Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18centimet, biết chiều dài thêm hơn chiều rộng 8centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?


*

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 24cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 8centimet. Tính diện tích S của hình chữ nhật kia.

Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật là 18cm


*

Chiều lâu năm hình chữ nhật kia là:(24 + 8) : 2 = 16(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 = 8(cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 8 = 128(cm2)


Chiều dàihình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2


Câu1: Một mảnh sân vườn hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 25m.Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 9m. Tìm diện tích mảnh đất nền đó?

Câu2: Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 46cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn là 28cm. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó?

Câu 3: Tính nhanh:

58 216 + 427 + 1784 + 573 56357 + 67892 x ( 80 x 9 – 90 x 8)

4 + 8 + 12 + 28 + 32 + 36 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

564 + 173 + 236 + 27 1+2+3+4+5+6+7 +8+9 3215 + 2135 + 7865 + 6785


cj nghĩ e bắt buộc phân tách từng thắc mắc nhằm đăng, chớ đăng nhỏng v có rất nhiều người thấy tương đối nhiều năm nên k vấn đáp đc đâu e


Câu 1 :

Chiều dài mảnh vườn cửa : (25 + 9) : 2 = 17(m)

Chiều rộng mhình họa sân vườn : 17 - 9 = 8 (m)

Diện tích mhình họa vườn cửa : 17 x 8 = 136(m2)

Câu 2 :

Chiều lâu năm hình chữ nhật : (46 + 28) : 2 = 37(cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật : 46 - 37 = 9(cm)

Diện tích hình chữ nhật : 37 x 9 = 333(cm2)


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng lớn kỉm chiều dài 8cm. Tính diện tích S của hình chữ nhật đó


Tóm tắt:

*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật bao gồm bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều dài là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26 cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng 8centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Giúpmình nha.

Xem thêm: Download Revo Uninstaller Pro 4, Revo Uninstaller Pro 4


Chiều lâu năm hình chữ nhật là : ( 26 + 8 ) : 2 = 17 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 17 - 8 = 9 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật kia : 17 x 9 = 153 ((cm^2))

Vậy diện tích hình chữ nhật là 153(cm^2).


Chiều rộng lớn là:

(26-8):2=9 (cm)

Chiều dài là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153(cm2)

Đáp số:153 cm2


Một hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi của một hình vuông bao gồm cạnh bởi 16cm. Biết chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó


Chu vi hình vuông là :

16 x 4 = 64(cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

64: 2 = 32(cm)

Chiều dài là:

(32+ 8) : 2 = 20(cm)

Chiều rộng là:

trăng tròn – 8 = 12(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

đôi mươi x 12 = 240(cm2)

Đáp số: 240cm2


Nửa chu vi của HCN kia là:

72 : 2 = 36 (cm)

Chiều lâu năm của Hcông nhân đó là:

(36 + 28) : 2 = 27 (cm)

Chiều rộng của Hcông nhân đó là:

36 - 27 = 9 (cm)

Diện tích của Hcông nhân kia là:

27 x 9 = 243 (cm2)

Đáp số: 243 cm2


một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26cm chiều rộng lớn kém nhẹm chiều dài 8cm .tính diện tích S của hình chữ nhật đó


Toongr chiều lâu năm với chiều rộng lớn là:

26:2=13(cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(13-8):2=2,5(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

13-2,5=10,5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

2,5x10,5=26,25(cm2)

ĐS: 26,25 cm2

-Chúc chúng ta học tập tốt-


Chiều rộng hình chữ nhật là:

(26-8):2=9(cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

26-9=17(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17x9=153((cm^2))


Giai:

Chieu rong la: <26 - 8> : 2 = 9

Chieu dai la: 9 + 8 = 17

Dien h cua hinc cua nhat la: 17 x 9 = 153

D/s: 153cm2


Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi là 26centimet,chiều rộng lớn kỉm chiều lâu năm 8cm. tính diện tích S của hình chữ nhật kia.


tự vẽ sơ thiết bị tổng hiệu nhé , sản phẩm mk ko vẽ đc

nửa chu vi là tổng , chiều rộng lớn kém nhẹm chiều lâu năm là hiệu

chiều rộng lớn của hình chữ nhật sẽ là :

( 26 - 8 ) : 2 = 9 ( centimet )

chiều dài hình chữ nhật đó là :

9 + 8 = 17 ( centimet )

diện tích S hình chữ nhật chính là :

17 nhân 9 = 153 ( centimet vuông ) < tự viết bằng kí hiệu của người tiêu dùng lắp thêm mk ko viết đc >

đáp số : 153 centimet vuông


Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội 6 lần chiều rộng, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Nửa chu vi gấp chiều rộng lớn chu kỳ là: 6 : 2 = 3 (lần)

Vì nửa chu vi cấp 3 lần chiều rộng nên chiều nhiều năm vội vàng gấp đôi chiều rộng, mặt khác chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 18centimet cần chiều rộng lớn bằng 18cm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *