1. Định nghĩa: Cụm từ một team từ bỏ kết hợp với nhau tạo thành thành nghĩa tuy nhiên không không thiếu.

Ví dụ:

The sun rises in the east.

Bạn đang xem: Cụm từ là gì

People in the world love sầu peace.

Trong các ví dụ bên trên trên đây, cụm từ bỏ là phần lớn nhóm từ bỏ được in ấn đậm:

2. Các một số loại các từ:

Dựa bên trên cấu tạo, cụm từ được chia thành mấy một số loại sau đây:

a. Cụm danh từ

b. Cụm danh hễ từ

c. Cụm cồn từ bỏ nguyên mẫu

d. Cụm giới từ

e. Cụm phân từ

f. Cụm tính từ

a. Cụm danh từ

Cụm danh từ một nhóm tự bước đầu bằng một danh tự và có tác dụng đồng bí quyết. Cụm danh tự này thường đi ngay trước hoặc tức thì sau danh trường đoản cú nó biểu đạt.

Ví dụ: A victim of the war, he hated the sight of soldiers.

b. Cụm danh đụng từ bỏ

– Định nghĩa: Cụm danh cồn từ là 1 đội tự bắt dầu bằng một danh động từ (động từ tận cùng bởi đuôi “ing”). Nhóm từ bỏ này được Call là cụm danh đụng trường đoản cú do nó được thực hiện nhỏng một danh từ bỏ (gồm công dụng nlỗi chủ ngữ hoặc tân ngữ):

Ví dụ: A famer hates spending money. (Cụm danh động tự có tác dụng tân ngữ mang đến hates)

Chúng ta cần chú ý nhiều phân tự cũng bước đầu vì một cồn trường đoản cú tận cùng bằng – ing cơ mà làm cho công dụng của một tính từ.

– Cách dùng của cụm danh từ

Cụm danh hễ tự tất cả tính năng của một danh trường đoản cú. Cụm trường đoản cú này có chức năng:

+ Làm công ty ngữ của đụng từ

Ví dụ: Hunting tigers was a favourite sport in many countries.

+ Làm tân ngữ cho rượu cồn từ

Ví dụ: Children love sầu reading fairy tales.

+ Làm vấp ngã ngữ đến độnh từ

Ví dụ: The most interesting part of our trip was watching the sun setting.

+ Làm tân ngữ mang lại giới từ

Ví dụ: Many people relax by listening khổng lồ music.

– Danh đụng từ cùng các đại từ ssinh sống hữu

Các đại trường đoản cú mua (my, your, his, her….) có thể dung trước danh rượu cồn từ:

He dislikes my working late.

Chúng ta có thể dung danh trường đoản cú ( dẫu vậy không nên dung danh từ nghỉ ngơi dạng tải cách) trước danhdoongj từ.

They are looking forward lớn Mary coming.

– Các cồn từ theo sau do danh cồn từ

+ Những động từ dưới đây rất có thể theo sau vì chưng danh rượu cồn từ:

admit

avoi

consider

delay

dislay

excuse

forgive

like

prevent

remember

anticipate

begin

refer

deny

enjoy

finish

love

postpone

stop

suggest

– Tất cả các cồn trường đoản cú gồm giới trường đoản cú theo sau và vài ba hễ tự khác:

Care for Leave sầu off

Insist on Put off

Keep on Take to

Give sầu up Go on

– Các từ bỏ nhữ thông dụng sau đây (đa số tận cùng bởi giới từ):

Be ashamed of

Be aftaid of

Be busy

Be capable

Be fed up with

Be fond of

Be good at

Be scared of

It’s no use

Be sorry for

Be tired of

Be worth

Be used to

Can’t stand

Can’t help

Look forward to

Have sầu an objection to

c. Cụm động từ bỏ nguim mẫu

+ Định nghĩã: Cụm độnh từ bỏ nguim mẫu mã là mmột nhóm trường đoản cú bắt đầu bởi một rượu cồn trường đoản cú nguyên ổn chủng loại tất cả khổng lồ (lớn go, to work……)

Our duty is to lớn máy chủ our country.

+ Cách dùng: Cụm từ ngulặng chủng loại có thể:

– Làm nhà tự của rượu cồn từ

To get money is their ambition.

– Làm tân ngữ của hễ từ

The Prime Minister didn’t want to lớn tell the truth.

Tân ngữ này rất có thể đi trước bằng what, when, how…..

I don’t know what lớn say.

– Làm ngã ngữ đến hễ từ

His job was to lớn teach handicapped children.

Tuy nhiên, ngã ngữ của đụng từ cũng hoàn toàn có thể là một rượu cồn trường đoản cú ngulặng mẫu không tồn tại “to” khi nhà từ bỏ của câu gồm all, only, best, most, what + mệnh đề đi trước:

All I wanted khổng lồ vị was go trang chủ.

– Làm trạng tự cùng với các tác dụng sau đây:

· Trạng từ bỏ chỉ mục đích

Sally went to lớn the seaside to enjoy fresh air.

· Làm trạng từ bỏ chỉ ngulặng nhân

They wept khổng lồ see the desolation caused by the flood.

· Làm trạng tự chỉ kết quả

The firemen attempted to lớn rescue the trapped child, only khổng lồ be driven bachồng by the fire.

– Làm tính ngữ

They have a lot of food lớn eat in the winter.

= a lot of food that they can eat…

Tương từ, bạn cũng có thể nói:

A book khổng lồ read

A man lớn talk to

Nothing lớn fear

Something to lớn talk about

A pen khổng lồ write with

A table khổng lồ write on

A tool to lớn open it with

A case khổng lồ keep my records in

+ Những tự và cụm t sử dụng cùng với rượu cồn từ nguim mẫu

– Too + tính từ + cồn trường đoản cú nguyên mẫu

You are too young to underst&.

For + đại tự có thể dung trước rượu cồn tự ngulặng mẫu:

The coffee is too hot for me khổng lồ drink.

Cấu trúc trên rất có thể chuyển quý phái dạng so + tính tự + that

The coffee is too hot that I can’t drink it.

Chúng ta cũng rất có thể dùng trạng từ bỏ trong kết cấu trên

He spoke too quickly for me khổng lồ underst&.

– So + tính tự + as + rượu cồn tự nguyên mẫu

He was so stupid as lớn park his car in the no-parking area.

– Tính từ bỏ + enough +động từ bỏ nguyên mẫu

Mary is old enough lớn travel by herself.

– It is + tính từ bỏ + of you(hyên, her…) + đụng tự nguyên mẫu

Lúc dịch bắt buộc ban đầu từ you + cồn từ bỏ nguim mẫu mã trước

It is so nice of you to help me.

– But + hễ tự nguyên mẫu

She had no choice but lớn obey.

Sau but họ cũng có thể dùng động trường đoản cú nguyên ổn chủng loại ko to

They did nothing but dance & sing.

– Một số tính tự sau đây thường xuyên được theo sau do rượu cồn từ nguyên ổn mẫu:

· Tính trường đoản cú biểu đạt tình yêu

· Một số tính từ bỏ không giống

– Sau những tính từ chỉ số thứ từ bỏ như: first, the second…, the last, the only để cố cho mệnh đề tính ngữ

– Chủ tự của nhiều động trường đoản cú ngulặng mẫu

· Câu gồm tân ngữ chỉ về người

· Câu không tồn tại tân ngữ chỉ về người

+ Phân loại

Có 3 nhiều loại nhiều động từ ngulặng mẫu

– Cụm hễ tự ngulặng chủng loại đơn

– Cụm động từ bỏ ngulặng mẫu mã tiếp diễn: lớn be + hiện giờ phân từ

– Cụm rượu cồn trường đoản cú nguim mẫu mã trả thành: lớn have sầu + vượt khứ phân từ

d. Cụm giới từ

a. Định nghĩa: Cụm giới từ 1 nhóm trường đoản cú ban đầu bởi một giới trường đoản cú cùng thườnh được theo sau bởi một danh từ bỏ hoặc đại từ:

Inlớn the house On the table

After them In the street

Cụm giới tự thường xuyên cần thiết đứng một mình, trừ khi làm cho đầu đề cùng trong số trường hợp hội thoại nhưng mà những yếu tố khác( chủ từ, cồn trường đoản cú..) của câu đã được hiểu ngầm. Cụm giới tự thường được xem như là nhân tố của câu với được dung như tính tự và trạng từ bỏ.

Tính từ: bửa nghĩa mang lại danh trường đoản cú và đại từ

Trạng từ : bổ nghĩa cho các từ bỏ loại khác

b. Cụm giới được sử dụng như tính trường đoản cú

Lúc được sử dụng nlỗi tính từ bỏ, các giới từ bao gồm chức năng như tính từ: té nghĩa cho danh tự với đại trường đoản cú.

Xem thêm: Sarahah App Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng Ứng Dụng Sarahah Những Lưu Ý Khi Dùng Ứng Dụng Sarahah

Chúng ta hãy so sánh:

a) The rose is a very beautiful flower.

b) The rose is a flower of great beautiful.

Trong câu (b), họ vẫn dung các giới trường đoản cú of great beautiful để sửa chữa đến tính từ bỏ beautiful tropng câu (a).

c.Cụm giới từ bỏ được dụng có tác dụng trạng từ

– lúc được sử dụng như trạng từ bỏ, nhiều giới từ tất cả tính năng té nghĩa cho độnh từ bỏ , tính tự, một trạng từ bỏ không giống (đôi khi hoàn toàn có thể ngã nghĩacho giới trường đoản cú cùng liên trường đoản cú nữa)

He writes carefully.

He writes with care.

– Cụm giới từ bỏ làm trạng tự có thể vấp ngã nghĩa mang lại hễ từ bỏ theo nhiều phương pháp khác nhau:

She sings like a bird. (Like a bird trả lời thắc mắc với How?. Trạng tự chỉ thể cách)

She sings in the morning. (In the morning trả lời câu hỏi với When? Trạng trường đoản cú chỉ

thời gian).

– Cụm giới trường đoản cú làm trạng từ rất có thể xẻ nghĩa đến tính từ:

Her face was pale with fright.

The prize-winning actress was radiant with joy.

– Cụm giới từ bỏ làm trạng trường đoản cú có thể bửa nghĩa cho 1 trạng tự khác:

The plane arrived late in the afternoon.

e. Cụm phân từ

a. Định nghĩa: Cụm phân từ là một đội từ ban đầu bằng một phân từ bỏ (hoàn toàn có thể là một trong những hiện nay phân từ bỏ hoặc vượt khứ đọng phân từ). Người ta áp dụng cụm phân tự lúc ước ao sút mệnh đề, tạo cho câu vnạp năng lượng lâu năm trở yêu cầu nđính thêm ngọn rộng. Tgiỏi bởi nói” The girl who is driving the car is Mary’s sister” hoặc “The concert which was given by the Beatles was a great success”, fan ta hay nói:

The girl driving the car is Mary’s sister.

The concert given by the Beatles was a great success.

Chúng ta chỉ được dung nhiều phân từ bỏ Khi nhà tự của phân tự chỉ về cùng một đối tượng người dùng cùng với công ty trường đoản cú của hễ tự chủ yếu.

Working all day long, he felt tired.

Trong câu bên trên, nhà tự của ửoking va felt chỉ về cùng một người.

= He felt tired because he had worked all day long.

trái lại, câu sau đây không nên do nhà từ bỏ của phân từ bỏ không giống với chủ tự của mẹnh đề chính:

*Being a hot day, he felt tired. (Chủ từ bỏ của being là it, nhà tự của felt là he)

b. Vị trí của nhiều phân từ

– khi diễn tả hành động xẩy ra trước hoặc đồng thời cùng với hành động vào mệnh đề, nhiều phân tự rất có thể nằm đầu câu hoặc thân câu

Working all day long, he felt tired.

The boy going over there is working at this restaurant.

– Lúc hành động vào mệnh đề với hành động bởi cụm phân trường đoản cú biểu đạt ra mắt song tuy nhiên cùng kéo dãn, nhiều phân từ tất cả thẻ bao gồm 3 vị trí

Đầu câu:

Singing a new tuy nhiên, the schoolboys walked into their classroom.

Giữa câu:

The schoolboys, singing a new tuy vậy walked into their classroom.

Cuối câu:

The schoolboys walked inkhổng lồ their classroom, singing a new tuy nhiên.

c. Các nhiều loại các phân từ

– Cụm phân từ hiện tại tại; bắt đầu bằng một bây giờ phân trường đoản cú.

Turning toward the class, the teacher asked for silence.

– Cụm phân từ bỏ thừa khứ: bước đầu bởi một vượt khứ phân từ bỏ. Vị trí của các từ bỏ này vào câu không tuỳ thuộc vào thời gian mà tuỳ trực thuộc vào chủ trường đoản cú của cụm phân trường đoản cú. Cụm phân tự này nên được đặt ngay gần nhà trường đoản cú của nó:

Bombed repeatedly during the war, the đô thị has lost many beautiful building.

Chúng ta dung các phân từ ngày nay Khi chủ từ bỏ của cụm tự làm hành vi vì chưng phân trường đoản cú mô tả và dung nhiều phân từ bỏ thừa khứ đọng khi nhà trường đoản cú của nhiều từ nhấn Chịu hành động bởi người hoặc đồ vật khác gây ra.

– Cụm phân từ hoàn thành: bắt đầu bởi having + thừa khứ phân từ bỏ. Cụm từ này được sử dụng Lúc đề xuất nhấn mạnh rằnh hành ứ thứ nhất sẽ hoàn chỉnh trước lúc hành vi đồ vật hai ban đầu.

Having done my homework, I went lớn the movies.

Having been beaten once, the boy didn’t want lớn go out alone.

d. Chức năng của nhiều phân từ

Cụm phân trường đoản cú tất cả các tính năng sau đây:

Tính từ: Cụm phân tự được dung tương tự với cùng 1 mệnh đề tính ngữ, có tính năng bửa nghĩa mang đến danh từ bỏ hoặc đại từ bỏ bên cạnh:

The woman driving the car is my sister. ( nhiều từ)

Trạng từ: Cụm phân trường đoản cú được dung tương tự cùng với mệnh đề trạng ngữ. Trong ngôi trường vừa lòng này cụm phân tự được dùng để thay thế cho:

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Walking alongthe country road, I saw a big tiger.

= While I was walking along the country road…

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguim nhân

Seeing that it was raining, he put on his raincoad.

= Because he saw that it was raining…

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

Possessing all the advantages of education & wealth, he never made a name.

= Although he possessed all the advantages of education & wealth…….

· Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện

Following my advice, you will gain your object.

= if you follow my advice………

e. Chủ từ bỏ của cụm phân từ:

Trong những ví dụ trên, họ vẫn thấy cụm phân tự được dung nhằm thay thế cho 1 mệnh đề. Cụm phân từ bỏ cũng khá được dùng để làm thay thế sửa chữa cho một câu đơn Lúc cần thiết, nhgiã là chúng ta có thể phối hợp hai câu đối chọi lại thành một câu đối chọi bằng phương pháp dung các phân tự, nhờ kia câu vnạp năng lượng trsinh sống buộc phải nlắp gọn hơn. Điều kiện để cho hai câu đối kháng rất có thể kết hợp với nhau là nhà tự của nhị câu đó đề nghị chỉ về và một đối tượng:

The woman took the baby in her arms. She smiled happy.

= Taking the baby in her arms, the woman smiled happily.

f. Cụm tính từ

Cụm tính từ 1 team trường đoản cú bắt đầu bằng một tính từ bỏ, khác cùng với cụm giới trường đoản cú và nhiều phân từ được dung nlỗi tính từ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *