Từ phương thơm trình (E) tìm độ dài trục béo (2a) cùng độ lâu năm trục bé nhỏ (2b). Chu vi hình chữ nhật cơ sở bằng (2left( 2a + 2b ight)).

Bạn đã xem: Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

Lời giải của GV aviarus-21.com

Ta có: ((E):x^2 + 4y^2 - 40 = 0 Leftrightarrow dfracx^240 + dfracy^210 = 1). Suy ra (left{ eginarrayla = 2sqrt 10 \b = sqrt 10 endarray ight.)

Chu vi hình chữ nhật cửa hàng là: (2left( 2a + 2b ight) = 2left( 4sqrt 10 + 2sqrt 10 ight) = 12sqrt 10 )

Đáp án đề xuất lựa chọn là: d


Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật cơ sở của elip

*

*

Xem thêm: Download Windows 10 Full Crack Sinhvienit Net, Windows 10 Full Crack Sinhvienit Net

*

*

*

Cho elip $(E)$ bao gồm pmùi hương trình bao gồm tắc là (dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1). Gọi (2c) là tiêu cự của $(E).$ Trong các mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng?

Cho elip (E) có tiêu cự là (2c), độ dài trục mập cùng trục bé dại thứu tự là (2a) cùng (2b). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

Cho elip (E) gồm nhì tiêu điểm là (F_1,F_2) và bao gồm độ dài trục lớn là (2a). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?

Cho elip ((E):dfracx^225 + dfracy^29 = 1) và cho các mệnh đề:

1. ((E)) có những tiêu điểm (F_1(0; - 4)) cùng (F_2(0;4))

2. ((E)) tất cả tỉ số (dfracca = dfrac45)

3. ((E)) gồm đỉnh (A_1( - 5;0))

4. ((E)) bao gồm độ lâu năm trục bé dại bằng $3.$

Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề trên:

Cho elip chủ yếu tắc $(E)$ gồm tiêu điểm (F_1(4;0)) với một đỉnh là (A(5;0).) Pmùi hương trình bao gồm tắc của elip $(E)$ là:

Phương thơm trình thiết yếu tắc của elip gồm hai tiêu điểm là (F_1( - 1;0),F_2(1;0)) và tâm không nên (e = dfrac15) là:

Pmùi hương trình chủ yếu tắc của elip tất cả đỉnh là (A(2;0)) cùng đi qua (M( - 1;dfracsqrt 3 2)) là:

Pmùi hương trình thiết yếu tắc của elip bao gồm đi qua hai điểm (M(2sqrt 2 ;dfrac13)) và (N(2;dfracsqrt 5 3)) là:

Pmùi hương trình thiết yếu tắc của elip gồm diện tích S hình chữ nhật cơ sở là $8$ cùng (e = dfracsqrt 12 4) là:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *