Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hân oán đổi
Kết trái phân số:
Phxay tính:

Công ráng đổi khác phân số quý phái thập phân ►


Làm cầm cố như thế nào nhằm chuyển đổi thập chia thành phân số

Các quá trình chuyển đổiViết phân số thập phân dưới dạng phân số tất cả những chữ số sinh sống mặt đề nghị vết chnóng thập phân (tử số) cùng lũy thừa của 10 (chủng loại số).Tìm ước bình thường lớn số 1 (gcd) của tử số cùng mẫu số.Rút ít gọn phân số bằng phương pháp phân chia tử số cùng chủng loại số với gcd.lấy ví dụ như 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước phổ biến lớn số 1 (gcd) của tử số với chủng loại số:

gcd (32,100) = 4

Rút ít gọn phân số bằng cách phân tách tử số cùng chủng loại số cùng với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

lấy một ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số và chủng loại số:

gcd (56,100) = 4

Rút ít gọn gàng phân số bằng cách chia tử số và mẫu mã số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

lấy một ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số với mẫu mã số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng cách chia tử số và mẫu mã số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách thay đổi số thập phân tái diễn thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

lấy ví dụ như số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng thay đổi thập chia thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *