Cho tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC, trên tia đối của MA rước điểm E làm sao để cho ME = MA. Chứng minh:

a/ tam giác MAB = tam giác MEC

b/ AC song tuy vậy với BE

c/ Trên AB đem điểm I, bên trên CE lấy K làm sao cho BI = CK. CMR I, M, K thẳng hàng


Bạn đang xem: Cho tam giác abc m là trung điểm của bc. trên tia đối của tia ma lấy điểm e sao cho me=ma

*

Xem thêm: Steamer Là Gì - Nghĩa Của Từ Steamer

Cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC ,trên tia đối của MA đem điểm E làm sao để cho MA=ME.minh chứng rằng

a,tam giác ABC = tam giác MEC

b, AC // BE

c, Trên AB rước điểm I , bên trên CE rước điểm K làm sao cho BI=CK .chứng tỏ rằng I,M,K thẳng hàng


*

Cho tam giác ABC bao gồm M là trung điểm của BC , trên tia đối của tia MA mang điểm E thế nào cho ME = MA . Chứng minha, Tam giác MAB = tam giác MECb, AC tuy vậy tuy vậy với BEc, Trên tia AB đem điểm I . Trên cạnh CE đem điểm K làm sao để cho BI = CKK . Chứng minc I,M,K thẳng hàngtrình diễn phương pháp làm nữa nha

Xét ABM và EMC gồm : AM = ME BM = CM Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC bắt buộc góc BAM = góc EMC Mặt không giống : 2 góc BAM và AEC cầm cố địa điểm so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm của BC , bên trên tia đối của tia MA mang điểm E làm thế nào cho ME = MA . Chứng minha, Tam giác MAB = tam giác MECb, AC song tuy vậy cùng với BEc, Trên tia AB mang điểm I . Trên cạnh CE mang điểm K làm thế nào để cho BI = CKK . Chứng minh I,M,K trực tiếp hàngtrình diễn giải pháp làm nữa nha

Xét ABM với EMC có :

AM = ME

BM = CM

Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh )

=> tam giac ABM = Tam giác EMC

Ta tất cả : Tam giác AMB = tam giác EMC buộc phải góc BAM = góc EMC

Mặt khác : 2 góc BAM với AEC thế vị trí so le trong

=> AB // CE

c Xét tam giác AIB và tam gics CIK có :

AI = IC

BI = Ik

Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh )

=> tam giác AIB = tam giác CIK

mang lại tam giác ABC bao gồm M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao để cho ME=MA

a)CM: tam giác MAB= tam giác MEC

b)CM: AC//BE

c)trên AB rước điểm I. tia CE mang điểm K thế nào cho BI=CK

d) CM: I,M,K trực tiếp hàng

a) Xét ∆ABM và ∆CME ta có :

BM = MC ( M là trung điểm BC)

AM = ME

AMB = CME ( đối đỉnh)

=> ∆ABM = ∆CME(c.g.c)

b) Xét ∆AMC với ∆BME ta có :

AM = ME

BM = MC

AMC = BME ( đối đỉnh)

=> ∆AMC = ∆BME(c.g.c)

=> ACM = MBE

Mà 2 góc này ở trong phần so le trong

=> AC//BE

c) Vì ∆AMB = ∆CME

=> ABC = BCK

Xét ∆IMB cùng ∆CMK ta có :

BM = MC

BI = CK

ABC = BCE (cmt)

=> ∆IMB = ∆CMK (c.g.c)

=> IMB = CMK

Ta gồm :

BMI + IMC = 180° ( kề bù)

Mà IMB = CMK

=> CMK + IMC = 180°

=> IMK = 180°

=> IMK là góc bẹt

=> I , M , K thẳng hàng

Xét ABM với EMC tất cả : AM = ME BM = CM Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta tất cả : Tam giác AMB = tam giác EMC đề nghị góc BAM = góc EMC Mặt khác : 2 góc BAM và AEC rứa vị trí so le trong => AB // CE c Xét tam giác AIB với tam gics CIK bao gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Cho ∆ ABC gồm M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA rước điểm E làm thế nào để cho ME = MA. Chứng minh:

1) ∆MAB = ∆MEC

2) AC // BE

3) Trên AB lấy điểm I, trên tia CE lấy K làm thế nào để cho BI = CK. Chứng minh: I, M, K trực tiếp sản phẩm.Quý Khách sẽ xem: Cho tam giác abc m là trung điểm của bc

1)xét tam giác MAB và tam giac1 MEC có

BM=CM(M là trungđiểm BC)

ME=MA(gt)

góc AMB=góc EMC(đốiđỉnh)

nêntam giác MAB =tam giac1 MEC

2)xét tam giác AMC với tam giác EMB có

BM=CM(M là trungđiểm BC)

ME=MA(gt)

góc AMC=góc BME(đốiđỉnh)

nêntam giác AMC=tam giác EMB

phải góc CAM=góc BEM

mà lại 2 góc nàyở phần slt

yêu cầu AC//BE

3)ta có tam giác ABM=tam giac1 CEM(cmt)

yêu cầu góc BAM=góc CEM

mà 2 góc nàyở đoạn slt

buộc phải AB//CE

xéttam giác MBI cùng tam giac1 MKC có:

BI=CK(gt)

BM=CM(M là trungđiểm BC)

góc IBM=góc KCM(slt của AB//CE)

nêntam giác MBI =tam giac1 MKC

nên góc BMI=góc CMK

nhưng 2 góc nàysinh hoạt vị tríđốiđỉnh

yêu cầu I,M,K thẳng hàng

Đúng 0 Bình luận (0)

Xét ABM với EMC gồm : AM = ME BM = CM Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta gồm : Tam giác AMB = tam giác EMC đề xuất góc BAM = góc EMC Mặt không giống : 2 góc BAM và AEC chũm vị trí so le trong => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0
Bình luận (0)

Xét ABM cùng EMC tất cả : AM = ME BM = CM Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta tất cả : Tam giác AMB = tam giác EMC yêu cầu góc BAM = góc EMC Mặt không giống : 2 góc BAM với AEC ráng địa chỉ so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB cùng tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0
Bình luận (0)

cho tam giác ABC tất cả M là trung điểm củaBC bên trên tia đối của MA lấy E sao để cho ME=MA

C minh

a,AC//BE

b, bên trên AB mang I trên CE đem K làm sao cho BI=CK , chứng tỏ I,M,K trực tiếp hàng

Lớp 7 Toán 2 0 Gửi Hủy

Xét(Delta)AMC và(Delta)EMB có:

BME=AMC(2 góc đối đỉnh)

AM=ME

BM=MC

nêntam giác AMC = tam giácEMB

trường đoản cú kia dễ thấy MAC=MEB mà lại 2 góc này tại vị trí slt yêu cầu AC//BE

(Delta)

Đúng 0
Bình luận (0)

#)Giải :

A B C M E I K

a) Xét(Delta AMC)và(Delta EMC)bao gồm :

(BM=MC)(M là trung điểm của BC)

(widehatAMB=widehatEMC)(nhì góc thay đổi đỉnh)

(AM=ME)(gt)

(RightarrowDelta AMB=Delta EMCleft(c.g.c ight))

(RightarrowwidehatCEM=widehatBAM)(cặp cạnh khớp ứng = nhau)

Mà nhị góc đó lại ở nhì vị trí so le trong

(Rightarrow AC//BE)

b)Ta có: AB = CE ((Delta AMB=Delta EMC))

Mà BI = CK (gt)

(Rightarrow AB-BI=EC-CK)hay AI = EK

Xét (Delta AMI)và (Delta EMK)có:

AM = EM (GT)

(widehatBAM=widehatCEM)(tam giác AMB = tam giác EMC)

AI = EK (cmt)

(Delta AMI=Delta EMKleft(c.g.c ight))

(RightarrowwidehatAIM=widehatEMK)(cặp cạnh tương ứng = nhau)

Mà ta có: (widehatAMK+widehatEMK=180^o)(kề bù)

(RightarrowwidehatAMI+widehatIMK=180^o)

Hay(widehatIMK=180^o)

Hay I,M,Ktrực tiếp hàng

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC,trên tia đối của tia MA rước điểm E làm sao để cho ME=MA.Chứng minh:

a.Tam giác MAB=tam giác MEC

b.AC song song cùng với BE

c.Trên AB lấy điểm I,bên trên tia CE đem K làm thế nào để cho BI=CK.Chứng minh:I,M,K thẳng hàng

Lớp 7 Tân oán 2 0 Gửi Hủy

a) Xét ΔMAB và ΔMEC có

MB=MC (M là trung điểm BC)

^AMB=^EMC ( đối đỉnh)

MA= ME (gt)

Vậy ΔMAB = ΔMEC

b)Chứng minh ΔAMC= ΔBME tựa như câu (a)

Suy ra được ^CAM=^MEB

Do đó AC//BE

Đúng 0
Bình luận (0)

Xét ABM và EMC bao gồm : AM = ME BM = CM Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh ) => tam giac ABM = Tam giác EMC Ta tất cả : Tam giác AMB = tam giác EMC phải góc BAM = góc EMC Mặt khác : 2 góc BAM cùng AEC cố gắng địa điểm so le vào => AB // CE c Xét tam giác AIB với tam gics CIK gồm : AI = IC BI = Ik Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh ) => tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC.

Trên tia đối của tia MA đem điểm E làm sao để cho ME=MA.

a Chứng minch tam giác ABM= tam giác ECM

b Chứng minh AC // BE

c Trên AB đem điểm I, bên trên CE lấy điểm K thế nào cho AI= EK minh chứng I , M , K win hàng

Lớp 7 Toán thù 2 0 Gửi Hủy

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddcccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Đúng 0
Bình luận (0)

Xét ABM và EMC bao gồm :

AM = ME

BM = CM

Góc AMB = góc CME ( đối đỉnh )

=> tam giac ABM = Tam giác EMC

Ta có : Tam giác AMB = tam giác EMC đề xuất góc BAM = góc EMC

Mặt khác : 2 góc BAM và AEC nuốm vị trí so le trong

=> AB // CE

c Xét tam giác AIB và tam gics CIK có :

AI = IC

BI = Ik

Góc AIB = góc CIK ( đối đỉnh )

=> tam giác AIB = tam giác CIK

Đúng 0
Bình luận (0)

cho tam giác ABC gồm M là trung điểm của BC ,trên tia đối của tia MA đem điểm E sao cho ME=MA .Chứng minh: a,MAB=MEC b, AC//BE c, Trên AB mang điểm I ,trên tia CE đem K làm thế nào cho BI=CK .Chứng minh : I,M,K trực tiếp hàng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *