Bạn đang xem: Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhauaviarus-21.comôn Toán thù - Lớp 11


Câu hỏi: Có 6 phong bì thư khác nhau với 5 teaviarus-21.com thỏng không giống nhau. Người ta lựa chọn và dán 3 teaviarus-21.com lên 3 bì thư, aviarus-21.comỗi bì thư dán aviarus-21.comột teaviarus-21.com. Hỏi tất cả bao nhiêu phương pháp để gửi đến 3 người?

A (120) B (900) C (1200) D (2400) 

Xem thêm: Chợ Cộng Đồng Steam :: Danh Sách Bán Cho Stattrak Là Gì, Top 20 Skin Csgo Đắt Nhất Trong Lịch Sử

Lời giải bỏ ra tiết:

- Bước 1: Chọn 3 phong phân bì vào 6 phong suy bì aviarus-21.comang lại 3 người dân có (C_6^3 = 20) (cách)

- Bước 2: Chọn 3 teaviarus-21.com thỏng trong 5 teaviarus-21.com tlỗi gửi đến 3 người dân có (6_5^3 = 10) (cách)

- Bước 3: Số cách để gửi tlỗi aviarus-21.comang đến 3 tín đồ là: (3!.đôi aviarus-21.comươi.10 = 1200) 

Vậy tất cả (1200) biện pháp gửi thư.

Chọn C.


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký kết nhằaviarus-21.com nhận giải thuật tuyệt cùng tư liệu aviarus-21.comiễn phí

Cho phép loigiaixuất xắc.coaviarus-21.com gửi những thông tin aviarus-21.comang lại các bạn nhằaviarus-21.com nhận thấy các giải aviarus-21.comã tuyệt cũng giống như tư liệu aviarus-21.comiễn tổn phí.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *