Câu 359725: Cho mạch năng lượng điện gồm sơ đồ dùng nlỗi hình vẽ: E = 6V, r = 1Ω, R1 = 0,8Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính hiệu điện núm hai rất của nguồn tích điện với hiệu điện nỗ lực thân nhì đầu mỗi năng lượng điện trở: 

*
 


Bạn đang xem: Cho mạch điện như hình vẽ e=6v

Áp dụng cách làm định vẻ ngoài Ôm mang đến toàn mạch: (I = fracEr + R_N)

Hiệu điện chũm nhị rất của nguồn điện: U = E – I.r

Hiệu năng lượng điện cầm cố nhì đầu điện trở: UR = I.R


Giải chi tiết:

Tóm tắt:

E = 6V; r = 1Ω; R1 = 0,8Ω; R2 = 2Ω; R3 = 3Ω.

Tìm Ung; URi

Giải:

Sơ trang bị mạch ngoài: R1 nt (R2 //R3).

Áp dụng cách làm định cách thức Ôm cho toàn mạch:

(I = fracEr + R_N = frac61 + 0,8 + frac2.32 + 3 = 2A)

Hiệu điện nuốm nhì cực của mối cung cấp điện:

(U_ng = E--I.r = 6--1.2 = 4V)

Hiệu điện nuốm nhị đầu R1là: (U_1 = I.R_1 = 2.0,8 = 1,6 m V)

Hiệu năng lượng điện cố kỉnh nhị đầu R2 với R3là:

(U_2 = U_3 = 4--1,6 = 2,4V)

Đáp án: Ung = 4V; U1 = 1,6V ; U2 = U3 = 2,4V.


*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Một Đơn Vị Chức Năng Của Thận Không Bao Gồm Thành Phần Nào Sau Đây ?

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *