Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi với Diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi cùng Diện tích Hình chữ nhật cố gắng như thế nào sẽ được THPT Sóc Trăng lời giải ví dụ qua nội dung bài viết sau đây. Các chúng ta cùng mày mò nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?

Hình chữ nhật là tđọng giác tất cả tứ góc vuông; gồm hai cạnh đối diện tuy nhiên tuy nhiên và đều bằng nhau (nhì cạnh dài Hotline là chiều lâu năm, nhị cạnh nthêm Hotline là chiều rộng); bao gồm hai đường chéo cánh đều nhau và cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m chiều dài là 50 m chiều rộng hình chữ nhật là bao nhiêu

Bạn sẽ xem: Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi cùng Diện tích Hình chữ nhật CHUẨN


Bài viết sát đây

*

II. Công thức tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực ra là tổng độ lâu năm của các cạnh của hình chữ nhật. Công thức thông thường lúc tính chu vi của các hình đa giác đó là tìm kiếm tổng của toàn bộ các cạnh tạo cho nhiều giác đó.

Đối với hình chữ nhật, gồm tính chất chiều dài với chiều rộng bằng nhau, bạn cũng có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy tổng chiều dài cùng chiều rộng nhân cùng với hai.

Khái niệm : Muốn nắn tính chu vi Hình chữ nhật ta mang chiều lâu năm cùng cùng với chiều rộng lớn ( cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : P = 2 x ( a + b )Trong đó:

P là chu vi hình chữ nhậta là chiều lâu năm hình chữ nhậtb là chiều rộng lớn hình chữ nhật

*

1. Công thức tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn nắn kiếm tìm nửa Chu vi Hình chữ nhật ta đem Chu vi Hình chữ nhật chia mang lại 2.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật bao gồm chu vi 300 centimet, chiều dài gấp hai chiều rộng. Hãy tra cứu chiều lâu năm, chiều rộng lớn cuat hình chữ nhật kia.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần đều bằng nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều dài hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 centimet với 50 cm

2. Công thức tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết chu vi

Muốn search chiều nhiều năm hoặc chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc biết chu vi trước hết ta đề xuất tra cứu nửa đưa ra vi Hình chữ nhật, tiếp đến rước nửa chu vi trừ chiều sẽ biết.

Ví dụ: Mhình ảnh khu đất hình chữ nhật có Chu vi 360m, chiều dài của mảnh đất 110 m. Tính chiều rộng của mảnh đất kia.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn nắn tính diện tích Hình chữ nhật ta đem chiều dài nhân với chiều rộng ( thuộc đơn vị chức năng đo)

Công thức: Công thức tính nhỏng sau: S = a x bTrong đó :

S là diện tích S hình chữ nhậta chiều lâu năm của hình chữ nhậtb chiều rộng lớn của hình chữ nhật

*

Ví dụ: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 16centimet, chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. Tìm diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Công thức kiếm tìm chiều lâu năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích

Muốn nắn kiếm tìm chiều lâu năm ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích ta rước diện tích S phân tách đến chiều sẽ biết.

Ví dụ: Một Sảnh đi lại hình chữ nhật tất cả diện tích 480mét vuông, chiều rộng 8m. Tính chu vi sân chuyên chở đó.

Gợi ý: Muốn search chu vi sận chuyển vận kia, trước tiên ta phải kiếm tìm chiều chưa biết (chiều dài)

Bài giải:

Chiều dài sảnh vận tải là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân chuyển động là: (60 + 8 ) x 2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

Phường = (a + b ) x 2

a = P.. : 2 – b

b = P : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

P: chu via: chiều daib: chiều rộngS: diện tích

IV. các bài luyện tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;

a) chiều dài 8cm, chiều rộng lớn 6cm.

b) chiều lâu năm 18cm, chiều rộng lớn 16cm.

Bài 2: Một mhình họa vườn hình chữ nhật gồm chiều dài vội vàng 5 lần chiều rộng và ăn mặc tích là 720mét vuông. Hãy search chu vi mảnh vườn cửa đó biết rằng mỗi cạnh của mhình ảnh vườn cửa đầy đủ là mọi số tự nhiện.

Xem thêm: Rev. Là Gì ? (Từ Điển Anh Từ Điển Anh Rev Là Gì, Nghĩa Của Từ Rev

Bài 3: Cho 1 miếng bìa HCN có chu vi 150 centimet. Quý khách hàng Thành thứu tự cắt dọc theo chiều rộng lớn được 5 hình vuông cùng thừa ra một hình chữ nhật nhỏ dại rộng hình vuông đó. Hãy tính chiều dài hình chữ nhật ban đầu hiểu được số đo cạnh của những hình theo centimet hồ hết là số tự nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất hình chữ nhật gồm diện tích S 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng lớn mảnh đất nền đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD tất cả tổng diện tích là 360m2 với chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa sân vườn hình chữ nhật tất cả chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta ao ước làm một sản phẩm rào xung quanh thửa vườn kia (có cửa ra vào, từng cửa thoáng 3m). Hỏi sản phẩm rào lâu năm từng nào mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn 12cm, biết chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích S hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều nhiều năm 15centimet. quý khách hàng Bình giảm đi nghỉ ngơi mỗi góc của tnóng bìa một hình vuông cạnh 2centimet. Tính chu vi hình sót lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật có chu vi 28centimet, chiều lâu năm 8centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật có chu vi 134cm, chiều nhiều năm 46 centimet. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật có chu vi 228cm, chiều rộng lớn 45centimet. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật gồm chu vi 166centimet, chiều rộng 33centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó. Bài 14: An có một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều dài 5cm. Trên 1cm2 của mhình ảnh giấy An đặt 2 hạt đậu. Hỏi bên trên cả mhình ảnh giấy An đặt bao nhiêu phân tử đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 24m, chiều rộng lớn 18m.Trên thửa ruộng đó từng m2 thu hoạch được 5kg rau xanh. Hỏi cả thửa ruộng kia thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều lâu năm 18m, chiều rộng 5m. Người ta dùng gỗ nhằm lát sàn từng m2 hết 450 nghìn đồng. Hỏi để lát hết sàn của mặt nền nhà đó thì hết bao nhiêu chi phí gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 35m, chiều rộng lớn 22m.Trên thửa ruộng kia 5m2 thu hoạch được 15kilogam dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được bao nhiêu kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 16cm, chiều lâu năm 24centimet. Tính diện tích hình vuông gồm chu vi bởi chu vi hình chữ nhật bên trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi hình vuông vắn cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 4dm8centimet, chiều dài vội vàng 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi hình vuông cạnh 9centimet. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 120m, chiều rộng lớn bởi 1/3D nhiều năm. Tính chu vi và ăn mặc tích của mảnh đất nền.

Bài 18: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 25cm, chiều dài bằng cạnh hình vuông vắn bao gồm chu vi 160centimet.Tính diện tích S hình chữ nhật kia.

Bài 19:

a) Cho hình chữ nhật có chu vi 48cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 6cm. Tìm diện tích S hình chữ nhật kia.

b) Cho hình chữ nhật gồm chu vi 128centimet, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 12centimet. Tìm diện tích S hình chữ nhật đó.

c) Cho hình chữ nhật gồm chu vi 225centimet, chiều dài hơn chiều rộng lớn 15cm. Tìm diện tích S hình chữ nhật đó.

Bài 20: Người ta ghnghiền 5 viên gạch ốp hình vuông vắn thành một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi cạnh viên gạch men hình vuông vắn. Biết cạnh viên gạc hình vuông vắn bởi 4dm. Tính diện tích S hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com vẫn share đến quý độc giả nội dung bài viết Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật CHUẨN tuyệt nhất. Hi vọng, sau khoản thời gian chia sẻ cùng bài viết, bạn đã sở hữu thêm nhiều kỹ năng bổ ích về Hình chữ nhật. Những nội dung bài viết sau Shop chúng tôi đang tiếp tục ra mắt những bí quyết về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các bạn ghi nhớ đón phát âm nhé !

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *