a state in which a person is unconscious and cannot be woken, caused by damage lớn the brain after an accident or illness:

Bạn đang xem: Coma là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự aviarus-21.com.Học các tự bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


a state of being unconscious, in which a person cannot be waked, usually caused by illness or injury:
The level of consciousness, the position on the continuum between full consciousness và deep coma, is determined by the alertness of the individual.
These vary from a delirium, causing more or less anxiety, to definite meninjtis producing rapid và stupor và ultimately, coma.
Metastatic cancer in-uences coma only indirectly, through brain tumour and increased total serum calcium.
Conversely, those not in coma with more s uperficial bleeds may have sầu more t o gain f rom a surgical opinion.
I fully agree with their definition of catatonia as a syndrome as analogous khổng lồ other syndromes in medicine such as fever or coma.
By doing so, we assess the robustness of the prognosis of falling into lớn a coma for an arbitrary patient with a primary tumour.
Các quan điểm của những ví dụ không trình bày quan điểm của các chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press tốt của những công ty cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Bật Mí 15 Điều Thú Vị Về Vlogger Điển Trai Huyme Tên Thật Là Gì

*

Trang nhật ký cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *