Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Al và Cu vào hỗn hợp HCl dư sau khoản thời gian phản ứng ngừng thu được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Nếu mang đến m gam tất cả hổn hợp X bên trên tính năng cùng với HNO3 sệt nguội dư, sau làm phản ứng chiếm được 6,72 lít khí NO2 (đktc). Giá trị của m là

Đang xem: Cho m gam các thành phần hỗn hợp x có al cu

Pmùi hương pháp giải

+) X + HCl => chỉ tất cả Al phản nghịch ứng

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2

+) X + HNO­3 đặc nguội => chỉ gồm Cu bội nghịch ứng

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2

Lời giải của GV aviarus-21.com

X + HCl => chỉ tất cả Al phản bội ứng

nH2 = 0,15 mol

Bảo toàn electron: 3nAl = 2nH2 => nAl = 2.0,15 / 3 = 0,1 mol

X + HNO­3 đặc nguội => chỉ gồm Cu làm phản ứng

nNO2 = 0,3 mol

Bảo toàn e: 2nCu = nNO2 => nCu = 0,3 / 2 = 0,15 mol

=> m = mAl + mCu = 0,1.27 + 0,15.64 = 12,3 gam

Đáp án cần lựa chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho Fe tác dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, rét, sau phản nghịch ứng nhận được dung dịch muối bột và sản phẩm khử X. X thiết yếu là

Cho viên kẽm công dụng cùng với HNO3, sau bội phản ứng không thấy bao gồm khí hiện ra. Tổng thông số thăng bằng của bội phản ứng là

Cho nhôm rã hoàn toàn vào hỗn hợp HNO3 loãng, lạnh chiếm được khí N2O. Sau Lúc đã cân đối, tỉ lệ giữa số nguyên tử Al bị oxi hoá với số phân tử HNO3bị khử (những số nguim, tối giản) là:


Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm al cu

READ: Bài Tập Trắc Nghiệm Este Lipit Có Đáp Án, Chuyên ổn Đề Trắc Nghiệm Este

Cho 2,7 gam Al tan hoàn toàn vào hỗn hợp HNO3 loãng, sau bội phản ứng chiếm được V lkhông nhiều khí N2O (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là

Cho 1 lạng sắt làm phản ứng hết cùng với hỗn hợp H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng nhận được 3,36 lkhông nhiều khí SO2 (đktc) với m gam muối hạt khan. Giá trị của m là

Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại R rã trọn vẹn trong dung dịch HNO3 quánh, rét, dư chiếm được 8,96 lkhông nhiều khí NO2 (đktc). Klặng nhiều loại R là

Để trả chảy trọn vẹn 9,6 gam Cu phải sử dụng 500 ml dung dịch HNO3 (mang dư 25% so với lượng nên thiết), thu được khí NO duy nhất. Nồng độ mol của hỗn hợp HNO3 vẫn dùng là

Hoà tung 19,2 gam sắt kẽm kim loại M vào H2SO4 sệt rét dư, chiếm được khí SO2. Cho khí này kêt nạp trọn vẹn trong 1 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản bội ứng lấy cô cạn hỗn hợp chiếm được 37,8 gam chất rắn. M là kim loại

Cho 6,72 gam sắt vào hỗn hợp chứa 0,3 mol H2SO4 quánh rét (đưa thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Sau Lúc các phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được

Cho 30 gam sắt vào dung dịch HNO3 loãng lạnh thấy bao gồm V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) bay ra và sau làm phản ứng còn lại 4,8 gam Fe không rã. Giá trị của V là


READ: Cách Sử Dụng Would Like « Amec, Would You Like

Cho 6,72 gam Fe làm phản ứng cùng với 125 ml hỗn hợp HNO3 3,2M thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5). Biết những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cân nặng muối hạt vào hỗn hợp X là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al với Cu vào dung dịch HCl dư sau khi phản bội ứng kết thúc nhận được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Nếu mang đến m gam hỗn hợp X trên công dụng với HNO3 quánh nguội dư, sau phản ứng thu được 6,72 lkhông nhiều khí NO2 (đktc). Giá trị của m là

Cho 8,37 gam tất cả hổn hợp (Fe, Cu, Al) chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư axit H2SO4 sệt lạnh được 0,2 mol SO2 là sản phẩm khử tốt nhất. Khối lượng muối hạt sản xuất thành là

Hòa chảy hết các thành phần hỗn hợp X gồm 16,8 gam sắt ; 2,7 gam Al và 5,4 gam Ag tác dụng với H2SO4 đặc rét dư chỉ thoát ra khí SO2 (thành phầm khử duy nhất của S). Số mol H2SO4 đã tđắm say gia phản bội ứng là

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu đề nghị dùng để hoà rã hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol sắt với 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng sản xuất hóa học khử độc nhất là NO) là

Cho 2,91 gam hỗn hợp X gồm Mg, Cu, Al chảy không còn trong hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu dược 1,12 lít khí NO ngơi nghỉ đktc ( không còn thành phầm khử khác) và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là


Xem thêm: Một Ngày Không Dùng Bao Bì Ni Lông, Theo Em Có Ý Nghĩa Gì

READ: Jual Metil Format Merông chồng / Methyl Formate 1L, Repository Unpad

Cho 21,6 gam bột Mg rã hết trong dung dịch các thành phần hỗn hợp có NaNO3 và KHSO4 thu được dung dịch X chỉ cất m gam các thành phần hỗn hợp các muối hạt trung hòa cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y gồm N2O với H2 (tỉ kăn năn của Y đối với H2 là 13,6). Giá trị sớm nhất của m là:

Hỗn thích hợp X tất cả Cu, Mg, MgO được tổng hợp trọn vẹn vào HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử tuyệt nhất. Mặt không giống giả dụ tất cả hổn hợp đó bội nghịch ứng cùng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, nhận được 3,36 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Khối lượng kim loại Cu gồm vào X là

Cho tất cả hổn hợp gồm 1,12 gam sắt với 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch đựng hỗn hợp tất cả H2SO4 0,5M với NaNO3 0,2M. Sau lúc những phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được dung dịch X cùng khí NO (thành phầm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa chiếm được là lớn số 1. Giá trị buổi tối tgọi của V là:


Post navigation


Previous: Tổng Hợp Các Công Thức Trộn Bê Tông Theo Tỉ Lệ Chuẩn Năm 2020
Next: Phân Tích Bài Sóng 5 6 Bài Sóng Hay Nhất, Bình Giảng Khổ 5 Và 6 Bài Thơ Sóng
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *