Cho khá nước đi qua than rét đỏ, nhận được 15,68 lkhông nhiều hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 với H2. Cho toàn thể X tính năng không còn với CuO (dư) nung rét, thu được hỗn hợp hóa học rắn Y. Hoà tan ninh cỗ Y bằng hỗn hợp HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lkhông nhiều NO (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Phần trăm thể tích khí CO vào X là


*

Cách 1: Nhận xét: Số oxi hoá của Cu lúc đầu vào oxit và sau trong muối bột không đổi, ta quy bài tân oán về dạng:


*

$ lớn left{ egingatheredn_hh,X, = x + x + y + 2y = 0,7 hfill \xrightarrowBT,,,,electron2 extx + 4y + 2 extx = 1,2 hfill \ endgathered ight.,,, o ,,,left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,1 hfill \ endgathered ight.,,, khổng lồ ,,,\% V_ extCO,, = ,,,dfrac0,20,7.100\% ,, = ,,28,57\% $

Cách 2:

$C + H_2O khổng lồ left{ egingatheredn_CO = x,mol hfill \n_H__2 = y,mol hfill \n_CO_2 = z,mol hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx + y + z = 0,7 hfill \x + y = n_O = dfracn_e2 = dfrac0,4.32 = 0,6 hfill \BTNT,,O:,y = x + 2z hfill \ endgathered ight. o lớn left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,4 hfill \z = 0,1 hfill \ endgathered ight.$

→ $,\% V_ extCO,, = ,,,dfrac0,20,7.100\% ,, = ,,28,57\% $


Đáp án phải lựa chọn là: c


...

Bạn đang xem: Cho hơi nước qua than nóng đỏ


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho những ion kyên loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ đọng tự tính oxi hoá sút dần là


Cho phương thơm trình chất hóa học của phản nghịch ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Nhận xét như thế nào sau đây về làm phản ứng trên là đúng?


Cho biết các phản nghịch ứng xảy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho các cặp thoái hóa - khử được sắp xếp theo sản phẩm từ tăng mạnh tính lão hóa của các ion kyên ổn loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) Cho đồng vào hỗn hợp nhôm sunfat.

(c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) Cho thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong các nghiên cứu bên trên, phần đa phân tích bao gồm xảy ra bội nghịch ứng là


Mệnh đề ko đúng là:


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được cùng với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thiết bị từ trong dãy cố kỉnh năng lượng điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy tất cả các kim loại rất nhiều chức năng được cùng với hỗn hợp HCl tuy vậy không công dụng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào hỗn hợp tất cả AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau Khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch X tất cả nhị muối bột với hóa học rắn Y có nhị kim loại. Hai muối trong X và nhì kim loại trong Y theo lần lượt là:


Cho tất cả hổn hợp có sắt cùng Mg vào hỗn hợp AgNO3, Khi các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được hỗn hợp X (bao gồm nhị muối) với chất rắn Y (bao gồm nhì kyên ổn loại). Hai muối hạt vào X là


Kyên loại M phản bội ứng được với: hỗn hợp HCl, dung dịch Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim một số loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào hỗn hợp đựng Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được các thành phần hỗn hợp rắn bao gồm cha kim loại là:


Cho kim loại M làm phản ứng cùng với Cl2, thu được muối X. Cho M tác dụng với hỗn hợp HCl, thu được muối hạt Y. Cho Cl2 chức năng với hỗn hợp muối hạt Y nhận được muối bột X. Klặng loại M là


Nguim tắc thông thường được dùng để làm pha chế kim loại là


Phản ứng như thế nào sau đó là làm phản ứng điều chế kim loại bởi phương thức sức nóng luyện


Dãy các kim loại hầu như rất có thể được điều chế bởi phương pháp điện phân dung dịch muối của bọn chúng là:


Hai kim loại có thể được điều chế bằng cách thức điện phân dung dịch là


Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ đọng nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko chảy Z. Giả sử những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần ko rã Z gồm


Dãy bao gồm những sắt kẽm kim loại được điều chế vào công nghiệp bởi phương pháp điện phân thích hợp hóa học rét tan của chúng là:


Dãy bao gồm các oxit đa số bị Al khử ở ánh nắng mặt trời cao là:


Trường hòa hợp làm sao sau đây tạo thành kyên ổn loại?


Cho sơ vật phản nghịch ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ thiết bị bên trên, mỗi mũi thương hiệu là 1 trong những phản ứng, các chất X, Y theo thứ tự là mọi hóa học nào sau đây?


Cho lá Al vào dung dịch HCl, gồm khí thoát ra. Thêm vài ba giọt dung dịch CuSO4 vào thì


Trường đúng theo làm sao tiếp sau đây xẩy ra làm mòn điện hoá?


Có 4 dung dịch riêng rẽ biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào từng hỗn hợp một tkhô giòn Ni. Số ngôi trường hòa hợp mở ra bào mòn điện hoá là


Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại X bắt buộc vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là sắt kẽm kim loại như thế nào sau đây?


Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam sắt kẽm kim loại M (tất cả hoá trị nhị không đổi trong hòa hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 với O2. Sau bội nghịch ứng thu được 23,0 gam chất rắn với thể tích các thành phần hỗn hợp khí đã phản nghịch ứng là 5,6 lít (ngơi nghỉ đktc). Kim nhiều loại M là


Cho 7,84 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 với O2 làm phản ứng toàn vẹn cùng với 11,1 gam tất cả hổn hợp Y có Mg với Al, nhận được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al trong Y là


Hòa chảy các thành phần hỗn hợp X có 11,2 gam sắt và 2,4 gam Mg bởi dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho hỗn hợp NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z vào bầu không khí cho khối lượng ko đổi, nhận được m gam chất rắn. Biết các bội nghịch ứng mọi xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho 12 gam hợp kim của bạc vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản nghịch ứng trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp tất cả 8,5 gam AgNO3. Phần trăm cân nặng của bạc vào chủng loại kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam hỗn hợp X bao gồm Cu cùng Ag phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ) với hỗn hợp cất m gam muối. Giá trị của m là


Hoà chảy trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (sinh sống đktc) hỗn hợp khí Y gồm 2 khí là N2O cùng N2. Tỉ kăn năn của tất cả hổn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml hỗn hợp cất tất cả hổn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau Lúc các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch X với m gam chất rắn Y. Giá trị của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X tất cả FeCl2 và CuCl2. Kăn năn lượng chất rắn sau khi những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhỏ hơn trọng lượng bột Zn thuở đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau bội phản ứng chiếm được 13,6 gam muối bột khan. Tổng khối lượng những muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau đó 1 thời hạn bội phản ứng nhận được 7,76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí (ngơi nghỉ đktc) bao gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư tất cả hổn hợp rắn tất cả CuO với Fe3O4 nung lạnh. Sau Khi những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử trọn vẹn m gam oxit MxOy bắt buộc đầy đủ 17,92 lít khí CO (đktc), thu được a gam sắt kẽm kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 quánh rét (dư), thu được 20,16 lkhông nhiều khí SO2 (thành phầm khử duy nhất, sống đktc). Oxit MxOy là


Cho tương đối nước trải qua than lạnh đỏ, nhận được 15,68 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) có CO, CO2 với H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, nhận được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan ninh cỗ Y bằng hỗn hợp HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (thành phầm khử tuyệt nhất, sống đktc). Phần trăm thể tích khí CO vào X là


Phát biểu nào dưới đây sai?


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al thứu tự vào hỗn hợp CuSO4 dư. Số trường phù hợp nhận được chất thành phầm là kết tủa sau phản nghịch ứng là


Sự bào mòn kim loại là sự việc hủy hoại sắt kẽm kim loại hoặc hợp kim bởi vì tác dụng của những chất trong môi trường thiên nhiên bao bọc. Đó là 1 trong quy trình hóa học hoặc quá trình năng lượng điện hóa trong số ấy kim loại bị oxi hóa thành ion dương.

Xem thêm: Appserv Là Gì - Hướng Dẫn Cài Đặt Appserv

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng bào mòn kim loại là làm mòn hóa học cùng làm mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quy trình lão hóa - khử, trong những số ấy những electron của sắt kẽm kim loại được chuyển trực tiếp đến những hóa học vào môi trường thiên nhiên.

- Ăn mòn điện hóa học là quá trình oxi hóa - khử, trong các số ấy sắt kẽm kim loại bị làm mòn vày công dụng của dung dịch hóa học điện li cùng tạo cho chiếc electron chuyển dịch từ bỏ cực âm cho rất dương.

Thí nghiệm 1: Tiến hành phân tách theo công việc sau:

Bước 1: Rót hỗn hợp H2SO4 loãng vào cốc thủy tinh trong.

Bước 2: Nhúng tkhô cứng kẽm và thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

Bước 3: Nối thanh hao kẽm cùng với thanh đồng bởi dây dẫn (bao gồm mắc tiếp nối với cùng một năng lượng điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh khô hợp kim: Cu-sắt (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) vào bầu không khí ẩm.


*

Cơ quan nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ các dịch vụ social trực đường số 240/GPhường – BTTTT do Bộ Thông tin với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *