Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ aviarus-21.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Crunch time là gì

Nevertheless, it is right that we should once more be airing the subject, because the crunch time is just about lớn desckết thúc upon us.
Work on the games at crunch time involved 80 hour weeks và stretches without sleep maxing out at 72 hours.
Crunch time is the point at which the team is thought lớn be failing khổng lồ achieve milestones needed lớn launch a game on schedule.
He completed under một nửa of his passes and while throwing for over 300 passing yards, he also failed to lớn connect on multiple passes in crunch time.
Các quan điểm của các ví dụ ko trình bày cách nhìn của những biên tập viên aviarus-21.com aviarus-21.com hoặc của aviarus-21.com University Press xuất xắc của các công ty cấp phép.
*

*

*

Xem thêm: Đại Học Chính Quy Tiếng Anh Là Gì ?, 1709, Ngọc Diệp,, 09/10

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập aviarus-21.com English aviarus-21.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *