Cho m gam hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào trong 1 lượng vừa đủ hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch Y bao gồm tỉ lệ thành phần số mol Fe2+ cùng Fe3+ là 1 trong : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một chiếm được m1 gam muối hạt khan. Sục khí clo (dư) vào phần nhì, cô cạn dung dịch sau phản ứng chiếm được m2 gam muối bột khan. Biết mét vuông – m1 = 0,71. Thể tích hỗn hợp HCl sẽ cần sử dụng là


Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm feo fe2o3 fe3o4

Phần 1: muối hạt thu được có FeCl2 cùng FeCl3

Phần 2: sục khí Clo dư vào thu được muối bột FeCl3

→ trọng lượng tăng thêm là khối lượng Cl2 làm phản ứng


Phần 1: muối thu được gồm FeCl2 và FeCl3

Phần 2: sục khí Clo dư vào: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

→ cân nặng tăng lên là trọng lượng Cl2 phản bội ứng

 $n_Cl_2 = 0,01mol$

$2F exteC extl_2 + Cl_2 o 2F exteCl_3$

0,02 ← 0,01

→ Trong phần 1 có: $n_F exteCl_2 = 0,02,,mol,,,n_F exteCl_3 = 0,04,,mol$

Bảo toàn nguyên tố Clo $ o n_HCl = n_Cl^ - = (0,02.2 + 0,04.3).2 = 0,32,,mol$

$ lớn V_HCl = dfrac0,322 = 0,16,(l) = 160 ext ml$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho sơ vật bội phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y vào sơ đồ gia dụng bên trên là


Cho 13,5 gam tất cả hổn hợp các kim loại Al, Cr, sắt chức năng cùng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lkhông nhiều khí H2 (sinh sống đktc). Cô cạn dung dịch X (vào điều kiện không có không khí) được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:


Hòa tung trọn vẹn 1,23 gam tất cả hổn hợp X gồm Cu với Al vào dung dịch HNO3 quánh, nóng thu được 1,344 lkhông nhiều khí NO2 (thành phầm khử tốt nhất, ngơi nghỉ đktc) cùng dung dịch Y. Sục thư thả khí NH3 (dư) vào hỗn hợp Y, sau khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn nhận được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong tất cả hổn hợp X cùng quý hiếm của m lần lượt là


Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; sắt và Cu được ấn định không áp theo máy trường đoản cú X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha trộn bởi cách thức điện phân lạnh chảy

- X đẩy được kim loại T thoát ra khỏi dung dịch muối

- Z tính năng được với dung dịch H2SO4 quánh lạnh nhưng mà không tính năng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội.

X, Y, Z, T theo đồ vật từ là


Nung tất cả hổn hợp bột có 15,2 gam Cr2O3 với m gam Al làm việc ánh nắng mặt trời cao. Sau khi phản bội ứng trọn vẹn, thu được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho tổng thể hỗn hợp X làm phản ứng cùng với axit HCl (dư) bay ra V lít khí H2 (làm việc đktc). Giá trị của V là


Cho 7,68 gam Cu và 200 ml hỗn hợp có HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn (thành phầm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn trọng toàn bộ hỗn hợp sau bội nghịch ứng thì khối lượng muối hạt khan nhận được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml hỗn hợp AgNO30,2M, sau một thời gian bội phản ứng thu được 7,76 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc bóc tách X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn và Y, sau khi phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được 10,53 gam hóa học rắn Z. Giá trị của m là:


Hòa tung trọn vẹn x mol sắt vào dung dịch cất y mol FeCl3 và z mol HCl, nhận được hỗn hợp chỉ đựng một hóa học rã độc nhất vô nhị. Biểu thức tương tác giữa x, y cùng z là


Cho x mol Fe chảy trọn vẹn trong dung dịch cất y mol H2SO4 (tỉ trọng x : y = 2 : 5), nhận được một thành phầm khử tuyệt nhất với hỗn hợp chỉ đựng muối bột sunfat. Số mol electron bởi lượng Fe trên dường Khi bị hoà tan là


Cho tất cả hổn hợp bao gồm 1 mol chất X và 1 mol hóa học Y chức năng hết cùng với hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng (dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai hóa học X, Y là


Cho 6,72 gam Fe vào hỗn hợp chứa 0,3 mol H2SO4 sệt, nóng (trả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau lúc làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) tối thiểu nên dùng làm hoà rã trọn vẹn một tất cả hổn hợp có 0,15 mol sắt với 0,15 mol Cu là (biết phản ứng sản xuất chất khử độc nhất vô nhị là NO)


Xem thêm: Ministry Of Health ( Bộ Y Tế Tiếng Anh Là Gì ? Bộ Y Tế Tiếng Anh Là Gì

Hòa chảy hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe với sắt kẽm kim loại X bởi hỗn hợp HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, phối hợp trọn vẹn 1,805 gam tất cả hổn hợp trên bằng hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 0,896 lkhông nhiều khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí số đông đo sinh sống ĐK tiêu chuẩn chỉnh. Kyên loại X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào trong 1 số lượng vừa đủ hỗn hợp HCl 2M, nhận được dung dịch Y bao gồm tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 trong : 2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được m2 gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã cần sử dụng là


Hỗn thích hợp X gồm FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung rét, sau một thời gian chiếm được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn cục Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, mang đến phản nghịch ứng trọn vẹn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt khác, kết hợp trọn vẹn Y vào hỗn hợp H2SO4 sệt, nóng (dư), thu được một,008 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp đựng 18 gam muối. Giá trị của m là


Hỗn hòa hợp X bao gồm Al, Fe3O4 cùng CuO, trong các số ấy oxi chỉ chiếm 25% cân nặng tất cả hổn hợp. Cho 1,344 lkhông nhiều khí CO (đktc) đi qua m gam X nung rét, sau đó 1 thời gian nhận được hóa học rắn Y với hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa chảy trọn vẹn Y vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp cất 3,08m gam muối hạt cùng 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị m sát quý hiếm nào nhất sau đây?


Nung lạnh m gam tất cả hổn hợp Al với Fe2O3 (trong môi trường không có ko khí) cho đến lúc bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành nhì phần bằng nhau:

- Phần 1 tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), hình thành 3,08 lkhông nhiều khí H2 (sinh sống đktc);

- Phần 2 công dụng cùng với dung dịch NaOH (dư), hình thành 0,84 lít khí H2 (làm việc đktc).

Giá trị của m là


Hỗn thích hợp X có 3,92 gam sắt, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X sinh hoạt ánh sáng cao vào điều kiện không tồn tại bầu không khí, chiếm được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một chức năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần nhị bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH dư, nhận được a mol khí H2. Biết các bội phản ứng rất nhiều xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Nung một tất cả hổn hợp rắn có a mol FeCO3 với b mol FeS2 vào bình kín đáo cất bầu không khí (dư). Sau Khi những bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, gửi bình về nhiệt độ thuở đầu, chiếm được hóa học rắn duy nhất là Fe2O3 cùng hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước cùng sau làm phản ứng bằng nhau, mọt liên hệ thân a và b là (biết sau những bội phản ứng, sulfur tại mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Nung m gam hỗn hợp X tất cả FeS với FeS2 vào một bình bí mật đựng bầu không khí (có 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) cho đến lúc các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được một hóa học rắn duy nhất và các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm yếu tắc thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm cân nặng của FeS trong tất cả hổn hợp X là


Cho 18,4 gam tất cả hổn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng không còn cùng với HNO3 (đặc lạnh, dư) nhận được V lít khí chỉ tất cả NO2 (sinh sống đktc, sản phẩm khử duy nhất) với hỗn hợp Y. Cho tổng thể Y vào trong 1 lượng dư dung dịch BaCl2, chiếm được 46,6 gam kết tủa; còn khi đến toàn thể Y tính năng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 0,01 mol một đúng theo chất của sắt tính năng hết cùng với H2SO4đặc lạnh (dư), chỉ thấy bay ra 0,112 lkhông nhiều (sống đktc) khí SO2(là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hòa hợp hóa học sắt đó là


Để luyện được 800 tấn gang tất cả các chất sắt 95%, buộc phải dùng x tấn quặng manhetit cất 80% Fe3O4 (còn sót lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng Fe bị hao hụt vào quá trình tiếp tế là 1%. Giá trị của x là


Cho các phạt biểu: (1) Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số tuyên bố đúng


Cho 34,138 gam tất cả hổn hợp X gồm FeCl2 cùng CrCl3 tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH, chiếm được dung dịch Y và kết tủa Z. Lọc lấy Z rồi nung vào không khí cho trọng lượng ko đổi thì nhận được 11,52 gam chất rắn. Biết những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn. Kân hận lượng của CrCl3 vào X là


*

Cơ quan liêu chủ quản: shop Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GPhường. – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *