Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú aviarus-21.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


Bạn đang xem: Chổi tiếng anh là gì

The proper way was to mass-produce household equipment such as vacuum cleaners—get away from brooms & broomsticks và ground the witches.
I think the phrase found its way into the newspapers that if they could not be fully equipped they should be armed with broomsticks.
All too often, its mention produces giggles và images of witches on broomsticks, but satanism is not the same thing as witchcraft.
Using broomsticks would certainly be an effective way of getting away from congestion, và they could use the new facilities at terminal 5 if that is announced later today.
Apparition is considered unreliable over long distances, & even experienced users of the technique sometimes prefer other means of transport, such as broomsticks.
They would fly around on broomsticks, zapping each other with spells: which turned the other into lớn a toad, or something equally amusing.
The game involves throwing various comtháng household items like frying pans, rolling pins, broomsticks, & stiletto lớn heels.
Ingenious materials such as broomsticks, bags & fashion accessories are also being made by the towns people as another source of income.
Các ý kiến của các ví dụ không thể hiện ý kiến của các biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press tốt của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Nhận Biết Tướng Con Gái Cao Số Là Gì, Cắt Nghĩa Hai Chữ “Cao Số” Và Cách Cải Số

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *