*

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?


*

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24centimet, chiều dài ra hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều rộng là 18 ,cm và chiều


*

Chiều lâu năm hình chữ nhật kia là:(24 + 8) : 2 = 16(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 = 8(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 8 = 128(cm2)


Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2


Câu1: Một mảnh vườn cửa hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 25m.Chiều dài hơn nữa chiều rộng là 9m. Tìm diện tích S mảnh đất nền đó?

Câu2: Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 46cm, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 28cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

Câu 3: Tính nhanh:

58 216 + 427 + 1784 + 573 56357 + 67892 x ( 80 x 9 – 90 x 8)

4 + 8 + 12 + 28 + 32 + 36 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

564 + 173 + 236 + 27 1+2+3+4+5+6+7 +8+9 3215 + 2135 + 7865 + 6785


cj suy nghĩ e phải chia từng thắc mắc nhằm đăng, chớ đăng như v có rất nhiều tín đồ thấy khá dài yêu cầu k trả lời được đâu e


Câu 1 :

Chiều nhiều năm mảnh sân vườn : (25 + 9) : 2 = 17(m)

Chiều rộng mảnh vườn cửa : 17 - 9 = 8 (m)

Diện tích mảnh vườn : 17 x 8 = 136(m2)

Câu 2 :

Chiều lâu năm hình chữ nhật : (46 + 28) : 2 = 37(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật : 46 - 37 = 9(cm)

Diện tích hình chữ nhật : 37 x 9 = 333(cm2)


mộthình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26centimet , chiều rộng lớn kỉm chiều dài 8centimet . tính diện tích S của hình chữ nhật đó ?


Chiều dài hình chữ nhật đó là

(left(26+8 ight):2=17left(cm ight))

Chiều rộng hình chữ nhật đó là

(26-17=9left(cm ight))

Diện tích hình chữ nhật kia là

(17.9=153left(cm^2 ight))


nửa chu vi là:26 :2=13

CR là:13-8):2=5 phần 2

CD là :13 +8):2=2một phần 2

Dt là:5 phần 2 nhân 2một phần 2=105 phần 4


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém nhẹm chiều lâu năm 8centimet. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó


Tóm tắt:

*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều nhiều năm với chiều rộng hình chữ nhật chủ yếu bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều dài là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26 cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8centimet. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Giúpbản thân nha.

Xem thêm: 【Havip】 An Sinh Xã Hội Tiếng Anh Là Gì ? 【Havip】An Sinh Xã Hội Tiếng Anh Là Gì


Chiều lâu năm hình chữ nhật là : ( 26 + 8 ) : 2 = 17 ( cm )

Chiều rộng hình chữ nhật là : 17 - 8 = 9 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật kia : 17 x 9 = 153 ((cm^2))

Vậy diện tích hình chữ nhật là 153(cm^2).


Chiều rộng lớn là:

(26-8):2=9 (cm)

Chiều nhiều năm là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153(cm2)

Đáp số:153 cm2


Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi của một hình vuông vắn gồm cạnh bằng 16cm. Biết chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8centimet. Tính diện tích hình chữ nhật đó


Chu vi hình vuông là :

16 x 4 = 64(cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64: 2 = 32(cm)

Chiều nhiều năm là:

(32+ 8) : 2 = 20(cm)

Chiều rộng là:

20 – 8 = 12(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

đôi mươi x 12 = 240(cm2)

Đáp số: 240cm2


Nửa chu vi của Hcông nhân đó là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều lâu năm của Hcông nhân đó là:

(36 + 28) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng của HCN kia là:

36 - 27 = 9 (cm)

Diện tích của Hcông nhân đó là:

27 x 9 = 243 (cm2)

Đáp số: 243 cm2


một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26cm chiều rộng lớn kém chiều lâu năm 8cm .tính diện tích của hình chữ nhật đó


Toongr chiều lâu năm cùng chiều rộng lớn là:

26:2=13(cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(13-8):2=2,5(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

13-2,5=10,5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

2,5x10,5=26,25(cm2)

ĐS: 26,25 cm2

-Chúc các bạn học tập tốt-


Chiều rộng hình chữ nhật là:

(26-8):2=9(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153((cm^2))


Giai:

Chieu rong la: <26 - 8> : 2 = 9

Chieu dẻo la: 9 + 8 = 17

Dien h cua hinch cua nhat la: 17 x 9 = 153

D/s: 153cm2


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26centimet,chiều rộng lớn kém nhẹm chiều nhiều năm 8cm. tính diện tích S của hình chữ nhật đó.


trường đoản cú vẽ sơ vật dụng tổng hiệu nhé , lắp thêm mk ko vẽ đc

nửa chu vi là tổng , chiều rộng lớn kém chiều nhiều năm là hiệu

chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9 ( centimet )

chiều lâu năm hình chữ nhật chính là :

9 + 8 = 17 ( centimet )

diện tích hình chữ nhật đó là :

17 nhân 9 = 153 ( cm vuông ) < tự viết bởi kí hiệu của người sử dụng lắp thêm mk ko viết được >

đáp số : 153 cm vuông


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *