Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Quý khách hàng đã xem: Cho hình vuông trung tâm o tất cả từng nào phép quay chổ chính giữa o đổi mới hình vuông thành chủ yếu nó


Bạn đang xem: Cho hình vuông tâm o có bao nhiêu phép quay tâm o biến hình vuông thành chính nó

*

Cho hình vuông vai trung phong O. Hỏi tất cả bn phép con quay trọng điểm O góc α, (0lealpha, phát triển thành hình vuông vắn bên trên thành chủ yếu nó


Xem thêm: Người Đàn Bà Đa Đoan Là Gì ? Nghĩa Của Từ Đa Đoan Trong Tiếng Việt

*

Cho hình vuông có O là trung khu. Có bao nhiêu phnghiền cù vai trung phong O góc α ( 0 ≤ α ≤ π ) phát triển thành hình vuông trên thành chủ yếu nó?

A.1

B.2

C.3

D.4


*

Cho hình chữ nhật có O là trung tâm đối xứng. Hỏi có từng nào phnghiền cù trung khu O góc α,0

A. không có

B. một

C. hai

D. vô số

Cho hình chữ nhật bao gồm O là chổ chính giữa đối xứng. Hỏi gồm từng nào phnghiền xoay trọng điểm O góc α,0 B. một

C. hai

D. vô số

gồm bao nhiêu phnghiền con quay trọng điểm O góc (alphaleft(0lealphale2pi ight)) biến hóa tam giác hầu hết chổ chính giữa O thành chính nó ?

Cho hình chữ nhật gồm O là trung ương đối xứng. Có bao nhiêu phnghiền cù trung tâm O góc α

( 0 ≤ α ≤ π ) đổi mới hình chữ nhật bên trên thành chủ yếu nó?

A.0

B.2

C.3

D.4

Cho tam giác đều bao gồm O là tâm. Có bao nhiêu phxay quay trọng tâm O góc α ( 0 ≤ α ≤ π ) thay đổi tam giác bên trên thành bao gồm nó?

A.1

B.2

C.3

D.4

Số phạt biểuđúng là:

1.Phnghiền đối xứng qua điểm O là 1 trong những phép dời hình.

2. Phép đối xứng qua điểm O là phxay cù vai trung phong O góc quay 180 °

3.Phxay tảo Q(O; α ) biến chuyển A thành M thì O biện pháp số đông A cùng M

4. Phép cù Q(O; α ) đổi mới A thành M thì O ở trong mặt đường tròn 2 lần bán kính AM

5.Phxay con quay Q(O; α ) trở nên O thành chủ yếu nó

6.Phép quay Q(O; α ) trở nên (O;R) thành (O;2R)

7.Phép cù trung khu O góc π 2 và phép con quay trung ương O góc 5 π 2 là nhì phép tảo tương đương nhau

A.4

B.5

C.6

D.7

Đáp án B

Những phân phát biểuđúng: 1;2;3;5;7

4. Phxay tảo Q(O;180 ° ) trở thành A thành M thì O thuộc đường tròn đường kính AM

6. Phxay xoay Q(O; α ) phát triển thành (O;R) thành (O;R)

Cho hình vuông ABCD trọng điểm O. Phnghiền tảo làm sao sau đây biến đổi hình vuông thành bao gồm nó

A. Q A ; 90 O

B. Q O ; 90 O

C. Q A ; 45 O

D. Q O ; 45 O

Với cực hiếm nào của góc φ tiếp sau đây thì phnghiền tảo Q O ; φ trở thành hình vuông vắn ABCD vai trung phong O thành chủ yếu nó?

A. φ = π 2

B. φ = 3 π 4

C. φ = 2 π 3

D. φ = π 3

Với quý hiếm nào của góc φ sau đây thì phép tảo Q O ; φ biến hóa hình vuông vắn ABCD trung tâm O thành thiết yếu nó?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *