*

Có 100 quyển vsinh sống,90 cây cây bút bi.Cô giáo chủ nhiệm mong mỏi chia số vở với bút kia thành một số phần thưởng trọn hệt nhau gồm cả vlàm việc và cây viết để phát thưởng trọn cho học sinh

bởi vậy thì sót lại 4 quyển vở và 18 cây cây viết bi tất yêu chia các mang lại học sinh.Tính số học sinh được thưởng


*

hotline số hs đc ttận hưởng là a(bạn) (a thuộc N*)

Vì Khi phân tách phần nhiều 100 quyển vsinh sống với 90 cây bút bi cho a chúng ta thì còn sót lại 4 quyển vnghỉ ngơi với 18 vút ít bi ko thể phân chia vào những phần thưởng trọn nên:

100-4 : không còn cho a =>96 : hết cho a (a>4)

90-18 : hết mang đến a => 72 : không còn mang lại a (a>18)

=> a là ỰC (96;72) và a>18 (1)

gồm Ư(96)=(...;18;24;32;48;96) (2)

Ư(72)=(...;18;24;36;72) (3)

Từ (1);(2);(3) => a=24


*

bao gồm 100 quyển vlàm việc và 90 bút bi.cô giáo nhà nhiệm ước ao phân chia số vsống và cây bút bi kia thành một số trong những phần thưởng đồng nhất bao gồm cả vngơi nghỉ và cây viết nhằm phạt ttận hưởng mang lại học viên.như vậy thì sót lại 4 quyển vsống cùng 18 cây viết bi quan trọng chia phần đa cho học tập sinh


bài bác 1 : bao gồm 100 quyển vsinh sống và 90 cây bút bi.Cô giáo chủ nhiệm mong muốn phân tách số vlàm việc với bút thành một số trong những phần thưởng trọn đồng nhất gồm cả vngơi nghỉ cùng bút nhằm phạt phần thưởng trọn mang lại học viên.vì vậy còn lại 4 quyển cùng 18 cây bút bi cấp thiết phân chia phần đông cho những học viên .Tính số học sinh được thưởng?


bài 1 : tất cả 100 quyển vnghỉ ngơi và 90 cây bút bi.Cô giáo công ty nhiệm ao ước phân tách số vở cùng bút thành một số phần thưởng trọn tương đồng gồm cả vsống với cây viết để phân phát phần ttận hưởng mang đến học sinh.Bởi vậy sót lại 4 quyển và 18 bút bi tất yêu chia gần như cho những học viên .Tính số học sinh được thưởng?


điện thoại tư vấn số h.s được ttận hưởng là a

Ta bao gồm : a(in)N*

Vì lúc phân tách đông đảo 100 quyển vở cùng 90 cây bút bi mang lại a thì sót lại 4 quyển vsinh sống cùng 18 cây bút bi bắt buộc phân chia số phần thưởng nên:

(100-4⋮aRightarrow96⋮aleft(a

(90-18⋮aRightarrow72⋮aleft(a>18 ight))

hotline a là ƯC ( 96,72) và a> 18 (1)

Liệt kê những Ư(96)=18,24,32.....96 (2)

Ư(72)=...18,.......72 (3)

Từ hệ thức (1) (2) (3) Ta có;=> a = 24

Có thể tuân theo giải pháp không giống thuận tiện hơn hẳn như tìm kiếm ƯC của 96 cùng 72 thì vẫn tìm kiếm được kq


Có 100 quyển vlàm việc với 90 dòng cây viết bi. Cô giáo chủ nhiệm mong phân tách số vlàm việc và bút thành một vài phần ttận hưởng đồng nhất bao gồm cả vnghỉ ngơi và bút để vạc thưởng mang đến học viên. Vậy nên còn lại 4 quyển vngơi nghỉ và 18 bút bi tất yêu chia phần nhiều cho các học viên. Tính số học sinh được ttận hưởng.

Bạn đang xem: Có 100 quyển vở và 90 bút bi


Số cây viết bi được phân tách phần nhiều cho các HS: 90 – 18 = 72 (bút)

Số quyển vngơi nghỉ được phân chia đều cho những HS: 100 – 4 = 96 (quyển)

Số học viên được thưởng là ƯC (96; 72) cùng số HS > 18

Vậy số HS được thưởng trọn là 24 học sinh.

Xem thêm: Xây Dựng Hệ Thống Gửi, Nhận Mail Với Mailgun Là Gì, 404 Not Found


Có 100 quyển vnghỉ ngơi với 90 chiếc bút bi. Cô giáo công ty nhiệm mong mỏi chia số vlàm việc với cây bút thành một số trong những phần ttận hưởng như nhau tất cả cả vsinh sống với cây viết nhằm phạt ttận hưởng mang đến học sinh. vì vậy sót lại 4 quyển vnghỉ ngơi và 18 cây viết bi cần thiết phân chia đa số cho các học sinh. Tính số học sinh được thưởng


Có 100 quyển vsống và 90 bút bi . Cô giáo chuur nhiệm ước ao phân tách số vsống với bút thành một số phần gồm như nhau tất cả cả vở với cây viết để phátthưởng trọn đến học sinh. do vậy thì sót lại 4 quyển và 18 cây bút bi cần thiết phân tách hầu hết cho các học sinh . Tính số học sing được thưởng?


Có 100 quyển vsống với 90 cây bút chì , cô giáo công ty nhiệm mong phân chia số vlàm việc với cây bút thành một số ít phần thưởng đồng nhất bao gồm vsinh sống với bút để phân phát cho học viên điều đó thì còn 4 vsinh hoạt và 18 bút tất yêu phân chia đa số cho những học viên. Tính số học viên dìm thưởng


gọi số học viên thừa nhận ttận hưởng là x , ta có : x(in)N*

100-4 phân chia hết mang lại x

90-18 phân tách không còn cho x

=> x(in)ƯC(96,72)

Ta có :

96=25.3

72=23.32

=> ƯCLN(96,72)=23.3=24

ƯC(96,72)=Ư (24 )=1;2;3;4;6;8;12;24

Mà x>18 vậy x=24

Vậy số học xinc nhận thưởng là 24 học sinh


gồm 100 vở với 90 cây viết bi,thầy giáo mong phân tách số vnghỉ ngơi và số bútthành số phần thưởng trọn tương đồng.Gồm số vsống và số bút nhằm phân tách mang đến học sinh.vì thế thì còn sót lại 4 quyển vlàm việc cùng 18 cây viết bắt buộc chia hồ hết đến học viên.Tính số học sinh được phân phát thưởng.


Bài 1 : Một số tự nhiên chia mang lại 7 dư 5, phân chia đến 13 dư 4. Hỏi số kia phân tách đến 91 dư bao nhiêu ?

Bài 2 : Có 100 quyển vlàm việc cùng 90 cây viết bi. Cô giáo mong phân chia số vngơi nghỉ và cây bút bi thành một vài phần thưởng trọn tương đồng có cả vngơi nghỉ và cây bút bi nhằm phạt ttận hưởng cho học sinh, điều này thì còn sót lại 4 quyển vngơi nghỉ với 18 cây bút bi thiết yếu phân chia các cho những học sinh. Tính số học sinh được thưởng


1) Gọi số sẽ là a

a chia mang đến 7 dư 5 => a - 5 chia hết mang đến 7 => a - 5 + 14 phân chia hết đến 7 => a+ 9 phân tách không còn mang lại 7

a phân chia mang đến 13 dư 4 => a - 4 chia không còn mang lại 13 => a - 4 + 13 phân chia không còn mang đến 13 => a + 9 chia hết đến 13

=> a + 9 phân chia không còn cho 7 cùng 13

=> a+ 9 phân chia hết mang lại 7.13 = 91

=> a phân chia cho 91 dư 82 ( = 91 -9)

2) Call số học sinh được thưởng trọn là a( học sinh)

ta có: 100 phân tách đến a dư 4 ; 90 phân chia mang đến a dư 18

=> 100 - 4 chia không còn mang đến a; 90 - 18 phân tách hết mang đến a cùng a > 18

=> 96 cùng 72 phần đông phân tách không còn mang lại a ; a > 18

=> a(in)ƯC(96;72)

96 = 25.3; 72 = 23.32=> ƯCLN(96;72) = 23.3 = 24

=> a(in)Ư(24) = 1;2;3;4;6;8;12;24.mà a> 18 đề xuất a = 24

Vậy .....

 


Đúng 0
Bình luận (0)
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *