, khía cạnh bên SAB là tam giác cân tại S cùng phía trong phương diện phẳng vuông góc cùng với lòng. Biết rằng, góc giữa khía cạnh phẳng (SCD) với phương diện phẳng lòng bởi 60 ° .Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A. V = a 3 15 6

B. V = a 3 3 6

C. V = a 3 3 3

D. V = a 3 15 3


Cho hình chóp S.ABCD có đáyABCD là hình vuông cạnh a, phương diện mặt SAB là tam giác cân nặng tại S cùng bên trong phương diện phẳng vuông góc cùng với (ABCD).Biết rằng cosin của góc thân (SCD)và (ABCD) bằng 2 19 19 . Tính a theo thể tích V của kân hận chóp S.ABCD

A. V = 19 a 3 6

B. V = 15 a 3 6

C. V = 19 a 3 2

D. V = 15 a 3 2


Cho kăn năn chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a, khía cạnh mặt SAB là tam giác số đông với phía bên trong mặt phẳng vuông góc với phương diện phẳng đáy. hotline M là trung điểm của cạnh SB. Tính thể tích V của khối chóp S.ACM

A. V = a 3 3 24

B. V = a 3 3 6

C. V = a 3 24

D. V = a 3 3 12


Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, phương diện bên (SAB) là tam giác cân trên S và nằm trong mặt phẳng vuông góc cùng với lòng. Biết rằng góc thân mặt phẳng (SAD) và đáy bằng 45 ° . Tính thể tích V của kân hận chóp S.ABCD

A. V = a 3 3 6

B. V = a 3 2 3

C. V = a 3 6

D. V = a 3 5 6


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình thang vuông tại A cùng D, lòng nhỏ tuổi của hình thang là CD, sát bên S C = a 15 . Tam giác SAD là tam giác số đông cạnh bằng 2a và phía bên trong khía cạnh phẳng vuông góc với lòng. hotline H là trung điểm AD, khoảng cách từ bỏ B cho phương diện phẳng (SHC) bằng 2 a 6 . Tính thể tích V của kăn năn chóp S.ABCD?

A. V = 8 a 3 6 .

B. V = 12 a 3 6 .

C. V = 4 a 3 6 .

D. V = 24 a 3 6 .


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. Biết SA = SB; SC = SDvới nhị phương diện phẳng (SAB), (SCD)vuông góc cùng nhau. Tổng diện tích S của nhì tam giác SAB, SCD, bằng 17 a 2 26 . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *