a continuous moving strip or surface that is used for transporting objects from one place to another

Bạn đang xem: Conveyor là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ aviarus-21.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


a continuous moving strip or surface that is used in the process of producing goods in a factory & for transporting objects from one part of a building khổng lồ another:
To overcome these problems, khổng lồ grasp a moving object stably without stopping the motion, the trajectory prediction of the moving object on the conveyor belt is necessary.
Next, in order khổng lồ repeat this coordinated operation, both robot arms will move sầu bachồng khổng lồ their initial positions, anticipating the next three workpieces khổng lồ be transported by the conveyor belt.
For a simple example, in a pick-and-place operation with a manipulator, the precise motion estimation of the object on the conveyor belt is a critical factor in stable grasping.
Inmates và staff live sầu in very large human factory-style institutions, with people coming và going like a conveyor belt.
This document is one of the highest importance, và one which takes us on a conveyor belt lớn an unwanted destination.
There is no comparison between the skill required by an agricultural labourer, và that required by a machine-minder on a conveyor belt.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: Review Phần Mềm Học Tiếng Anh Monkey Junior Là Gì, Monkey Junior Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *