Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mang lại tam giác ABC , M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA mang điểm E làm sao cho ME=MA.minh chứng rằng:

a)AC=EB và AC//BE

b)Hotline I là trung điểm bên trên AC; K là một điểm trên EB làm thế nào để cho AI=EK.Chứng minch 3 điểm I,M,K thẳng hàng

c) trường đoản cú E kẻ EH vuông góc vs BC (H nằm trong BC). Biết HBE=50 độ;MEB=25 độ.tính HEM với BME


*

*

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của bc. bên trên tia đối của tia MA rước điểm E sao để cho ME=MA.Chứng minhh rằng :

a) AC=EB vá AC//BE

b) gọi I là giao điểm trên AC; K là 1 trong những điểm Trên EB làm thế nào cho AI=EK. C/m:3 điểm I,M,K thẳng hàng

c) Từ E kẻ Eh vôung góc với BC (h trực thuộc BC). Biết HBE= 50 độ ; MEB = 25 độ


mang lại tam giác ABC, mang M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy E làm sao cho ME=MA

a) Chứng minc rằng AC=EB với AC//BE

b) Trên AC lấy I, bên trên EB đem K làm thế nào cho AI=EK. C/m 3 điểm I,M,K thẳng hàng

c) Từ E kẻ EH vuông góc cùng với BC (Hthuộc BC). Biết K là trung điểm của BE cùng HK=5cm, HE=6cm. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp BH


Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tiaMA lấy điểm E làm sao cho ME=MA. Chứng minh rằng:a/ AC=EB và AC // BEb/ hotline I là một trong điểm trên AC, K là 1 điểm bên trên EB thế nào cho : AI=EK. Chứngminh: I, M, K thẳng sản phẩm.c/ Từ E kẻ EH ⊥ BC (H ∈BC). Biết góc HBE bởi 500* góc MEB bằng 250* tính những góc HEM và BME ?


Hơi nặng nề nhìn,nếu như khách hàng không hiểu biết phần như thế nào các bạn hỏi bản thân nhé.Nếu bạn tất cả chủ kiến gì về bài xích giải cùng cách thức giải của bản thân mình bạn có thể hỏi mình nha.Mình sẽ trả lời bạn.

Bạn đang xem: Cho tam giác abc m là trung điểm của bc


cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. bên trên tia đối của tia MA rước điểm E thế nào cho ME=MA . minh chứng rằng:

a)AC=EB với AC//BE

b) điện thoại tư vấn I là một trong những điểm trên AC , K là một trong điểm trên EB sao cho AI=EK . Chứng minc tía điểm I,M,K trực tiếp hàng.

 


a)AC=EB với AC//BEem chứng tỏ tam giác AMC = tam giác EMB (c.g.c)=> AC = EB với góc CAM = góc BEM nhưng mà 2 góc này tại đoạn so le trong đề nghị AC//BEb) Chứng minch cha điểm I,M,K thẳng sản phẩm.em minh chứng IC = BK, góc ACM = góc EBM( suy ra từ câu a)khi ấy tam giác IMC = tam giác KMB (c.g.c)=> góc IMC = góc KMBkhi ấy góc IMK = 180 độI, M, K thẳng hàng

a) Xét tam giác AMC với tam giác BME gồm : AM = ME (gt) BM = MC (gt) ˆAMC=ˆBME (2 góc đối đỉnh) →ΔAMC=ΔEMB(c.g.c)→AC=BE (cặp cạnh tương ứng);

ˆMAC=ˆMEB(cặp góc tương ứng) Mà 2 góc này nằm ở chỗ so le trong bởi cát tuyến AE cắt Rightarrow AC // BE. b) Ta gồm : ΔAMI=ΔEMK(c.g.c)→ˆKME=ˆAXiaoMI (cặp góc tương ứng) Lại gồm : ˆAMI+ˆIME=180→ˆKME+ˆIME=180(ˆKME=ˆAMI)Vậy I,M,K thẳng mặt hàng.


Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao để cho ME = MA . Chứng minc rằng :

a) AC = EB cùng AC song song BE

b) call I là một điểm trên AC ; K là 1 trong những điểm trên EB làm sao để cho AI = EK . chứng minh 3 điểm I , M , K , thẳng hàng

c) Từ E kẻ EH vuông góc BC ( H ở trong BC ) Biết góc HBE = 50 độ , góc MEB = 25 độ . Tính góc HEM với góc BME .

Xem thêm: Đổi Tên Facebook Yêu Cầu Đổi Tên Thật, Người Dùng Phản Ứng, Có Thật Sử Dụng Tên Thật Trên Facebook


M A B C E I K H 1 2

a, Xét nhì tam giác AMC và tam giác BME, ta có:

AM=ME (mang thiết)

góc BME= góc AMC (2 góc đối đỉnh)

BM=MC (M là trung điểm của BC)

Suy ra: tam giác AMC= tam giác BME (c.g.c)

=> AC=BE (hai cạnh tương ứng) (ĐPCM)

=>góc MAC= góc MEB (2 góc tương ứng)

Mà 2 góc này ở trong phần so le trong nên: AC//BE (ĐPCM)

b, Xét tam giác AMI và tam giácEMK, ta có:

KE=AI (đưa thiết)

góc CAM= góc EMK(chứng tỏ trên)

AM=Me ( mang thiết)

Suy ra: tam giác AMI= tam giác EMK(c.g.c)

=> góc AMI= góc EMK (2 góc tương ứng)

Mà góc AMI+ góc IME= 180 độ (2 góc kề bù)

Do đó: góc IME+ góc EMK= 180 độ

Hay 3 điểm I,M,K trực tiếp mặt hàng (ĐPCM)

c, Vì góc HME là góc quanh đó của tam giác BME nên:

HME= MBE+ MEB

= 50 độ+ 25 độ

= 75 độ

Xét tam giácvuông tất cả H1= 90 độ, ta có

HME+HEM= 90 độ

=> Hem= 90 độ- HME= 90 độ- 75 độ= 15 độ

Theo định lí tổng 3 góc vào tam giác BME, ta có:

BME+ MBE+ BEM= 180 độ

=> BME= 180 độ- MBE-BEM= 180 đọ- 50 đọ- 25 độ= 105 độ

Vậy HEM=15 độ

BME= 105 độ


Đúng 3

Bình luận (0)

A B C M E H K I

a/

-Xét tam giác ACM với tam giác EBM,có:

CM=MB (gt)

góc AMC = góc EMB ( đối đỉnh )

AM=ME ( gt)

=> tam giác ACM cùng tam giác EBM cân nhau ( c.g.c )

=> AC=EB

- Theo chứng minh trên

=> góc ACM = góc MBE ( hai góc so le vào )

=> AC tuy vậy tuy vậy BE.

b) ( câu này ko bik nhé)

c)

ta tất cả góc BME = 180 -50-25

= 105 độ.

góc HEM = góc MHE - góc HME

=90- 105 (??????)

Cậu xem xét lại đề nhé.


Đúng 1
Bình luận (0)

Đề đúng òi mak!!!


Đúng 0
Bình luận (0)

mang đến tam giác ABC, mang M là trung điểm của BC .bên trên tia đối của tia MAlấy điểm Eglàm thế nào để cho ME=MA.minh chứng rằng:

A, AC = EB và AC //BE

B, bên trên AC rước điểm I, bên trên EB lấy điểm K sao để cho AI= EK

Chứng minh bố điểm: I, M, K trực tiếp hàng

C, từ EKẻ EH vuông góc cùng với BC (Htrực thuộc BC). BiếtK là trung điểm của BEvới HK = 5cm;HE=6centimet. Tính độ nhiều năm mặt đường thẳng BH

Làm vội vàng giùm mik nha thank các bạn


Lớp 7 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Cho tam giác ABC , M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E làm sao cho ME=MA

a/ Chứng minch rằng AC//BE

b/ Call I là một trong những điểm bên trên AC, K là 1 trong điểm trên EB sao cho AI=EK. Chứng minh ba điểm I,M,K thẳng sản phẩm.


Lớp 7 Toán
2
0
Gửi Hủy

A B C M E K I Câu trả lời mình gửi sau:


Đúng 0

Bình luận (0)

k biết


Đúng 0
Bình luận (0)

mang lại tam giác ABC, mang M là trung điểm của BC .trên tia đối của tia MAlấy điểm E sao cho ME=MA.chứng tỏ rằng:

A, AC = EB và AC //BE

B, trên AC rước điểm I, trên EB đem điểm K làm thế nào để cho AD = EK

Chứng minc cha điểm: I, M, K

C, từ bỏ A Kẻ EH vuông góc cùng với BC (Hnằm trong BC). BiếtK là trung điểm của BEvà HK = 5cm;HE=6cm. Tính độ nhiều năm con đường thẳng BH


Lớp 7 Tân oán
2
0
Gửi Hủy

A C B M E


Đúng 0

Bình luận (0)

*Xét tam giác ACM cùng tam giác EBM có:

MC=MB(gt)

góc M1=góc M2(đối đỉnh)

MA=ME(gt)

Vậy tam giác ACM=tam giac EBM(c.gc)

=>AC=BE(2 cạnh tương ứng)

=>góc MEB=MAC(2 góc tương ứng)

nhưng mà góc MEB cùng góc MAC ở tại phần so le trong

=>AC//EB

Câu b,c các bạn viết đề không rõ đề nghị bản thân cần yếu làm được^^


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1:Cho tam giác ABC;M là trung điểmcủa BC..Trên tia đối của tia MA mang điểm E làm sao cho ME = MA

a) C/m rằng AC // BE

b) gọi I là 1 trong điểm trên AC ; K là một trong những điểm trên EB làm thế nào để cho AI = EK . Chứng minch 3 điểm I, M, K trực tiếp hàng


Lớp 8 Tân oán
5
0
Gửi Hủy

GIAI

a/Xet tam giac ACM va tam giac BME,co:

AM=MẸ̣̣̣(gt)

BM=MC̣̣̣̣̣̣̣(gt)

gocAMC=gocBME(ḍḍ)

Vay tam giac AMC = tam giac EMB(cgc)

Suy ra goc MAC = goc MEB(2 goc tuong ung)

ma goc MAC va goc MBE la 2 goc so le trong

nen AC//BE

b/Taco goc BMI+IMC=180

ma gocIMC= goc BMK(dd)

nen goc BMI+ gocBMK=180

Vay 3 diem I,M,K thang hang

A I C E M B K


Đúng 0

Bình luận (0)

TA có;AM=EM cùng BM=CM

Suy ra;AE cùng BC giảm nhau tại trung điểm M (câu a)

Do đó;tđọng giác ABEC là hình binc hành

Nên ACsong tuy vậy với BE


Đúng 0
Bình luận (0)

A B C M I K E


Đúng 0
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
aviarus-21.com

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *